ZMID ponownie obecny był na miejscu egzaminu doradczego dla osób posiadających licencję CFA®, aby wspierać wszystkich starających się o licencję Doradcy Inwestycyjnego! Specjalnie dla Was jako pierwsi przygotowaliśmy odpowiedzi na pytania z jakimi walczyliście. Sprawdźcie z nami czy udało Wam się osiągnąć barierę 40 punktów!
Egzamin (wersja pierwsza, na której bazowaliśmy) możecie pobrać poniżej:
POBIERZ EGZAMIN
Zachęcamy do dyskusji w komentarzach i trzymamy kciuki!
Nasze odpowiedzi:


1. A/B/C – pytanie nie precyzuje czy chodzi o strategię long strap czy short strap.
2. C – Kodeks dobrej praktyki par. 1
3. C
4. B
5. D
6. A –
Płatności związane z instrumentem bazowym, na który opiewa opcja, w tym zwłaszcza dywidendy, powodują spadek cen opcji kupna i wzrost premii opcji sprzedaży.
7. A – Cena wykonania mniejsza od aktualnej ceny akcji
8. B – Par. 13 p. 2
9. D – OIS, jest to swap stopy procentowej stałej do zmiennej, w którym część zmienna (ang.floating rate) jest powiązana z dzienną referencyjną stawką jednodniową (w Polsce jest to stawka Polonia)
10. B – Obligacje zamienne uprawniają do dwóch świadczeń: pieniężnego, którym są odsetki oraz niepieniężnego, którym jest prawo do zamiany na akcje emitenta. Prawo to jest tożsame z opcją kupna akcji emitenta.
11. B – Banz (1981), Kiem (1983) oraz Reinganum (1983) wykazali występowanie istotnej statystycznie dodatkowej (wyższej niż przewiduje to CAPM) stopy zwrotu dla akcji małych spółek na przestrzeni kilkudziesięciu lat dwudziestego stulecia.
12. A
13. D
14. A –
MSR 16 – Pkt. 7
15. A
16. C
17. D –
Par. 15
18. A – Par. 46
19. D – Art. 82 (ustawy o ofercie)
20. B
21. C
22. B –
Art. 28 pkt. 1
23. D – Par. 81a pkt. 1
24. C – Niepewne Art. 79 pkt. 2a
25. C – Art. 84 ust. 3
26. A
27. A –
Art. 14
28. B – Art. 10a pkt. 3
29. C
30. B


Pamiętaj, że próg zaliczenia wynosi równo 40 punktów! Jeśli udało Ci się go osiągnać to już dziś DOŁĄCZ DO ZMID oraz sprawdź jak wygląda dalsza procedura uzyskania licencji Doradcy po zdaniu egzaminu

Jeśli zabrako Ci kilku punktów pamiętaj, że następny egzamin odbędzie się tuż po wakacjach – 24 września 2017 roku! Już dziś możesz się zapisać na nasz specjalny kurs przygotowujący, który na pewno odbędzie się w dniach 2-3 września! 🙂

Polub nasz profil i bądź na bieżąco! 🙂