Szef Zespołu Sprawozdawczości Finansowej

Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów przepływu kapitału i towarów poprzez udostępnianie konkurencyjnych jakościowo i cenowo usług giełdowych i rozliczeniowych, spełniających potrzeby i oczekiwania naszych klientów – przedsiębiorstw, inwestorów oraz pośredników obrotu. Wspieramy rozwój gospodarczy i budujemy kulturę inwestowania. Tworzymy międzynarodowe centrum kapitałowe. Zapewniamy najwyższe standardy i bezpieczeństwo obrotu oparte o światowej klasy technologie. Jako zespół profesjonalistów, prowadzimy zintegrowaną, efektywną działalność zorientowaną na wzrost. Aktualnie poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisku:

Szef Zespołu Sprawozdawczości Finansowej

 

Twój zakres obowiązków:

 • Zarządzanie pracą Zespołu Sprawozdawczości Finansowej,
 • Sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności (w części finansowej) spółek z Grupy Kapitałowej GPW zgodnie z MSSF (w tym konsolidacja sprawozdań finansowych)
 • Weryfikowanie i analizowanie pakietów jednostkowych spółek z GK GPW wg MSSF na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GPW
 • Sporządzanie raportów okresowych GPW jako emitenta papierów wartościowych także w formacie ESEF
 • Obsługiwanie i koordynowanie procesu badania sprawozdań, przeglądów, komunikacja z audytorem dla wszystkich spółek z GK GPW oraz z Zarządami tych spółek
 • Weryfikowanie i korekta angielskich tłumaczeń sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych
 • Współpraca z audytorami w zakresie poprawności ujawnień i prezentacji sprawozdań finansowych, Wdrażanie nowych projektów/procesów/narzędzi w ramach implementacji nowych standardów/zmian w MSSF/ UoR
 • Inicjowanie nowych rozwiązań, które podniosą jakość i ułatwią proces sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych
 • Tworzenie, wykonywanie i optymalizacja procedur związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych
 • Uczestniczenie w procesie wdrożenia narzędzia w pełni automatyzującego konsolidację wyników finansowych
 • Bieżące monitorowanie zmian w MSSF i przepisach polskiego prawa związanego ze sprawozdawczością finansową oraz implementowanie tych zmian w GK GPW

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej pięć lat doświadczenia na stanowisku związanym ze sporządzaniem lub badaniem sprawozdań finansowych (mile widziane doświadczenie w audycie finansowym)
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości (PSR i MSSF)
 • Wiedza z zakresu zasad konsolidacji sprawozdań finansowych oraz rachunkowości instrumentów finansowych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym bogaty zasób słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości
 • Swoboda pracy w MS Excel
 • Umiejętność strukturyzowania informacji i łatwość formułowania myśli w celu pisania krótkich analitycznych tekstów
 • Gotowość do pracy pod presją czasu w tygodniach poprzedzających publikacje sprawozdań i raportów (kwartalny reżim sprawozdawczy)
 • Samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacji pracy

Mile widziane

 • Kwalifikacje ACCA, CIMA, biegłego rewidenta albo głównego księgowego (lub kandydat/-ka w trakcie zdobywania ww. kwalifikacji)
 • Doświadczenie w pracy w sprawozdawczości u emitenta akcji notowanych na Głównym Rynku GPW
 • Znajomość VBA
 • Znajomość raportowania ESEF
 • Umiejętność obsługi Microsoft Dynamics AX

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w środowisku rynku kapitałowego
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Dostęp do szkoleń, konferencji, kursów
 • Bogaty pakiet benefitów (pakiet kafeteryjny, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, PPE)
 • Możliwość pracy hybrydowej
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę rekrutacji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie , gdzie należy złożyć swoje CV.