W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod adresem biuro@zmid.org.pl,
tel. 601 357 865 lub przez FB: facebook.com/ZMID