Starszy Specjalista Kontroli Transakcji

Wprowadzamy pozytywną bankowość w życie naszych Klientów, odpowiadając na ich potrzeby finansowe i ułatwiając im realizację celów. W sposób prosty, przemyślany i bezpieczny. Z troską o społeczeństwo i środowisko.Do naszego zespołu poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisku:

Starszy Specjalista Kontroli Transakcji

 

Twój zakres obowiązków:

 • Monitorowanie komunikacji elektronicznej oraz transakcji przeprowadzanych w ramach działalności handlowej Banku ze szczególnym uwzględnieniem rynku obligacji i stóp procentowych
 • Umiejętność prowadzenia postępowań i procesów eskalacji zdarzeń ryzyka zgodnie z obowiązującymi procedurami i regulacjami wewnętrznymi
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji i regulacji wewnętrznych dotyczących działalności kontrolnej zespołu
 • Umiejętność tworzenia raportów z przeprowadzonych kontroli i prezentacji dla kadry zarządzającej
 • Udoskonalanie i poprawa narzędzi skutecznego monitorowania transakcji i komunikacji dotyczącej aktywności handlowej pracowników podlegających kontroli
 • Współpraca z członkami globalnego zespołu FOCS, managerami monitorowanych jednostek biznesowych i wyższym kierownictwem Banku
 • Dostarczanie informacji i aktywne wsparcie w opracowywaniu regularnych aktualizacji polityk i procedur wewnętrznych
 • Aktywny udział lub wsparcie w projektach dotyczących aktualizacji wykorzystywanych modeli i narzędzi kontrolnych
 • Umiejętność współpracy i utrzymanie dobrych relacji z innymi zespołami, uczestnictwo i aktywny wkład w spotkania zespołu FOCS
 • Umiejętność przykładnego postępowania zgodnego z procedurami i ładem korporacyjnym banku, przestrzeganie kodeksu odpowiedniego postępowania oraz pozostałych regulacji i zasad

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Bankowość)
 • Min. 5-letnie doświadczenie pracy w obszarach: Rynki Finansowe (Handel lub Sprzedaż), ALM Treasury, Compliance, Audyt Wewnętrzy, Zarządzanie Ryzykiem; Ład Korporacyjny (Governance)
 • Bardzo dobra znajomość instrumentów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku stóp procentowych
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office, a w szczególności programu Excel
 • Biegła znajomość języka polskiego (C2), bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2/C1), mile widziana dobra znajomość innego języka europejskiego (B1/B2)
 • Proaktywność, przejrzystość w działaniu i odpowiedzialność za identyfikowanie i zarządzanie ryzykiem odpowiedniego postępowania współpracowników
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, prezentacyjne, analityczne i rozwiązywania problemów, odporność na stres, dobra organizacja pracy, duża dbałość o szczegóły
 • Zdolność koncentracji na zapobieganiu błędom dotyczącym wykorzystywanych lub dostarczanych informacji i danych, dokładność i działanie zgodne z obowiązującymi procedurami
 • Umiejętność skutecznego działania w trudnym dynamicznym środowisku rynków finansowych, zdolność pokonywania presji i przeszkód, odporność na krytykę
 • Umiejętność tworzenia, analizy i dostosowywania procesów kontrolnych

Mile widziane:

 • Doświadczenie w roli tradera, dealera sales lub w roli ściśle powiązanej z obszarem rynków finansowych (np. monitorowanie zgodności, ryzyko rynkowe, middle office, back office)
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami kontroli transakcji (np. Nice Actimize, SMARTS)
 • Znajomość rynków finansowych i ekspercka znajomość produktów rynku stopy procentowej
 • Dobra znajomość systemów transakcyjnych i platform informacyjnych: Bloomberg, LSEG Eikon
 • Wysoka świadomość ryzyka i znajomość pojęć z obszaru ryzyka rynkowego i finansowego
 • Wysoka świadomość ryzyka nadużyć i niewłaściwego postępowania na rynkach finansowych

Oferujemy:

 • Umowę o prace bez okresu próbnego
 • Dołączenie do banku o globalnym zasięgu, który jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 65 krajach z 200-letnią tradycją
 • Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą niezależnie od swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, koloru skóry, pochodzenia czy poziomu sprawności
 • Rozwój w Banku Zielonych Zmian, w którym możesz mieć wpływ na naszą planetę i otaczający nas świat
 • Dużą autonomię w działaniu przy jednoczesnym wsparciu przełożonego, co potwierdza ponad 90% pracowników
 • Możliwość podejmowania własnych decyzji, eksperymentowania i tworzenia swojej unikalnej ścieżki doświadczeń
 • Możliwości rozwoju zarówno w banku jak i spółkach w ramach Grupy BNP Paribas w kraju i zagranicą
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )