Zarządzający Funduszami

White Berg TFI jest firmą wyspecjalizowaną w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Nasze doświadczenie to szerokie wykorzystanie konstrukcji FIZ, FIZ AN i NS FIZ NFS. Jesteśmy aktywni na rynku od 2009 roku, zarządzamy przeszło 30 funduszami o aktywach przekraczających 2 miliardy złotych. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Zarządzający Funduszami

Twój zakres obowiązków:

 • zarządzanie i administrowanie funduszami reprezentowanymi przez Towarzystwo;
 • obsługa funduszy w zakresie zgodnym z ich działalnością statutową i terminowością wykonania;
 • współpraca z biegłym rewidentem;
 • współudział i koordynacja procesów dotyczących wyceny składników portfeli lokat funduszy;
 • weryfikacja księgowań i rozrachunków;
 • udział w tworzeniu strategii inwestycyjnej funduszy;
 • kontrola i monitoring realizacji wykonania strategii zarządzania składnikami lokat funduszu;
 • sporządzanie analiz i dokumentacji inwestycyjnej;
 • terminowe przygotowanie sprawozdawczości funduszy;
 • nadzór nad kontrolą limitów inwestycyjnych i kosztowych funduszy.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w zakresie księgowości i wycen funduszy;
 • doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi;
 • praktyczna znajomość zasad i metod wycen lokat funduszy sekurytyzacyjnych;
 • znajomość zasad rachunkowości i analizy finansowej;
 • znajomość przepisów prawa oraz standardów rynkowych w zakresie zarzadzania funduszami inwestycyjnymi;
 • wysokie zdolności analityczne;
 • samodzielność oraz umiejętność koordynowania realizowanych projektów;
 • znajomość pakietu Office w tym Excel w stopniu co najmniej dobrym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce
 • możliwość awansu oraz dalszego rozwoju w strukturach firmy
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )