Egzamin na Certyfikat CAI z darmowym kursem przygotowującym

Home Courses

Egzamin na Certyfikat CAI® z darmowym kursem przygotowującym

Egzamin na Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego (CAI®) to przepustka do kariery. Jest to egzamin stawiający na praktyczne i użyteczne podejście, podczas którego można wykazać się wiedzą oraz kreatywnością.

Egzamin CAI® zwalnia z podstawowej części egzaminu CIIA® i umożliwia podejście do Egzaminu Finałowego do zdobycia tytułu i licencji CIIA®.

W ramach Egzaminu na Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego oferujemy bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu przygotowującym do Egzaminu CAI®. Szkolenie to umożliwia kompleksowe przygotowanie do Egzaminu CAI®.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców z bogatą praktyką rynkową. Dzięki nim oprócz świetnego przygotowania do egzaminu CAI® poznasz szereg praktycznych wskazówek rynkowych, które od razu po kursie możesz wykorzystać w swojej karierze zawodowej.

Zobacz także:
Jak zdobyć tytuł CIIA?

Co otrzymujesz zapisując się na Egzamin Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego?

Dodatkowo zyskujesz:

Dla kogo przeznaczony jest Egzamin na Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego?

Egzamin przeznaczony jest dla osób, które chcą otrzymać potwierdzenie kwalifikacji analitycznych, a także dla osób zainteresowanych możliwościami rozszerzenia swoich kompetencji o zagraniczne certyfikaty.

Tytuł Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego to wyróżniające i cenne aktywo dla każdego kto wiąże swoją karierę z rynkiem finansowym, a więc chciałby pracować w Domu Maklerskim, Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, Banku, czy w firmach doradczych.

Egzamin CAI® zwalnia z podstawowej części egzaminu CIIA® i umożliwia podejście do Egzaminu Finałowego tej prestiżowej, międzynarodowej licencji CIIA®.

Jak wygląda i jak jest realizowany kurs przygotowujący do Egzaminu na Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego?

Kurs przygotowujący do Egzaminu CAI® jest oferowany bezpłatnie dla wszystkich kandydatów podchodzących do egzaminu. W przypadku kursu przygotowującego domyślnym rozwiązaniem jest uczestnictwo w prowadzonych wykładach w formule online na żywo. Pozwala to kandydatom na uczestnictwo z wygodnego dla nich miejsca. Każdy może jednak zdecydować się również na uczestnictwo w kursie przygotowującym w formie stacjonarnej (za wyjątkiem wykładów z ekonomii) przy czym w formule stacjonarnej wymagają dopłaty w wysokości 200 CHF. Wyboru należy dokonać podczas wypełniania formularza rejestracyjnego do egzaminu. 

Zajęcia w formie online odbywają się w tych samych terminach, co zajęcia stacjonarne. Uczestniczysz wtedy w dokładnie tym samym kursie na żywo i możesz to robić z dowolnego komputera. Więcej o formie realizacji kursu w postaci online znajdziesz w sekcji “Jak realizowany jest kurs przygotowujący w formule online na żywo?"

Uczestnictwo w zjazdach szkoleniowych (stacjonarnych lub online) jest wskazane. Jednocześnie wszyscy zarejestrowani Kandydaci otrzymują komplet materiałów od razu po zapisie na Egzamin CAI®, zatem osoby preferujące samodzielną naukę ze skryptów i materiałów mogą przygotować się bez uczestnictwa w kursie. Jednak obecność z pewnością zwiększa szanse na pozytywny wynik egzaminu.

Jak wygląda egzamin na Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego?

Egzamin na Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego trwa 2,5 godziny (150 minut) i odbywa się w Warszawie w formie pisemnej. Egzamin CAI® to od 4 do 8 pytań otwartych z każdego działu (ok. 15 min na pytanie) wymagających opisu lub obliczeń. Materiał wymagany na egzamin obejmuje zakres matematyki finansowej i instrumentów dłużnych, ekonomii, statystyki i analizy portfelowej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa i wyceny firm oraz wyceny instrumentów pochodnych i alternatywnych.

Pozytywny wynik z egzaminu uzyskuje się zdobywając co najmniej 66% możliwych punktów. Wyniki egzaminu są ogłaszane dla kandydatów po 14 dniach od dnia egzaminu.

Podczas egzaminu kandydaci mogą korzystać z:

 • Własnego kalkulatora finansowego (modele TI-BA II Plus/Professional, HP12C, HP17B/II+, HP19B/II+ lub z innych kalkulatorów dopuszczonych przez Komisję Egzaminacyjną)
 • Karty wzorów (otrzymanej przed egzaminem)

Zdecydowanie polecamy kalkulator Texas BA II Plus Professional. Na tym kalkulatorze Wykładowcy będą prezentować rozwiązania zadań na kursie przygotowującym do egzaminu.

Przełożenie terminu Egzaminu jest możliwe na dwa tygodnie przed jego terminem. Pierwsze przełożenie Egzaminu  jest bezpłatne, a każde kolejne wymaga opłaty 200 CHF netto. Przekładając egzamin automatycznie przedłużony zostaje dostęp do materiałów szkoleniowych.

W przypadku wyniku negatywnego poprawka egzaminu kosztuje 330 CHF netto.

Jak wygląda Kurs realizowany w formule online na żywo?

Zapisując się na zajęcia możesz zdecydować się na realizację kursu w formule online na żywo. Jest to opcja domyślna. Wybierając taką formę uczestnictwa możesz uczestniczyć w zajęciach podczas wszystkich zjazdów przez Internet. Kurs nie wymaga obecności na miejscu i umożliwia efektywną, zdalną naukę.

Uczestnik wybierający formę online również otrzymuje opisywany wcześniej komplet materiałów oraz specjalny link do platformy na której będzie realizowana transmisja szkolenia.

Kurs online odbywa się w tych samych terminach, co kurs stacjonarny, a uczestnicy kursu online są pełnoprawnymi uczestnikami kursu przygotowującego do egzaminu.

Podczas Kursu online będziesz mógł być obecny na zajęciach zdalnie. Widząc prowadzącego, słysząc jego tłumaczenie i notatki na tablicy, a także zadając pytania będziesz szybko zdobywał wiedzę niezbędną do zdania egzaminu.

Harmonogram kursu przygotowującego do egzaminu CAI®

26 sierpnia 2022
19:00 - 19:30
Szkolenie z obsługi platformy szkoleniowej
(zajęcia realizowane online dla wszystkich)
27 sierpnia 2022
10:00 - 15:00
Zajęcia Online - Ekonomia i cykle koniunkturalne
28 sierpnia 2022
10:00 - 15:00
Zajęcia Online - Gra inwestycyjna
Symulacja inwestowania na prawdziwym rynku
03 września 2022
09:00 - 17:00
Matematyka finansowa i obligacje cz. 1
04 września 2022
09:00 - 15:00
Matematyka finansowa i obligacje cz. 2
(zadania egzaminacyjne)
10 września 2022
09:00 - 17:00
Statystyka
11 września  2022
09:00 - 17:00
Analiza portfelowa i zarządzanie portfelem
17/18 września 2022 Weekend bez zajęć
24/25 września 2022 Weekend bez zajęć
01 października 2022
10:00 - 18:00
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i wycena wartości firmy cz. 1
02 października 2022
09:00 - 15:00
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i wycena wartości firmy cz. 2
(zadania egzaminacyjne)
08 października 2022
09:00 - 17:00
Wycena instrumentów pochodnych cz. 1
09 października 2022
09:00 - 15:00
Analiza i wycena instrumentów pochodnych i alternatywnych cz. 2
(zadania egzaminacyjne)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy Certyfikat CAI wygasa z czasem lub wymaga odnowienia?

Nie. Raz uzyskany Certyfikat CAI zostaje na całe życie. Nie wygasa oraz nie trzeba go odświeżać. Może zostać wyłącznie odebrana przez ZMID jeśli zostaniesz skazany za przestępstwo gospodarcze 🙂 Jeśli jednak chcesz wiedzieć czy w Twojej pracy i planach kariery będzie on przydatny zostaw nam do siebie kontakt, nasz konsultant porozmawia z Tobą i odpowie na wszystkie pytania.

2. Jestem całkiem zielony, czy potrzebuję jakiejś wiedzy, aby przystąpić Egzaminu CAI ?

Cały zakres materiału obowiązujący na Egzaminie CAI jest przerabiany na darmowym kursie w którym może wziąć udział każdy z Kandydatów zarejestrowany na Egzamin. Kurs przygotowuje od podstaw, przy czym nie jest wymagane uczestnictwo w nim aby podejść do Egzaminu. Jeżeli wolisz naukę w formie self-study możesz przerobić materiały video oraz prezentacje i skrypty będące pakietem szkoleniowym, który otrzymasz na platformie szkoleniowej po rejestracji na Egzamin.

3. Jakie materiały do nauki otrzymam po rejestracji na Egzamin CAI ?

Po rejestracji na Egzamin CAI otrzymasz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej składające się z :
- prezentacji, skryptów zadań i odpowiedzi do zadań z każdego bloku materiału
- komplet materiałów VOD (prawie 43h) obejmujących Kurs  przygotowujący do Egzaminu CAI
- wszystkie historyczne egzaminy CAI wraz z arkuszami odpowiedzi i punktacji

4. Czy kurs jest niezbędny do zdania Egzaminu CAI ?

Nie. Uczestnictwo w Kursie nie jest wymagane aby przystąpić do Egzaminu CAI. Jeżeli preferujesz naukę z materiałów w trybie VOD lub z samymi prezentacjami i skryptami to jest to również dobry sposób aby uzyskać pozytywny wynik z Egzaminu CAI.

5. Jak można przygotować się do kursu, aby jak najwięcej z niego wynieść ?

Najlepiej przed danym blokiem zajęć obejrzeć początek zajęć z tego zakresu na VOD. Jeżeli po 1h video tematyka jest dla Ciebie zrozumiała to na zajęciach będziesz mógł skupić się na szybkich sposobach rozwiązywania zadań. Jeżeli jednak po 1h nagrania widzisz, że jest tematyka jest dla Ciebie trudna warto zobaczyć cały materiał na VOD przed odbyciem się zajęć. Dzięki temu będziesz mógł dopytać trenera o wszystkie trudniejsze tematy.

6. Czy na Egzaminie CAI są dostępne karty wzoru oraz tabele matematyczne?

Tak. Na Egzaminie CAI, podobnie jak na Egzaminie CIIA, są dostępne karty wzorów identyczne z tymi jakie otrzymasz na platformie szkoleniowej.

7. Ile punktów zalicza egzamin i czy są punkty ujemne?

Próg zaliczenia Egzaminu CAI to 66% maksymalnej liczby punktów. Na egzaminie nie ma punktów ujemnych.

8. Czy punkty są liczone jak na Egzaminie Doradcy Inwestycyjnego, czyli że z każdego zadania trzeba mieć minimum 50% punktów ?

Nie. Na Egzaminie CAI liczy się łączna punktacja ze wszystkich zadań.

9. Kiedy otrzymam wyniki z Egzaminu CAI?

Wyniki Egzaminu CAI otrzymasz mailem w ciągu 2 tygodniu od daty Egzaminu.

10. Od kiedy mogę posługiwać się tytułem Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego (CAI)?

Po mailowym uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku Egzaminu CAI i otrzymaniu potwierdzenia od Koordynatorki o wystawieniu Certyfikatu CAI.

11. Czy jest możliwość zmiany terminu Egzaminu?

Rejestrując się na Egzamin CAI wybierasz konkretną datę podejścia. Możesz jednorazowo bezpłatnie zmienić datę podejścia do Egzaminu na następną sesję egzaminacyjną. Drugi i każde kolejne przełożenie terminu podejścia do Egzaminu CAI wiążę się z opłatą 200 CHF netto przy czym przekładając egzamin automatycznie przedłużony zostaje Twój dostęp do materiałów szkoleniowych.

12. Czy jest możliwość poprawki?

W przypadku negatywnego wyniku Egzaminu CIA koszt jego poprawki to 330 CHF netto. Chęć poprawki i opłatę za nią musisz wnieść do miesiąca od czasu ogłoszenia wyników Egzaminu.

13. Czy jest polecana literatura do Egzaminu CAI?

W prezentacjach szkoleniowych w każdej sekcji znajdziesz sugerowaną literaturę. Służy ona rozszerzeniu zagadnień omawianych podczas kursu, jednak jej znajomość nie jest wymagana na Egzaminie.

Masz dodatkowe pytania?

  Nasi trenerzy

  Paweł Cymcyk (CAI)

  Ekonomia i Symulacje Inwestycyjne

  Makler Papierów Wartościowych, Doradca Inwestycyjny oraz CFA od 2006 roku związany z rynkiem finansowym. Stały komentator sytuacji giełdowej i gospodarczej w mediach oraz trener, który przeszkolił już ponad 12 tysiąca osób. Obecnie Prezes ZMID. Z wykształcenia informatyk i matematyk. Autor Bloga DNA Rynków uznanego za najlepszy Blog Ekonomiczny 2014 roku!

  Dawid Stolarek

  Wycena instrumentów udziałowych i finanse przedsiębiorstw

  Doświadczony wykładowca i licencjonowany doradca inwestycyjny nr 473. Od ponad 10 lat konsultant w obszarze związanym z realizacją projektów z zakresu finansów korporacyjnych. Biegły sądowy z wyceny aktywów. Pracował ponad 2 lata w domu maklerskim w charakterze zarządzającego dłużnymi i udziałowymi portfelami inwestycyjnymi.

  Wojciech Juroszek

  Strategie Inwestycyjne

  Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2306 oraz doradcy inwestycyjnego nr 325. Posiadacz tytułu CIIA. Z rynkiem kapitałowym związany od 2010. W latach 2010-2020 zarządzał funduszami akcji i funduszami mieszanymi w AgioFunds TFI S.A. Od 2020 r. pełni funkcję Portfolio Managera w Citi Handlowym, gdzie współpracuje z klientami zamożnymi przy tworzeniu portfeli inwestycyjnych. Absolwent Uniwersytetu […]

  Dominika Jochymek

  Statystyka

  Zarządzająca Funduszami w Baltic Capital TFI S.A.. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 485 oraz Maklera Papierów Wartościowych nr 2833. W latach 2010–2011 związana zawodowo z Accenture Sp. z o. o., a następnie w roku 2014 z domem maklerskim Q Securities S.A. na stanowisku Maklera Papierów Wartościowych oraz Dyrektora Departamentu Emisji.

  Maciej Pietraszkiewicz

  Analiza instrumentów dłużnych oraz matematyka finansowa

  Pasjonat rynków kapitałowych i ekonomii behawioralnej, dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego i Funduszy w Banku Handlowym. Współzałożyciel think thanku zajmującego się tematyka zarządzania majątkiem (investhink.org). Licencjonowany makler papierów wartościowych nr 2310, doradca inwestycyjny nr 378 oraz posiadacz certyfikatu CFA.

  Harmonogram najbliższego szkolenia

  • 26 sierpnia 2022
   19:00 - 19:30

   Szkolenie z obsługi platformy szkoleniowej (zajęcia realizowane online dla wszystkich)

  • 27 sierpnia 2022
   10:00 - 15:00

   Zajęcia Online - Ekonomia i cykle koniunkturalneMatematyka finansowa, analiza i wycena instrumentów dłużnych cz. 1

  • 28 sierpnia 2022
   10:00 - 15:00

   Zajęcia Online - Gra inwestycyjna
   Symulacja inwestowania na prawdziwym rynku

  • 03 września 2022
   09:00 - 17:00

   Matematyka finansowa i obligacje cz. 1

  • 04 września 2022
   09:00 - 15:00

   Matematyka finansowa i obligacje cz. 2 (zadania egzaminacyjne)

  • 10 września 2022
   09:00 - 17:00

   Statystyka

  • 11 września 2022
   09:00 - 17:00

   Analiza portfelowa i zarządzanie portfelem

  • 17/18 września 2022

   Weekend bez zajęć

  • 24/25 września 2022

   Weekend bez zajęć

  • 01 października 2022
   10:00 - 18:00

   Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i wycena wartości firmy cz. 1

  • 02 października 2022
   09:00 - 15:00

   Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i wycena wartości firmy cz. 2 (zadania egzaminacyjne)

  • 08 października 2022
   09:00 - 17:00

   Analiza i wycena instrumentów pochodnych i alternatywnych cz. 1

  • 09 października 2022
   09:00 - 15:00

   Analiza i wycena instrumentów pochodnych i alternatywnych cz. 2 (zadania egzaminacyjne)

  • 06 listopada 2022

   Egzamin CAI - sesja listopad 2022
   Egzamin odbędzie się w Sali Konferencyjnej ZMID,
   ul. Sienna 93 lok. 2, 00-815 Warszawa.

   Godziny egzaminu: 10:00 - 12.30

  • -------------------

   -------------------

  • Nagrania VOD

   Przygotowujące do Egzaminu CAI

  • Kalkulator
   1 nagranie - 1 godzina

   Instrukcja obsługi kalkulatora finansowego TI BA II PLUS na przykładach zadań

  • 3 nagrania - 4 godziny

   Ekonomia i cykle koniunkturalne

  • 7 nagrań - ponad 8,5 godziny

   Matematyka Finansowa i Instrumenty Dłużne

  • 2 nagrania - 1 godzina

   Matematyka Finansowa i Instrumenty Dłużne - Rozwiązywanie zadań z ubiegłych egzaminów

  • 3 nagrania - 6,5 godziny

   Statystyka

  • 3 nagrania - 6 godzin

   Analiza Portfelowa

  • 7 nagrań - ponad 8,5 godziny

   Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa

  • 1 nagranie - 1 godzina

   Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa - Rozwiązywanie zadań z egzaminu 09.2020

  • 4 nagrania - ponad 6 godzin

   Instrumenty pochodne

  • RAZEM VOD = 42,5 godziny

   Kompleksowe przygotowanie do Egzaminu Certyfikowanego Analityka

  Kliknij i zapisz się po niższej cenie

  Cena do 20.08.2022:
  6 listopada 2022 1.500 CHF
  26 marca 2023 1.400 CHF

  Cena OD 21.08.2022:
  6 listopada 2022 1.600 CHF
  26 marca 2023 1.400 CHF

  Poziom : Kurs uczy od podstaw do egzaminu

  Lokalizacja : Online lub Centrum Warszawy

  Najbliższy start : 27-08-2022

   Wypełnienie tego formularza to tylko rejestracja na szkolenie - gdy otrzymamy Twoją rejestrację nasz zespół skontaktuje się z Tobą telefonicznie aby potwierdzić Twoje dane oraz odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Po tej rozmowie otrzymasz od nas mailem informacje o płatności. Zadzwonimy do Ciebie w ciągu 2 godzin!

   Formularz Rejestracji na Egzamin CAI (* pole wymagane)
   Imię*
   Nazwisko*
   Email*
   Telefon*
   Rejestruję się na egzamin w dniu*:
   W jakiej formie kursu chcesz wziąć udział?*OnlineStacjonarnie (+100 CHF)
   Co przekonało Cię do Egzaminu CAI?
   Czy chcesz otrzymać Fakturę VAT na firmę?* NieTak

   Podaj NIP
   Nazwa firmy
   Uwagi:
   Kod polecający: