Starszy Specjalista Inwestycji Kapitałowych

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów. BGK jest pracodawcą dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do naszego zespołu poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisku:

Starszy Specjalista Inwestycji Kapitałowych

 

Twój zakres obowiązków:

 • Analiza i ocena projektów inwestycyjnych
 • Prowadzenie procesu due diligence funduszy VC/PE zarówno polskich jak i zagranicznych
 • Analiza potrzeb rynkowych w zakresie inwestycji kapitałowych
 • Udział w budowaniu strategii i dokumentacji inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych
 • Wykonywanie kompleksowego nadzoru nad zaangażowaniami kapitałowymi banku w fundusze inwestycyjne
 • Sporządzanie raportów i analiz na potrzeby banku, w szczególności analiz portfelowych w ramach monitoringu inwestorskiego
 • Udział w negocjacjach z partnerami zewnętrznymi
 • Współpraca bieżąca z partnerami banku w ramach wykonywania praw i obowiązków wynikających z zaangażowań kapitałowych banku
 • Udział w projektach ogólnobankowych realizowanych przez departament
 • Bieżąca współpraca z komórkami merytorycznymi banku (dział prawny, ryzyko finansowe, rachunkowość)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii lub metod ilościowych
 • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych, doradztwie finansowym/transakcyjnym na podobnym stanowisku
 • Wiedza z zakresu oceny i realizacji projektów inwestycyjnych
 • Znajomość i doświadczenie w prowadzeniu procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (FIZAN, venture capital lub private equity/funduszy infrasrtukturalnych)
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych/ alternatywnych spółek inwestycyjnych na prawie polskim
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom zaawansowany C1)
 • Komunikatywność oraz otwartość na współpracę z innymi departamentami banku
 • Umiejętność priorytetyzacji zadań i zdolność analitycznego myślenia
 • Zdolność do pracy pod presją czasu
 • Mile widziane posiadanie licencji doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych lub tytułu CFA

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w trybie hybrydowym (8 dni zdalnych w miesiącu)
 • Możliwość pracy zdalnej okazjonalnej (do 24 dni w roku)
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Komfortowe biuro w doskonałej lokalizacji
 • Przyjazna atmosfera pracy
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę rekrutacji Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie należy złożyć swoje CV.