Egzamin na licencję CIIA®

Home Courses

Egzamin na licencję CIIA®

Czym jest certyfikat CIIA®?

Tytuł oraz licencja CIIA® to jedna z najbardziej rozpoznawanych w całym finansowym świecie licencji profesjonalistów rynku kapitałowego. Nadawana jest przez organizację ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts), globalny podmiot zrzeszający krajowe stowarzyszenia profesjonalistów rynków finansowych takich jak na przykład: European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS), Asian Securities and Investment Federation (ASIF), Swiss Financial Analysts Association (SFAA) czy Związek Maklerów i Doradców (ZMID).

Licencja CIIA® traktowana może być jako europejski odpowiednik amerykańskiej licencji CFA®. Nie należy jednak traktować tych tytułów tożsamo. Licencja CIIA® rozpoznawana jest głównie na rynkach zachodnioeuropejskich oraz azjatyckich. Wynika to z samej struktury egzaminu (możliwość zdawania w językach narodowych) oraz dzięki zrzeszaniu organizacji krajowych przez ACIIA, co przekłada się na łatwiejsze uzyskiwanie licznych kwalifikacji regionalnych. Prestiż CIIA® podkreśla fakt, ze na całym świecie udało się ją zdobyć zaledwie 10.109 osób, wśród których jest 62 Polaków. Tutaj możesz sprawdzić wszystkich Polaków, którzy uzyskali tytuł CIIA.

Oprócz rozpoznawalności przez pracodawców na całym świecie, tytuł CIIA® uznawany jest również przez wiele urzędów regulacyjnych i organizacji ułatwiając zdobycie kolejnych kwalifikacji na lokalnych rynkach. Wśród najważniejszych można wymienić:

 • Możliwość uzyskania w Polsce licencji Doradcy Inwestycyjnego po zaliczeniu jednego sprawdzianu uzupełniającego z prawa i rachunkowości zamiast 3 standardowych egzaminów.
 • Zwolnienie z egzaminu na Członka Rady Nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa w Polsce.
 • Zwolnienie z pierwszego egzaminu na licencję Professional Risk Manager (PRM) “Financial Foundations". Posiadając certyfikat CIIA aby uzyskać również tytuł PRM wystarczy jedynie zdać jeden egzamin finałowy.
 • Uznawanie przez Finacial Services Skills Council w Wielkiej Brytanii za jedną z 2 najważniejszych kwalifikacji finansowych.
 • Umożliwienie dołączenia do Securities & Investment Institute – najstarszej i najbardziej respektowanej instytucji finansowej w Wielkiej Brytanii.
 • Uznawanie przez Narodową Komisję Certyfikacji Zawodowej we Francji za jeden z najważniejszych certyfikatów rynku finansowego.
 • Uzyskanie szeregu zwolnień od japońskiej The Securities Analysts Association of Japan (SAAJ) ułatwiając zdobycie najbardziej szanowanej na rynku japońskim certyfikacji CMA. Kandydaci do certyfikacji CMA, którzy posiadają licencję CIIA® muszą ukończyć tylko egzamin dotyczący specyfiki rynku japońskiego.
 • Uznanie przez Securities and Futures Commission of Hong Kong – odpowiednik amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) posiadaczy licencji CIIA® za spełniających tamtejsze wymagania regulacyjne.
 • Zwolnienie posiadaczy tytułu CIIA® z większości egzaminów w swoim programie IFBL Certified Private Banker program przez Instytut IFBL (Institut De Formation Bancaire Luxembourg).

Jak można uzyskać licencję CIIA®?

Pamiętaj, że musisz posiadać aktywne Członkostwo ZMID, aby móc przystąpić do egzaminów CIIA!

Standardowo do uzyskania licencji CIIA® należy zdać trzy egzaminy certyfikacyjne oraz posiadać 3 lata doświadczenia zawodowego, a także być Członkiem organizacji ACIIA (np. za pośrednictwem przynależności do ZMID). Egzaminy, jakie należy zdać podzielone są na część specyficzną dla danego kraju (regulacje, etyka i standardy zawodowe, rachunkowość, struktura rynku itp.) oraz na część międzynarodową. Za pierwszą część odpowiadają organizacje narodowe, druga natomiast podlega wspólnemu egzaminowi globalnemu. Wszystkie zadania opracowywane są przez grupy ekspertów mianowanych przez narodowe organizacje w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Po dokonaniu selekcji w bardzo rygorystycznym procesie w Center for International Examinations w Szwajcarii, zadania są zatwierdzane przez IEC (International Examination Committee), w którego skład wchodzą profesorowie uniwersytetów oraz światowi eksperci, co pozwala uniknąć uzależnienia od konkretnej organizacji narodowej.

Ponadto, część międzynarodowa rozdzielona jest na Egzamin Podstawowy (Foundation Examination – czas trwania egzaminu wynosi 9 godzin) oraz Egzamin Finałowy (6 godzin). Organizowane są one dwa razy w roku, w marcu i wrześniu, a każdy egzamin można zdawać w dowolnym z następujących 11 języków narodowych: angielski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, chiński, japoński, polski (jako ZMID wywalczyliśmy tą możliwość), włoski, francuski, koreański i portugalski.

ZMID udało się uzyskać akredytację polskich egzaminów narodowych oraz tytułów naukowych, dzięki czemu osoby posiadający polski Certyfikat Analityka Inwestycyjnego, licencję Maklera Papierów Wartościowych lub licencję Doradcy Inwestycyjnego lub tytuł naukowy doktora (lub wyższy) lub jeden z certyfikatów EFPA mogą od razu przystąpić do międzynarodowej części Egzaminu Finałowego CIIA®, bez konieczności zdawania międzynarodowego Egzaminu Podstawowego oraz egzaminu Regionalnego!

Zdając Egzamin CAI szybciej i łatwiej uzyskasz licencję CIIA.

Certyfikowany Analityk Inwestycyjny (CAI) to praktyczny egzamin, który potwierdza zdolności analityczne oraz umożliwia zwolnienie z dwóch pierwszych etapów egzaminu CIIA.

To czym CAI wyróżnia się na tle innych licencji, to jego praktyczny wymiar. Docenia i punktuje kreatywność oraz nieszablonowe myślenie przy analizowaniu i rozwiązywaniu problemów rynkowych.

W ramach zapisu na Egzamin CAI otrzymasz:

  • Podejście do Egzaminu na Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego.
  • Bezpłatne uczestnictwo w Kursie online przygotowującym do egzaminu (łącznie 10 dni).
  • Komplet materiałów szkoleniowych (do nauki na kursie lub samodzielnie) ze wszystkich istotnych działów egzaminu.
  • Dyplom Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego po zdaniu egzaminu CAI®.
  • Kartę wzorów i sugerowaną literaturę.
  • Najlepszej jakości zajęcia stacjonarne i online prowadzone przez wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach

Egzamin CAI® zwalnia z podstawowej części egzaminu CIIA. Co oznacza, że aby uzyskać tytuł i licencję CIIA wystarczy podejść jedynie do jej Egzaminu Finałowego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Egzaminu CAI przejdź na stronę Egzaminu Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego.

Jak wygląda egzamin na licencje CIIA®, który mogę napisać w ZMID ?

Po zapisaniu się na egzamin otrzymasz od nas komplet materiałów szkoleniowych (platforma e-learningowa w języku angielskim) i masz prawo do przystąpić od razu do Egzaminu Finałowego w wybranym przez siebie terminie. Egzamin ma charakter pisemny, a pytania egzaminacyjne są otwarte – to studia przypadków i pogłębione analizy na zadany temat. W czasie egzaminu możesz korzystać z kalkulatora finansowego oraz otrzymasz zestawienie wszystkich potrzebnych wzorów i formuł obliczeniowych.

Egzamin składa się z dwóch modułów tematycznych:

Moduł I (3 godziny)

 • Ekonomia
 • Wycena i analiza akcji
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych

Moduł II (3 godziny)

 • Zarządzanie portfelem
 • Wycena i analiza instrumentów pochodnych
 • Wycena i analiza dłużnych papierów wartościowych

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym egzaminów i zalecanej lekturze, a także przykładowe pytania egzaminacyjne można znaleźć na stronie internetowej www.aciia.org.

Co muszę zrobić żeby przystąpić do egzaminu na licencję CIIA® w Polsce?

Dzięki uzyskanej przez ZMID akredytacji posiadacze licencji Doradcy Inwestycyjnego lub licencji Maklera Papierów Wartościowych lub Maklera Giełd Towarowych lub tytułu naukowego doktora (lub wyższego) lub Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego uzyskują specjalne zwolnienie z większości egzaminów i mogą od razu przystąpić do ostatniego Egzaminu Finałowego CIIA w biurze ZMID w Warszawie.

Ile kosztuje przystąpienie do egzaminu CIIA®?

Ceny egzaminu są ustalane przez organizacje globalną. W Polsce należą do jednych z najniższych na świecie.

Opłata za Egzamin CIIA jest jednorazowa i obejmuje rejestrację na Egzamin, dostęp do materiałów szkoleniowych pierwsze podejście do obu modułów oraz jednorazowe przełożenie Egzaminu na następną sesję egzaminacyjną. Ewentualny koszt poprawki to 500 CHF netto za każdy moduł egzaminu!

Jaka jest zdawalność Egzaminu CIIA®?

Pozytywne wyniki Moduł I (Świat):

 • Marzec 2019 - 54,42% 
 • Wrzesień 2019 - 49,58% 
 • Marzec 2020- 87,43% 
 • Wrzesień 2020- 60,24% 
 • Marzec 2021- 72,84% 

Pozytywne wyniki Moduł II (Świat):

 • Marzec 2019 - 57,91% 
 • Wrzesień 2019 - 57,77% 
 • Marzec 2020- 66,25% 
 • Wrzesień 2020- 68,22% 
 • Marzec 2021- 69,19% 

Historycznie zdawalność wśród polskich kandydatów Egzaminu CIIA jest wyższa od światowej i oscyluje w graniach 85-90%.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy licencja CIIA wygasa z czasem lub wymaga odnowienia?

Nie. Raz uzyskana licencja CIIA zostaje na całe życie. Nie wygasa oraz nie trzeba jej odświeżać. Może zostać wyłącznie odebrana przez ACIIA jeśli zostaniesz skazany za przestępstwo gospodarcze 🙂 Jeśli jednak chcesz wiedzieć czy w Twojej pracy i planach kariery będzie ona przydatna zostaw nam do siebie kontakt, nasz konsultant porozmawia z Tobą i odpowie na wszystkie pytania.

2. Kiedy po rejestracji otrzymam dostęp do platformy z materiałami do Egzaminu CIIA ?

Po rejestracji i opłaceniu egzaminu Koordynatorka egzaminu wystąpi do szwajcarskiej Centrali CIIA o dostęp dla Ciebie do platformy szkoleniowej. Centrala CIIA przesyła do Koordynatorki dostępy maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, choć zazwyczaj są to 2 dni. Po ich otrzymaniu Koordynatorka prześlę Ci dane do logowania dające pełen dostęp do kompletu materiałów elektronicznych do nauki. Wszystkie materiały na egzamin są w formie elektronicznej i będziesz mógł je pobrać ze swojego konta do daty Twojego egzaminu.

3. W jakim języku należy pisać Egzamin CIIA i czy musze złożyć wniosek jeżeli chce pisać po polsku?

Zdając Egzamin CIIA w ZMID możesz udzielać odpowiedzi w języku angielskim oraz polskim. W ramach jednego egzaminu możesz udzielać odpowiedzi na poszczególne pytania zarówno w angielskim lub polskim. Język odpowiedzi nie wpływa na punktację.

4. Czy przed terminem Egzaminu CIIA otrzymam potwierdzenie jego odbywania się?

Na trzy tygodnie przed datą Twojego egzaminu Koordynatorka podejmie dwie próby kontaktu telefonicznego z Tobą w celu potwierdzenia do których modułów egzaminu będziesz podchodził w najbliższej sesji egzaminacyjnej. Ustalenia zostaną przesłane na Twój adres e-mail podany w zgłoszeniu rejestracyjnym. Następnie na tydzień przed egzaminem otrzymasz maila z informacją o miejscu egzaminu.

5. Gdzie będę miał dostęp do materiałów CIIA ?

Materiały szkoleniowe na egzamin przygotowane przez Centralę CIIA znajdują się na platformie edukacyjnej AZEK z którą współpracuje ACIIA. Instrukcję jak się do nich zalogować otrzymasz od Koordynatorki po zaksięgowaniu wpłaty.

6. Dość dawno uzyskałem uprawnienia (Makler, Doradca, CAI, CFA) pozwalające na podejście do Egzaminu CIIA, czy potrzebuję jakiejś dodatkowej wiedzy, aby przystąpić Egzaminu CIIA ?

Nie potrzebujesz dodatkowej wiedzy. Materiały szkoleniowe na egzamin CIIA są przygotowanie tak abyś mógł szybko przypomnieć sobie podstawowe pojęcia i przeszedł do rozwiązywania przykładowych zadań egzaminacyjnych. Każdy bloku materiału ma dedykowane quizy z pytaniami z danego zakresu, które pozwalają Ci sprawdzić czy wszystko zrozumiałeś.

7. Od czego zacząć naukę do Egzaminu CIIA?

Materiały szkoleniowe na platformie edukacyjnej są podzielone na sekcje. Najlepiej zacząć od pierwszej sekcji - Ekonomii i od quizów z tego bloku materiału. Następnie warto zobaczyć historyczne egzaminy CIIA dostępne na platformie wraz z odpowiedziami aby zobaczyć jak są punktowane zadania. Jak zobaczysz na bazie historycznych testów pytania na Egzaminie są praktyczne.

8. Jak wyglądają dodatkowe nagrania VOD do Egzaminu CIIA ?

W dodatkowym pakiecie VOD otrzymasz ponad 700 klipów video o łącznej długości ponad 63,5 godziny. Nagrania są specjalnie przygotowane pod taką formę nauczania. Obejmują cały zakres materiału wymaganego na Egzaminie i możesz je odtwarzać dowolną ilość razy. Szczegółowe rozpisanie zakresu materiału na VOD znajdziesz na górze w zakładce "Harmonogram zajęć". W czasie nauki z materiałami VOD Ty decydujesz kiedy zrobić przerwę zatem spędzasz czas najbardziej produktywnie. 🙂

9. Ile punktów zalicza Egzamin CIIA?

Nie ma sztywnego progu zaliczenia Egzaminu CIIA. Egzamin jest ogólnoświatowy i w zależności od poziomu pozostałych uczestników Egzaminu na każdą sesję określany jest dany próg zdania. Wysokość progu zależy od ilości punków które zdobyli pozostali kandydaci w danej sesji egzaminacyjnej. Bazując na historycznych wynikach Egzaminów możesz oczekiwać, że uzyskanie powyżej 60% punktów z danego modułu oznacza wynik pozytywny, a uzyskanie poniżej 45% wynik negatywny na danym module. Poziom "Exam Minimum Passing Score" mieści się pomiędzy 45-60% możliwych punktów.

10. Ile musze mieć punktów z Module 1, a ile z Module 2 aby zaliczyć egzamin?

Moduły Egzaminu CIIA zalicza się osobno. Zasady zdania danego modułu zostały opisane w punkcie "Ile punktów zalicza Egzamin CIIA?".

11. Czy jak piszę oba moduły jednego dnia to punkty są sumowane do zaliczenia egzaminu?

Nie. Każdy z Modułów Egzaminu CIIA podlega osobnej punktacji. Możesz zdawać oba Moduły w jednej sesji egzaminacyjnej lub po jednym w dwóch różnych sesjach.

12. Czy najpierw trzeba zdawać Module 1, a potem Module 2?

Kolejność zdawania Modułów nie ma znaczenia. Jednak jeżeli chcesz zdawać oba modułu podczas jednej sesji egzaminacyjnej to wymagane jest najpierw pisanie Module 1, który odbywa się z rana, a następnie Module 2 po południu.

13. Jaki zakres materiałów jest testowany na Module 1, a jaki na Module 2?

Na Module 1 obowiązuje zakres Egzaminu z: Ekonomii, Wyceny i analiz akcji, Finansów przedsiębiorstw oraz Rachunkowości finansowej i analizy sprawozdań finansowych.
Na Module 2 obowiązuje zakres Egzaminu z: Zarządzania portfelem, Wyceny i analiz instrumentów pochodnych oraz Wyceny i analiza dłużnych papierów wartościowych.

14. Czy jest możliwość zmiany terminu egzaminu?

Rejestrując się na Egzamin CIIA wybierasz konkretną datę podejścia do każdego z Modułów (mogą być różne). Możesz jednorazowo bezpłatnie zmienić datę podejścia do Egzaminu na następną sesję egzaminacyjną. Drugi i każde kolejne przełożenie terminu podejścia do Egzaminu CIIA wiążę się z opłatą 200 CHF (netto) niezależnie od ilości przekładanych modułów.

15. Czy jest możliwość poprawki?

W przypadku negatywnego wyniku danego modułu koszt jego poprawki to 500 CHF (netto). Chęć poprawki i opłatę za nią musisz wnieść do 14 dni od czasu ogłoszenia wyników Egzaminu.

16. Co poza zdaniem Egzaminu CIIA muszę zrobić aby używać tytułu CIIA? Czy trzeba składać gdzieś jakieś dokumenty?

Aby używać tytułu CIIA należy spełnić dwa warunki. Zaliczyć Egzamin CIIA i być członkiem ZMIDu z opłaconą składką członkowską za dany okres. Po zdaniu dwóch Modułów Egzaminu CIIA w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia wyniku otrzymasz pocztą Certyfikat CIIA wydany przez ACIIA ze Szwajcarii. Jeżeli jesteś członkiem ZMIDu to od tego momentu możesz oficjalnie używać tytułu CIIA.

17. Od kiedy mogę używać tytułu CIIA?

Od momentu otrzymania Certyfikatu CIIA pod warunkiem, że utrzymujesz aktywne członkostwo w ZMID.

18. Czy po zdaniu Egzaminu CIIA i otrzymaniu dyplomu wymagane są jakieś formalności ?

Wszystkie formalności związane z wydaniem Certyfikatu CIIA i przekazaniu go Tobie załatwiają Koordynatorzy ACIIA i ZMIDu.

19. Kiedy pojawia się arkusze z ostatniego egzaminu na platformie?

Egzaminy CIIA z poprzednich lat wraz z rozwiązaniami i punktacją są dostępne na platformie szkoleniowej. Arkusze z ostatniego egzaminu są na niej publikowane ok. 4 miesiące po Egzaminie.

20. Do kogo mogę się zgłosić z pytaniami dotyczącymi platformy szkoleniowej?

Wszelkie problemy z platformą szkoleniową prosimy zgłaszać na adres biuro@zmid.org.pl. Koordynatorka w miarę możliwości udzieli informacji lub niezwłocznie skontaktuje się z Centralą CIIA w celu rozwiązania problemu.

21. Czy opłacając kurs otrzymam fakturę VAT??

Oczywiście. Wszystkie opłaty za Egzamin CIIA są kwotami brutto, a stawka podatku VAT wynosi 23%. Jeżeli podczas rejestracji wybierzesz opcję, że chcesz otrzymać fakturę i podasz NIP to po płatności wystawimy FV na tę firmę. W przypadku braku NIPu po otrzymaniu płatności wystawimy FV na kandydata zarejestrowanego na egzamin.

22. Czy można opłacić Egzamin w PLN zamiast w CHF?

Oczywiście. Wszystkie opłaty związane z Egzaminem CIIA są kwotami w frankach szwajcarskich. ZMID udostępnia możliwość wniesienia równowartości opłaty za Egzamin w PLN. Szczegółowe informacje o kalkulacji ceny otrzymasz od Koordynatorki po rejestracji na Egzamin.

23. Czy mogę zobaczyć swój egzamin?

Zgodnie z zasadami ustalonymi przez ACIIA Egzaminy kandydatów nie są dostępne do wglądu.

24. Gdzie mogę sprawdzić ile miałem punktów na egzaminie?

Punktacja Egzaminu żadnego z kandydatów nie jest publikowana.

Masz dodatkowe pytania? 

  Nasi trenerzy

  Koordynator ZMID

  Koordynator Egzaminu CIIA

  Koordynuje sesje egzaminacyjne modułów CIIA organizowane przez ZMID, a także koordynuje pracę Krajowej Komisji Egzaminacyjnej CIIA. Koordynuje wszystkie sesje Egzaminów CIIA od 2015 roku. W przypadku pytań związanych z egzaminami CIIA proszę o kontakt mailowy na adres: biuro@zmid.org.pl

  Harmonogram najbliższego szkolenia

  • Sesje Egzaminacyjne ACIIA

  • 16 Września 2022

   Egzamin CIIA - sesja wrzesień 2022
   Egzamin najprawdopodobniej odbędzie się w
   Sali Konferencyjnej ZMID, ul. Sienna 93 (Warszawa)

   Godziny egzaminu:
   Moduł 1 -> godz. 09:00 - 12.00
   Moduł 2 -> godz. 14:00 - 17:00

  • 10 Marca 2023

   Egzamin CIIA - sesja marzec 2022

  • 20 Września 2023

   Egzamin CIIA - sesja wrzesień 2023

  • 8 Marca 2024

   Egzamin CIIA - sesja marzec 2024

  • 20 Września 2024

   Egzamin CIIA - sesja wrzesień 2024

  • 7 Marca 2025

   Egzamin CIIA - sesja marzec 2025

  • -------------------

   -------------------

  • Dodatkowy pakiet video zawiera:

   Omawiany dział:

  • Ponad 10,5h zajęć

   Accounting

  • Ponad 5h zajęć

   Corporate Finance

  • Ponad 9h zajęć

   Derivatives

  • Ponad 10h zajęć

   Economics

  • 5h zajęć

   Equity

  • 9h zajęć

   Fixed Income

  • Ponad 13,5h zajęć

   Portfolio Management

  • RAZEM = 63,5 godziny

   Kompleksowe przygotowanie do Egzaminu CIIA

  Kliknij i zapisz się po niższej cenie

  Cena do 21.08.2022:
  16 września 2022 3.690 CHF
  10 marca 2023 2.645 CHF

  Poziom : Wymagana wstępna certyfikacja

  Lokalizacja : Nauka Self-Study, Egzamin w Warszawie

  Najbliższy start : 16-09-2022

  ⇓ Zobacz opinie posiadaczy Certyfikatu CIIA!  ⇓

  Licencję CIIA zrobiłem ze względu na relatywnie szybką ścieżkę uzyskania licencji dla posiadaczy licencji Doradcy Inwestycyjnego – byłem zwolniony z egzaminu podstawowego. Nie mniej ważna była rozpoznawalność licencji CIIA w innych regionach świata niż CFA. CIIA jest certyfikacją wywodzącą się z Europy i Azji, natomiast CFA jest licencją typowo amerykańską. Chciałem uzyskać certyfikację finansową na wszystkie regiony świata przy połączeniu CIIA i CFA. Równie ważne okazały się zachęty pracodawcy do rozwoju poprzez szkolenia, studia podyplomowe, egzaminy specjalistyczne itd – skoro szef zachęca i wspiera to czemu nie 😉

  Tomasz Markowski
  Portfolio Manager w Total FIZ

  Decydując się na zdawanie CIIA szukałem możliwości dalszego (po DI i MPW) potwierdzenia swoich kwalifikacji w dziedzinie finansów. Ponadto, przygotowania do egzaminów tego typu są przyjemnością.

  Łukasz Juras
  Portfolio Manager w Nationale Nederlanden PTE

  Był to jedyny uznany międzynarodowy certyfikat, który mogłem zrobić świeżo po Doradcy z pominięciem jednego z dwóch poziomów. Tzn. Jednym „posiedzeniem” mogłem od razu zrobić kolejny certyfikat a nie jak np. CFA trzema etapami. Poza tym dawał wiedzę na poziomie międzynarodowym.

  Michał Ficenes
  Equity Analyst w Skarbiec TFI

  Chciałem rozszerzyć i umiędzynarodowić zdobytą licencję. Dodatkowym bodźcem była łatwość przystąpienia do CIIA. Dzięki staraniom ZMID mogłem podejść od razu do egzaminu finałowego CIIA, ponieważ posiadałem licencję doradcy. Z perspektywy czasu stwierdzam, że egzamin CIIA testuje szeroko i praktycznie wiedzę kandydata oraz pozwala się wykazać w wielu niezależnych dziedzinach finansów.

  Ryszard Żabiński
  Autoryzowany pracownik w Prosper Capital Dom Maklerski

  Koszt zrobienia tej licencji w Polsce jest dużo niższy niż np. w Niemczech czy Szwajcarii, w przypadku zdania dostaję taki sam papier jak koledzy w tych krajach. Zdaje sobie sprawę, że papier ten nie jest rozpoznawalny tak mocno jak CFA, ale np. w Szwajcarii, Austrii i Niemczech jest dosyć znany, a na wszystkich tych rynkach będziemy dystrybuować nasz fundusz. Jednym słowem pomyślałem, że skoro mam ułatwioną drogę, aby zdobyć międzynarodowy papier, który jest rozpoznawalny w krajach gdzie będzie obecny nasz fundusz to czemu nie skorzystać z tej okazji. Licencja w porównaniu do CFA jest także młoda, więc z czasem jej ranga będzie nabierać na znaczeniu. Szwajcaria to jednak ważny kraj w finansach.

  Piotr Kawala
  Analityk w Macromoney UK Ltd.

   Wypełnienie tego formularza to wstępna rejestracja na egzamin CIIA - gdy otrzymamy Twoją rejestrację nasz zespół skontaktuje się z Tobą telefonicznie aby potwierdzić Twoje dane oraz odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Po tej rozmowie otrzymasz od nas mailem informacje o płatności. Zadzwonimy do Ciebie w ciągu 2 godzin!

   Formularz Rejestracji na Egzamin CIIA (* pole wymagane)
   Imię*
   Nazwisko*
   Email*
   Telefon*
   Rejestruję się na egzamin w dniu*:
   Czy chcesz dodatkowo zakupić pakiet nagrań wideo przygotowujący do egzaminu (ponad 700 klipów o łącznej długości 63,5h w języku angielskim)?* Tak (+500 CHF)Nie
   Posiadam lub jestem w trakcie uzyskiwania tytułu/licencji uprawniającej do Egzaminu Finałowego CIIA*: Makler Papierów WartościowychDoradca InwestycyjnyCertyfikat CAICertyfikat CFAStopień naukowy DoktoraCertyfikat EFPA

   Podaj numer licencji maklerskiej:
   Podaj numer licencji doradcy inwestycyjnego:
   Podaj numer Certyfikatu CAI:
   Podaj numer Certyfikatu CFA:
   Podaj stopień doktorski:
   Podaj numer Certyfikatu EFPA (EFA lub EFP):

   Data urodzenia* (wymagane do nadania dostępu do platformy szkoleniowej)
   Co przekonało Cię do Egzaminu CIIA?
   Czy chcesz otrzymać Fakturę VAT na firmę?* NieTak

   Podaj NIP
   Nazwa firmy
   Uwagi:
   Kod polecający: