Qualified Investment Professional

Home Courses

Certyfikat Qualified Investment Professional

Zdobądź Certyfikat Qualified Investment Professional!

Odpowiednie kwalifikacje pracownika działającego na rynku finansowym to fundament zaufania wśród klientów. Od października 2023 wraz ze zmianami legislacyjnymi potwierdzenie kwalifikacji jest jeszcze istotniejsze dla pracodawców.

Zmiany dokonane w "Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi" nakładają na firmy inwestycyjne obowiązek zatrudnienia osób spełniających konkretne warunki. Dopiero po ich spełnieniu pracownicy Ci stają się autoryzowanym pracownikiem firmy inwestycyjnej.

Status autoryzowanego pracownika firmy inwestycyjnej na podstawie Rozporządzenia ma osoba posiadająca licencję Maklera Papierów Wartościowych lub Doradcy Inwestycyjnego. Bez tych licencji pracownik firmy inwestycyjnej aby uzyskać status autoryzowanego pracownika musi posiadać adekwatny do zakresu i charakteru wykonywanych czynności poziom wiedzy i kompetencji, pozwalający na przestrzeganie właściwych wymogów prawnych, zaleceń właściwego organu nadzoru, standardów etycznych oraz działanie zgodne z zasadami uczciwego obrotu oraz w najlepiej pojętym interesie klienta.

Egzamin na Certyfikat QIP (Qualified Investment Professional) oraz szkolenie go poprzedzające zostały zaprojektowane w taki sposób, aby w pełni potwierdzić spełnianie wymagań stawianych autoryzowanym pracownikom firmy inwestycyjnej, które opisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych.

Jeśli chcesz efektywnie zdobyć niezbędną wiedzę z zakresu upoważniającego Cię do pełnienia wybranych funkcji na rynku finansowym lub po prostu poszerzyć swoje kompetencje i zyskać przewagę na rynku, to Certyfikacja QIP jest przeznaczona właśnie dla Ciebie!

Poznaj program Certyfikatu QIP

Program certyfikacji QIP to wynik ponad 30-letniego doświadczenia ZMID w podnoszeniu kompetencji pracowników rynku finansowego.

Został zaprojektowany szczególnie z myślą o kompetencjach niezbędnych w przypadku pracowników firm inwestycyjnych, doradców finansowych, pracowników domów maklerskich oraz agentów firmy inwestycyjnej.

W przypadku osób, które już pełnią lub w przyszłości zamierzają pełnić funkcje Autoryzowanego Pracownika Firmy inwestycyjnej opisaną w Ustawie o obrocie, certyfikacja QIP pozwala na szybką ścieżkę rozwoju zawodowego i sprawne potwierdzenie niezbędnych kwalifikacji.

Poza wspomnianymi stanowiskami certyfikacja QIP spełni również swoją rolę w przypadku każdego pracownika rynku finansowego.

Posiadacz certyfikacji QIP posiada wiedzę z następujących zagadnień:

 1. Prawnych:
  1. Prawo rynku finansowego oraz kapitałowego
  2. Zasady świadczenia usług maklerskich przez firmę inwestycyjną
  3. Główne cechy, ryzyka i specyfika produktów finansowych
  4. Zasady ochrony informacji poufnych i unikanie manipulacji rynkowych
  5. Ocena istotnych danych zawartych w prospekcie emisyjnym
 2. Rynkowych:
  1. Wpływ danych gospodarczych na rynek i wyniki inwestycyjne
  2. Funkcjonowanie giełdy i rynku finansowego
  3. Analiza kosztów i opłat związanych z nabywaniem instrumentów finansowych
  4. Matematyka finansowa oraz obligacje
  5. Działanie instrumentów pochodnych
  6. Praktyczne aspekty inwestowania
  7. Budowa strategii inwestycyjnych
  8. Budowa i zarządzanie portfelem inwestycyjnym
  9. Ocena efektywności inwestycji

Interesujesz się innymi licencjami? Przeczytaj również:

- Czy warto zostać maklerem?

- Jak wygląda egzamin Doradcy Inwestycyjnego?

Co otrzymam, zapisując się na Certyfikację QIP?

Zapisując się na egzamin na Certyfikat Qualified Investment Professional, otrzymujesz:

 1. dwa dni szkolenia w formule online prowadzone na żywo, które składają się z następujących części:
   • Dzień pierwszy – warsztaty, podczas których omówione zostaną klasy aktywów, cykle koniunkturalne i zależności w nich występujące;
   • Dzień drugi – symulacja inwestycyjna, która jest oparta o prawdziwe sytuacje rynkowe. To właśnie podczas symulacji poznajesz i testujesz w praktyce swoją wiedzę w bezpiecznych warunkach.

  Każdy z dni szkoleniowych prowadzonych na żywo trwa cztery godziny zegarowe.

  Podczas tych warsztatów poznasz najważniejsze wskaźniki gospodarcze, dzięki którym nauczysz się identyfikować sytuację ekonomiczną. Zrozumiesz cykle koniunkturalne oraz czynniki mające znaczenie dla wzrostu cen akcji, obligacji czy surowców. Wszystko oparte na praktycznych przykładach.

  Nauczysz się ponadto jaki jest wpływ danych gospodarczych na rynki i wyniki inwestycyjne. Poznasz różne metody budowy strategii inwestycyjnych, a także nauczysz się jakie są istotne elementy w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.

  Dzięki omówieniu każdego zagadnienia prostym i zrozumiałym językiem oraz poparciu ich autentycznymi sytuacjami rynkowymi, nawet osoby do tej pory nie związane z rynkiem finansowym będą mogły bez problemu przyswoić tą wiedzę. 

  Wszystkie elementy są integralną częścią symulacji inwestycyjnej.

 2. dostęp do 14 godzin nagrań wideo w formie webinarów, które przygotują Cię do certyfikacji QIP. Webinary omawiają następujące zagadnienia:
 • Podstawy matematyki finansowej i wartości pieniądza w czasie - 1,5 godziny
  Zrozumiesz, jak zmienia się wartość pieniądza w czasie oraz elementy procentu składanego i efektywnej stopy zwrotu.
 • Funkcjonowanie instrumentów dłużnych - 1,5 godziny
  Będziesz wiedzieć, jak działa świat obligacji. Co wpływa na wycenę obligacji i kiedy są one adekwatnymi instrumentami do portfela.
 • Notowania giełdowe i zlecenia maklerskie - 1,5 godziny
  Dowiesz się jak ustalany jest kurs na giełdach oraz jakie są typy zleceń maklerskich.
 • Wprowadzenie do instrumentów pochodnych - 2 godziny
  Poznasz podstawy rynku instrumentów pochodnych. Omówione na praktycznych przykładach będą kontrakty terminowe oraz opcje.
 • Przegląd najważniejszych klas aktywów - 2 godziny
  Dowiesz się jakie są najważniejsze klasy aktywów. Poznasz wady i zalety inwestowania w akcje, obligacje, surowce, nieruchomości czy waluty.
 • Cykl koniunkturalny - 0.5 godziny
  Poznasz najważniejsze parametry ekonomicznego cyklu koniunkturalnego oraz jego konsekwencje dla inwestycji.
 • Fundusze inwestycyjne - 0.5 godziny
  Omówimy wszystko co najważniejsze w funduszach inwestycyjnych, czyli jakie są rodzaje funduszy, jak funkcjonują, jak porównywać fundusze i skąd brać informacje o funduszach?
 • Fundusze ETF - 1 godzina
  Poznasz czym są fundusze ETF. Jakie mają plusy i minusy oraz w jakich strategiach i w jakich portfelach sprawdzają się najlepiej.
 • Możliwości twojego portfela - 0.5 godziny
  Dowiesz się jakie są odpowiednie strategie inwestycyjne biorąc pod uwagę kapitał, który Ty lub Klient chce zainwestować oraz jak unikać największych inwestycyjnych błędów.
 • Strategie inwestycyjne - 1 godzina
  Poznasz wszystkie najpopularniejsze strategie inwestowania, w tym takiej jak "Kup i Trzymaj" czy "Strategia Stałych Udziałów" oraz dowiesz się, które strategie w jakich przypadkach są najkorzystniejsze.
 • Prawo rynku finansowego oraz kapitałowego - 2 godziny
  Omówienie najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku finansowego oraz świadczenia usług maklerskich przez firmę inwestycyjną.

Ponadto zyskasz:

 • obszerny skrypt prawny streszczający i tłumaczący wszystkie najważniejsze prawne zagadnienia z perspektywy pracownika rynku finansowego;
 • certyfikat ukończenia szkolenia QIP;
 • bezpłatny pierwszy rok członkostwa wspierającego w ZMID, wystarczy jedynie, że wyślesz deklarację członkowską! (sprawdź jakie korzyści możesz zyskać należąc do ZMID)
 • dostęp do portalu Examino, gdzie znajdziesz kilka tysięcy pytań egzaminacyjnych ze szczegółowymi rozwiązaniami (opcja płatna dodatkowo, opis na dole strony)

Dostęp do wszystkich materiałów otrzymasz na specjalnie przygotowanym Portalu Kursanta ZMID.

Portal stworzyliśmy specjalnie dla naszych Kursantów, bazując na naszych własnych doświadczeniem z przygotowań do egzaminów. To miejsce, w którym zawsze znajdziesz wszystkie materiały dotyczące swojego kursu. Bez potrzeby drukowania czy szukania plików. Całość zawsze dostępna w jednym miejscu z każdego miejsca i urządzenia!

Poniżej możesz zobaczyć jak wygląda Portal Kursanta do którego dostęp otrzymasz po zapisie.

Harmonogram najbliższego szkolenia QIP

04.12.2023 Zajęcia Online - Ekonomia i cykle koniunkturalne
05.12.2023 Zajęcia Online - Gra inwestycyjna
Symulacja inwestowania na rynkach
15.12.2023 Egzamin na Certyfikat QIP (dla chętnych)

Jak wygląda egzamin na Certyfikat QIP?

Egzamin na Certyfikację QIP przeprowadzany jest raz na kwartał w każdy trzeci piątek miesiąca kończącego kwartał. Najbliższe terminy Egzaminu to:

 • 15 grudnia 2023
 • 15 marca 2024
 • 21 czerwca 2024

Egzamin w całości realizowany jest za pośrednictwem platformy online (Examino). Ostatni możliwy dzień zapisu na daną sesję egzaminacyjną przypada na miesiąc przed egzaminem.

Egzamin na certyfikację Qualified Investment Professional:

 • trwa łącznie 90 minut (1.5 godziny)
 • składa się z składa się 40 z pytań jednokrotnego wyboru (max. 4 warianty odpowiedzi) z jedną poprawną odpowiedzią
 • punktacja egzaminacyjna jest analogiczna do egzaminu maklerskiego, tj.
  • dobra odpowiedź = +2 pkt
  • brak odpowiedzi = 0 pkt
  • zła odpowiedź = - 1 pkt
 • za błędne odpowiedzi są punkty ujemne, a brak odpowiedzi to brak punktów
 • wyniki są publikowane po zakończeniu egzaminu

Do uzyskania zaliczenia, niezbędne jest uzyskanie co najmniej 50% wszystkich możliwych punktów do zdobycia.

Koszt Certyfikacji QIP

Przystępując do certyfikacji Qualified Investment Professional należy wysłać zgłoszenie w formularzu poniżej i wnieść opłatę egzaminacyjną. W ramach opłaty rejestracyjnej otrzymujesz:

 • możliwość jednorazowego podejścia do egzaminu QIP w wybranym przez siebie terminie,
 • bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych, które szczegółowo opisane zostały w sekcji "Co otrzymam po zapisie na egzamin?".

Podkreślamy, że dostęp do materiałów szkoleniowych nie wymaga żadnej dodatkowej opłaty. Materiały szkoleniowe są integralną częścią zgłoszenia na egzamin przy czym uczestnik może, ale nie musi z nich korzystać.

Czy możliwa jest poprawka lub przełożenie egzaminu?

Egzamin QIP można poprawić lub przełożyć. Poprawka egzaminu wiąże się z kosztem 750 zł. Opłacenie poprawki egzaminu automatycznie przedłuża również dostęp do materiałów szkoleniowych.

Przełożenie egzaminu z zapisanego terminu możliwe jest najpóźniej na tydzień przed zadeklarowanym terminem i wiąże się z kosztem 300 zł. Przełożenie egzaminu automatycznie przedłuża również dostęp do materiałów szkoleniowych.

Każdy uczestnik ma również możliwość dodatkowego wykupienia dostępu do portalu Examino, który wspomaga naukę.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy cena za egzamin rośnie w czasie?

Tak, ceny zapisu na daną sesję egzaminacyjną rosną przy zbliżaniu się terminu egzaminu.

Co stanie się jeśli nie wezmę udziału w wybranym terminie egzaminu?

Niestety nie będziemy mogli zwrócić Ci opłaty za egzamin. Zostanie on uznany jako brak obecności na egzaminie (no-show), a jeśli będziesz chciał przystąpić do kolejnego, to będzie to traktowane jako poprawka egzaminu.

Ile razy mogę podejść do egzaminu?

Nie ma ograniczeń w ilości podjeść do Certyfikacji QIP. Rejestrując się do Certyfikacji wybierasz sesję egzaminacyjną w której chcesz wziąć udział. Jeśli nie uda Ci się zdać egzaminu za pierwszym razem, możesz zapisać się na poprawkę w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Uwaga, przy okazji kolejnych sesji egzaminacyjnych sylabus może ulec zmianie.

Jak często realizowane są egzaminy?

Egzaminy QIP realizowane są cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Czy otrzymam materiały do nauki?

Tak, zapis na egzamin oznacza również dostęp do Portalu Kursanta ZMID, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne materiały.

Kiedy po rejestracji otrzymam materiały do kursu?

Materiały do nauki otrzymasz już w 24 godziny po zaksięgowaniu swojej wpłaty! Wszystkie materiały dostępne są w formie elektronicznej na Portalu Kursanta ZMID.

Jak długo będę mieć dostęp do materiałów?

Od czasu, gdy otrzymasz dane do logowania, dostęp do Portalu Kursanta ZMID ważny do terminu wybranej sesji egzaminacyjnej.

W jakiej formie dostępne są materiały?

Wszystkie materiały szkoleniowe dostępne są online na Portalu Kursanta ZMID.

Co to znaczy, że otrzymuję rok członkostwa w ZMID?

Jako Stowarzyszenie tworzymy rynkową społeczność. Chcąc do niej przynależeć należy opłacać składki członkowskie (240 zł rocznie). Ponieważ jesteś naszym kursantem otrzymujesz od nas w prezencie pierwszy rok członkostwa w naszej organizacji za darmo. Później sam zdecydujesz, czy chcesz z nami zostać :). Wybrane korzyści z członkostwa możesz znaleźć na osobnej stronie klikając tutaj.

Masz dodatkowe pytania? 

  Nasi trenerzy

  Paweł Cymcyk (CAI)

  Ekonomia i Symulacje Inwestycyjne

  Makler Papierów Wartościowych, Doradca Inwestycyjny oraz CFA od 2006 roku związany z rynkiem finansowym. Stały komentator sytuacji giełdowej i gospodarczej w mediach oraz trener, który przeszkolił już ponad 12 tysiąca osób. Obecnie Prezes ZMID. Z wykształcenia informatyk i matematyk. Autor Bloga DNA Rynków uznanego za najlepszy Blog Ekonomiczny 2014 roku!

  Filip Ozimek

  Prawo

  Specjalista od prawa rynku kapitałowego. Doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Finansów w Wydziale Rynku Kapitałowego zajmując się funduszami inwestycyjnymi. Jako przedstawiciel Polski, brał udział w pracach grup roboczych UE w zakresie rynku kapitałowego. Był analitykiem ds. kontroli i nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi, a obecnie jest specjalistą ds. nadzoru inwestycyjnego w jednym z banków notowanych na GPW. 

  Piotr Cymcyk

  Instrumenty pochodne

  Prowadzący jeden z najpopularniejszych portali o tematyce finansowo – inwestycyjnej w Polsce – DNARynkow.pl, gdzie na bieżąco komentuje gospodarczą i giełdową rzeczywistość. Wcześniej konsultant pracujący przy fuzjach i przejęciach w największych firmach doradczych. Licencję Maklera Papierów Wartościowych uzyskał świeżo po kursie w ZMID w 2012 roku. Zdał również dwa pierwsze egzaminy CFA.

  Harmonogram najbliższego szkolenia

  • 04 grudnia 2023 (poniedziałek)
   09:00 - 13:00

   Zajęcia Online - Ekonomia i cykle koniunkturalne

  • 05 grudnia 2023 (wtorek)
   09:00 - 13:00

   Zajęcia Online - Gra inwestycyjna
   Symulacja inwestowania na prawdziwym rynku

  • W ramach VOD otrzymasz:

  • łącznie 2,0h

   Podstawy matematyki finansowej

  • łącznie 2,0h

   Funkcjonowanie instrumentów dłużnych

  • łącznie 2,0h

   Notowania giełdowe i zlecenia maklerskie

  • łącznie 2,0h

   Wprowadzenie do instrumentów pochodnych

  • łącznie 2,0h

   Przegląd najważniejszych klas aktywów

  • łącznie 1,5h

   Fundusze inwestycyjne

  • łącznie 1,5h

   Fundusze ETF

  • łącznie 0,5h

   Możliwości twojego portfela

  • łącznie 1,5h

   Strategie inwestycyjne

  • łącznie 0,5h

   Cykl koniunkturalny

  • RAZEM
   22 godziny zajęć
   (łącznie 84 nagrania)

   Pełne przygotowanie do Egzaminu Certified Investment Professional

  Kliknij i zapisz się po niższej cenie

  Poziom : Spełnienie wymogów regulacyjnych na autoryzowanego pracownika

  Lokalizacja : Online & Self-study

  Najbliższy start : 15-12-2023

   Wypełnienie tego formularza to tylko rejestracja na szkolenie - gdy otrzymamy Twoją rejestrację nasz zespół skontaktuje się z Tobą telefonicznie aby potwierdzić Twoje dane oraz odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Po tej rozmowie otrzymasz od nas mailem informacje o płatności. Zadzwonimy do Ciebie w ciągu 2 godzin!

   Formularz Rejestracji na Certyfikat Qualified Investment Professional (* pole wymagane)
   Imię*
   Nazwisko*
   Email*
   Telefon*
   Rejestruję się na Egzamin na Certyfikat QIP w dniu*:
   Czy masz ważną legitymację studenta/ucznia?*NieTak (cena studencka)

   Podaj nr legitymacji:
   Czy chcesz otrzymać Fakturę VAT na firmę?* NieTak

   Podaj NIP
   Nazwa firmy
   Uwagi: