Egzamin na licencję CIIA®

Home Courses

Egzamin na licencję CIIA®

Czym jest certyfikat CIIA®?

Tytuł oraz licencja CIIA® to jedna z najbardziej rozpoznawanych w całym finansowym świecie licencji profesjonalistów rynku kapitałowego. Nadawana jest przez organizację ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts), globalny podmiot zrzeszający krajowe stowarzyszenia profesjonalistów rynków finansowych takich jak na przykład: European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS), Asian Securities and Investment Federation (ASIF), Swiss Financial Analysts Association (SFAA) czy Związek Maklerów i Doradców.

Licencja CIIA® traktowana może być jako europejski odpowiednik amerykańskiej licencji CFA®. Nie należy jednak traktować tych tytułów tożsamo. Licencja CIIA® rozpoznawana jest głównie na rynkach zachodnioeuropejskich oraz azjatyckich. Wynika to z samej struktury egzaminu (możliwość zdawania w językach narodowych) oraz dzięki zrzeszaniu organizacji krajowych przez ACIIA, co przekłada się na łatwiejsze uzyskiwanie licznych kwalifikacji regionalnych. Prestiż CIIA® podkreśla fakt, ze na całym świecie udało się ją zdobyć zaledwie 10.000 osób, wśród których jest 62 Polaków. Tutaj możesz sprawdzić wszystkich Polaków, którzy uzyskali tytuł CIIA.

Oprócz rozpoznawalności przez pracodawców na całym świecie, tytuł CIIA® uznawany jest również przez wiele urzędów regulacyjnych i organizacji ułatwiając zdobycie kolejnych kwalifikacji na lokalnych rynkach. Wśród najważniejszych można wymienić:

 • Możliwość uzyskania w Polsce licencji Doradcy Inwestycyjnego po zaliczeniu jednego sprawdzianu uzupelniającego z prawa i rachunkowości zamiast 3 standardowych egzaminów.
 • Zwolnienie z egzaminu na Członka Rady Nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa w Polsce.
 • Zwolnienie z pierwszego egzaminu na licencję Professional Risk Manager (PRM) “Financial Foundations". Posiadając certyfikat CIIA aby uzyskać również tytuł PRM wystarczy jedynie zdać jeden egzamin finałowy.
 • Uznawanie przez Finacial Services Skills Council w Wielkiej Brytanii za jedną z 2 najważniejszych kwalifikacji finansowych.
 • Umożlwienie dołączenia do Securities & Investment Institute – najstarszej i najbardziej respektowanej instytucji finansowej w Wielkiej Brytanii.
 • Uzyskanie szeregu zwolnień od japońskiej The Securities Analysts Association of Japan (SAAJ) ułatwiając zdobycie najbardziej szanowanej na rynku japońskim certyfikacji CMA. Kandydaci do certyfikacji CMA, którzy posiadają licencję CIIA® muszą ukończyć tylko egzamin dotyczący specyfiki rynku japońskiego.
 • Uznanie przez Securities and Futures Commission of Hong Kong – odpowiednik amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) posiadaczy licencji CIIA® za spełniających tamtejsze wymagania regulacyjne.
 • Zwolnienie posiadaczy tytułu CIIA® z większości egzaminów w swoim programie IFBL Certified Private Banker program przez Instytut IFBL (Institut De Formation Bancaire Luxembourg).
 • Uznawanie przez Narodową Komisję Certyfikacji Zawodowej we Francji za jeden z najważniejszych certyfikatów rynku finansowego.

Jak można uzyskać licencję CIIA®?

Pamiętaj, że musisz posiadać aktywne Członkostwo ZMID, aby móc przystąpić do egzaminów CIIA!

Standardowo do uzyskania licencji CIIA® należy zdać trzy egzaminy certyfikacyjne oraz posiadać 3 lata doświadczenia zawodowego, a także być Członkiem organizacji ACIIA (np. za pośrednictwem przynależności do ZMID). Egzaminy, jakie należy zdać podzielone są na część specyficzną dla danego kraju (regulacje, etyka i standardy zawodowe, rachunkowość, struktura rynku itp.) oraz na część międzynarodową. Za pierwszą część odpowiadają organizacje narodowe, druga natomiast podlega wspólnemu egzaminowi globalnemu. Wszystkie zadania opracowywane są przez grupy ekspertów mianowanych przez narodowe organizacje w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Po dokonaniu selekcji w bardzo rygorystycznym procesie w Center for International Examinations w Szwajcarii, zadania są zatwierdzane przez IEC (International Examination Committee), w którego skład wchodzą profesorowie uniwersytetów oraz światowi eksperci, co pozwala uniknąć uzależnienia od konkretnej organizacji narodowej.

Ponadto, część międzynarodowa rozdzielona jest na Egzamin Podstawowy (Foundation Examination – czas trwania egzaminu wynosi 9 godzin) oraz Egzamin Finałowy (6 godzin). Organizowane są one dwa razy w roku, w marcu i wrześniu, a każdy egzamin można zdawać w dowolnym z następujących 11 języków narodowych: angielski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, chiński, japoński, polski (jako ZMID wywalczyliśmy tą możliwość), włoski, francuski, koreański i portugalski.

ZMID udało się uzyskać akredytację polskich egzaminów narodowych oraz tytułów naukowych, dzięki czemu osoby posiadający polski Certyfikat Analityka Inwestycyjnego, licencję Maklera Papierów Wartościowych lub licencję Doradcy Inwestycyjnego lub tytuł naukowy doktora (lub wyższy) lub jeden z certyfikatów EFPA mogą od razu przystąpić do międzynarodowej części Egzaminu Finałowego CIIA®, bez konieczności zdawania międzynarodowego Egzaminu Podstawowego oraz egzaminu Regionalnego!

Zdając Egzamin CAI szybciej i łatwiej uzyskasz licencję CIIA.

Certyfikowany Analityk Inwestycyjny (CAI) to praktyczny egzamin, który potwierdza zdolności analityczne oraz umożliwia zwolnienie z dwóch pierwszych etapów egzaminu CIIA.

To czym CAI wyróżnia się na tle innych licencji, to jego praktyczny wymiar. Docenia i punktuje kreatywność oraz nieszablonowe myślenie przy analizowaniu i rozwiązywaniu problemów rynkowych.

W ramach zapisu na Egzamin CAI otrzymasz:

  • Podejście do Egzaminu na Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego.
  • Bezpłatne uczestnictwo w Kursie przygotowującym do egzaminu (6 dni).
  • Bezpłatne uczestnictwo w Kursie online przygotowującym do egzaminu (2 dni).
  • Komplet materiałów szkoleniowych (do nauki na kursie lub samodzielnie) ze wszystkich istotnych działów egzaminu.
  • Dyplom Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego po zdaniu egzaminu CAI®.
  • Kartę wzorów i sugerowaną literaturę.
  • Najlepszej jakości zajęcia stacjonarne prowadzone przez wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach

Egzamin CAI® zwalnia z podstawowej części egzaminu CIIA. Co oznacza, że aby uzyskać tytuł i licencję CIIA wystarczy podejść jedynie do jej Egzaminu Finałowego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Egzaminu CAI przejdź na Stronę Egzaminu Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego.

Jak wygląda egzamin, który mogę napisać w ZMID na licencje CIIA®?

Po zapisaniu się na egzamin otrzymasz od nas komplet materiałów szkoleniowych (platforma e-learningowa w języku angielskim) i masz prawo do przystąpić od razu do Egzaminu Finałowego w wybranym przez siebie terminie. Egzamin ma charakter pisemny, a pytania egzaminacyjne są otwarte – to studia przypadków i pogłębione analizy na zadany temat. W czasie egzaminu możesz korzystać z kalkulatora finansowego oraz otrzymasz zestawienie wszystkich potrzebnych wzorów i formuł obliczeniowych.

Egzamin składa się z dwóch modułów tematycznych:

Moduł I (3 godziny)

 • Rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych
 • Wycena i analiza akcji
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Ekonomia

Moduł II (3 godziny)

 • Wycena i analiza dłużnych papierów wartościowych
 • Wycena i analiza instrumentów pochodnych
 • Zarządzanie portfelem

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym egzaminów i zalecanej lekturze, a także przykładowe pytania egzaminacyjne można znaleźć na stronie internetowej www.aciia.org.

Co muszę zrobić żeby przystąpić do egzaminu na licencję CIIA® w Polsce?

Tak jak zaznaczaliśmy dzięki wywalczonej przez ZMID akredytacji posiadacze licencji Doradcy Inwestycyjnego lub licencji Maklera Papierów Wartościowych lub Maklera Giełd Towarowych lub tytułu naukowego doktora (lub wyższego) lub Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego uzyskują specjalne zwolnienie z większości egzaminów i mogą od razu przystąpić do ostatniego egzaminu finałowego w biurze ZMID w Warszawie. Czego więc potrzebujesz żeby uzyskać tytuł CIIA®?

Ile kosztuje przystąpienie do egzaminu CIIA®?

Ceny egzaminu są ustalane przez organizacje globalną. W Polsce należą do jednych z najniższych na świecie.

Uwaga, poniższa opłata jest jednorazowa za przystąpienie do egzaminu i pierwsze podejście do obu modułów. Ewentualny koszt poprawki to 500 CHF netto za każdy moduł egzaminu!

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)

3. Czy licencja CIIA wygasa z czasem lub wymaga odnowienia?

Nie. Raz uzyskana licencja CIIA zostaje na całe życie. Nie wygasa oraz nie trzeba jej odświeżać. Może zostać wyłącznie odebrana przez ACIIA jeśli zostaniesz skazany za przestępstwo gospodarcze 🙂 Jeśli jednak chcesz wiedzieć czy w Twojej pracy i planach kariery będzie ona przydatna zostaw nam do siebie kontakt, nasz konsultant porozmawia z Tobą i odpowie na wszystkie pytania.

4. Jestem całkiem zielony, czy potrzebuję jakiejś wiedzy, aby przystąpić egzaminu CIIA ?

ODP - wymagana wstępna certyfikacja + jeżeli chcesz mieć pewność że Twoje doświadczenie będzie uznane skontaktuj się z nami.

5. Jak wyglądają nagrania VOD do egzaminu CIIA ?

ODP Nasze nagrania są specjalnie przygotowane pod taką formę nauczania. To nie jest nagranie z wcześniej prowadzonego kursu stacjonarnego. Nasz Kurs Doradcy VOD to nagrania specjalnie zrealizowane pod naukę w tej formie. Zmontowane i pocięte żebyś jak najefektywniej spędził czas! Dzięki temu nie muszą trwać 60 godzin. Na pewno wiesz, że podczas stacjonarnych zajęć zawsze zdarzą się dygresje i pytania, które nie są na temat. Są też przerwy itp. W przypadku materiału specjalnie przygotowanego pod taką formę nauki Ty decydujesz kiedy zrobić przerwę i spędzasz czas najbardziej produktywnie. 🙂

6. Kiedy po rejestracji otrzymam dostęp do platformy z materiałami do CIIA ?

ODP . Pełen dostęp do kompletu nagrań oraz materiały do nauki otrzymasz już w 24 godziny po zaksięgowaniu Twojej wpłaty! Wszystkie materiały na kurs są w formie elektronicznej i będziesz mógł je pobrać ze swojego konta przez 12 miesięcy.

10. Gdzie będę miał dostęp do materiałów CIIA ?

ODP - CIIA współpracuje z platformą edukacyjną AZEK 

Instrukcję jak z nich korzystać otrzymasz od nas po zaksięgowaniu wpłaty.

11. Czy opłacając kurs otrzymam fakturę VAT?

Oczywiście. Wszystkie opłaty za kurs są kwotami brutto, a stawka podatku VAT wynosi 23%. Jeżeli podczas rejestracji wybierzesz opcję, że chcesz otrzymać fakturę i podasz NIP to po płatności wystawimy FV na tę firmę. W przypadku braku NIPu po otrzymaniu płatności wystawimy FV na kursanta.

1. Od czego zacząć naukę ?

ODP

1. Ile punktów zalicza egzamin CIIA?

ODP

1. Czy jak piszę 2 moduły jednego dnia to punkty są sumowane do zaliczenia egzaminu?

ODP

1. Ile musze mieć punktów z 1 a ile z 2 modułu aby zaliczyć egzamin?

ODP

1. Jaki zakres materiałów jest na 1 egzaminie a jaki na 2?

ODP

1. Czy jest możliwość zmiany terminu egzaminu?

ODP - wyraźnie zaznaczyć że na kolejną najbliższą edycję egzaminu

1. Czy jest możliwość poprawki?

ODP

1. W jakim języku mam pisać egzamin, czy musze złożyć wniosek jak chce pisać po polsku?

ODP

1. Do kogo mogę się zgłosić z pytaniami dotyczącymi platformy szkoleniowej?

ODP

1. Kiedy pojawia się arkusze z ostatniego egzaminu na platformie?

ODP

1. Od kiedy mogę używać tytułu CIIA?

ODP

1. Co muszę jeszcze zrobić aby używać tytułu CIIA? ( czy trzeba składać gdzieś jakieś dokumenty?

ODP

1. Czy po zdaniu egzaminu i otrzymaniu dyplomu wymagane są jakieś formalności ?

ODP

1.Gdzie mogę sprawdzić ile miałem punktów?

ODP

1.Czy mogę zobaczyć swój egzamin?

ODP

Nasi trenerzy

Karolina Farhan

Koordynatorka Egzaminu CIIA

Koordynuje sesje egzaminacyjne modułów CIIA organizowane przez ZMID, a także koordynuje pracę Krajowej Komisji Egzaminacyjnej CIIA. Koordynuje wszystkie sesje Egzaminów CIIA od 2020 roku. W przypadku pytań związanych z egzaminami CIIA proszę o kontakt mailowy na adres: biuro@zmid.org.pl

Harmonogram najbliższego szkolenia

 • Sesje Egzaminacyjne ACIIA

 • 10 Września 2021

  Egzamin CIIA - sesja wrzesień 2021
  Egzamin odbędzie się w Sali Konferencyjnej ZMID,
  ul. Sienna 93 lok. 2, 00-815 Warszawa.

  Godziny egzaminu:
  Moduł 1 -> godz. 09:00 - 12.00
  Moduł 2 -> godz. 14:00 - 17:00

 • 11 Marca 2022

  Egzamin CIIA - sesja marzec 2022

 • 16 Września 2022

  Egzamin CIIA - sesja wrzesień 2022

 • -------------------

  -------------------

 • Dodatkowy pakiet video zawiera:

  Omawiany dział:

 • Ponad 10,5h zajęć

  Accounting

 • Ponad 5h zajęć

  Corporate Finance

 • 9h zajęć

  Derivatives

 • Ponad 10h zajęć

  Economics

 • 5h zajęć

  Equity

 • 9h zajęć

  Fixed Income

 • Ponad 13,5h zajęć

  Portfolio Management

 • RAZEM = 63,5 godziny

  Kompleksowe przygotowanie do Egzaminu CIIA

Kliknij i zapisz się po niższej cenie

Cena DO 26.09.2021 Egzaminu CIIA®
edycja marzec 2022: 2.645 CHF

Cena DO 02.01.2022 Egzaminu CIIA®
edycja wrzesień 2022: 2.460 CHF

Cena OD 27.09.2021 Egzaminu CIIA®
edycja marzec 2022: 3.000 CHF

Cena OD 03.01.2022 Egzaminu CIIA®
edycja wrzesień 2022: 2.645 CHF

Poziom : Wymagana wstępna certyfikacja

Lokalizacja : Nauka Self-Study, Egzamin w Warszawie

Najbliższy start : 11-03-2022

⇓ Zobacz opinie posiadaczy Certyfikatu CIIA!  ⇓

Licencję CIIA zrobiłem ze względu na relatywnie szybką ścieżkę uzyskania licencji dla posiadaczy licencji Doradcy Inwestycyjnego – byłem zwolniony z egzaminu podstawowego. Nie mniej ważna była rozpoznawalność licencji CIIA w innych regionach świata niż CFA. CIIA jest certyfikacją wywodzącą się z Europy i Azji, natomiast CFA jest licencją typowo amerykańską. Chciałem uzyskać certyfikację finansową na wszystkie regiony świata przy połączeniu CIIA i CFA. Równie ważne okazały się zachęty pracodawcy do rozwoju poprzez szkolenia, studia podyplomowe, egzaminy specjalistyczne itd – skoro szef zachęca i wspiera to czemu nie 😉

Tomasz Markowski
Portfolio Manager w Total FIZ

Decydując się na zdawanie CIIA szukałem możliwości dalszego (po DI i MPW) potwierdzenia swoich kwalifikacji w dziedzinie finansów. Ponadto, przygotowania do egzaminów tego typu są przyjemnością.

Łukasz Juras
Portfolio Manager w Nationale Nederlanden PTE

Był to jedyny uznany międzynarodowy certyfikat, który mogłem zrobić świeżo po Doradcy z pominięciem jednego z dwóch poziomów. Tzn. Jednym „posiedzeniem” mogłem od razu zrobić kolejny certyfikat a nie jak np. CFA trzema etapami. Poza tym dawał wiedzę na poziomie międzynarodowym.

Michał Ficenes
Equity Analyst w Skarbiec TFI

Chciałem rozszerzyć i umiędzynarodowić zdobytą licencję. Dodatkowym bodźcem była łatwość przystąpienia do CIIA. Dzięki staraniom ZMID mogłem podejść od razu do egzaminu finałowego CIIA, ponieważ posiadałem licencję doradcy. Z perspektywy czasu stwierdzam, że egzamin CIIA testuje szeroko i praktycznie wiedzę kandydata oraz pozwala się wykazać w wielu niezależnych dziedzinach finansów.

Ryszard Żabiński
Autoryzowany pracownik w Prosper Capital Dom Maklerski

Koszt zrobienia tej licencji w Polsce jest dużo niższy niż np. w Niemczech czy Szwajcarii, w przypadku zdania dostaję taki sam papier jak koledzy w tych krajach. Zdaje sobie sprawę, że papier ten nie jest rozpoznawalny tak mocno jak CFA, ale np. w Szwajcarii, Austrii i Niemczech jest dosyć znany, a na wszystkich tych rynkach będziemy dystrybuować nasz fundusz. Jednym słowem pomyślałem, że skoro mam ułatwioną drogę, aby zdobyć międzynarodowy papier, który jest rozpoznawalny w krajach gdzie będzie obecny nasz fundusz to czemu nie skorzystać z tej okazji. Licencja w porównaniu do CFA jest także młoda, więc z czasem jej ranga będzie nabierać na znaczeniu. Szwajcaria to jednak ważny kraj w finansach.

Piotr Kawala
Analityk w Macromoney UK Ltd.

  Wypełnienie tego formularza to wstępna rejestracja na egzamin CIIA - gdy otrzymamy Twoją rejestrację nasz zespół skontaktuje się z Tobą telefonicznie aby potwierdzić Twoje dane oraz odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Po tej rozmowie otrzymasz od nas mailem informacje o płatności. Zadzwonimy do Ciebie w ciągu 2 godzin!

  Formularz Rejestracji na Egzamin CIIA (* pole wymagane)

  Imię*
  Nazwisko*
  Telefon*
  Email*
  Data urodzenia* (wymagane do nadania dostępu do platformy szkoleniowej)
  Rejestruję się na egzamin w dniu*: 11 marca 202216 września 2022W późniejszym terminie
  Posiadam tytuł/licencję uprawniającą do Egzaminu Finałowego CIIA*: Makler Papierów WartościowychDoradca InwestycyjnyCertyfikat CAICertyfikat CFAStopień naukowy DoktoraCertyfikat EFPA

  Podaj numer licencji maklerskiej:
  Podaj numer licencji doradcy inwestycyjnego:
  Podaj numer Certyfikatu CAI:
  Podaj numer Certyfikatu CFA:
  Podaj stopień doktorski:
  Podaj numer Certyfikatu EFPA (EFA lub EFP):


  Czy chcesz dodatkowo zakupić pakiet nagrań wideo przygotowujący do egzaminu (ponad 700 klipów o łącznej długości 63,5h w języku angielskim)?* Tak (+500 CHF)Nie
  Czy chcesz otrzymać Fakturę VAT na firmę?* TakNie

  Nazwa firmy
  Adres firmy
  Podaj NIP


  Skąd dowiedziałeś się o egzaminie CIIA?*
  Uwagi: