Starszy Makler

Nasz charakter

Jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata, liderem zrównoważonego rozwoju. Bankiem otwartym na każdego, wspierającym potrzeby różnych grup, w tym osób z niepełnosprawnościami. Cenimy różnorodność, bo wierzymy, że w niej jest siła. Stawiamy na wzajemny szacunek i zrozumienie.
Jeśli myślisz o pracy w stabilnej organizacji, oferującej innowacyjne produkty finansowe i chcesz rozwijać swoje kompetencje w przyjaznym środowisku, aplikuj do nas! Oprócz wyzwań zawodowych, możesz liczyć na pakiet benefitów i wsparcie w bieżącej pracy. Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, to postaramy się dla Ciebie o dodatkowe udogodnienia.

Dołącz do pracodawcy, któremu zależy.

Twój charakter:

 • Licencja maklera papierów wartościowych z usługą doradztwa inwestycyjnego;
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku maklera papierów wartościowych;
 • Wiedza z zakresu obrotu instrumentami finansowymi;
 • Podstawowa wiedza z zakresu analizy fundamentalnej i technicznej;
 • Znajomość serwisów informacyjnych tj.: Bloomberg, Thompson Reuters; znajomość specjalistycznego oprogramowania (SIDOMA) – będzie atutem;
 • Umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu oraz umiejętności sprzedażowe;
 • Znajomość języka angielski min. B1;
 • Wykształcenie wyższe.

Charakter Twojej pracy:

 • Indywidualna obsługa Klientów Biura Maklerskiego poprzez kontakt telefoniczny – rozmowy wychodzące/przychodzące;
 • Przyjmowanie i przekazywanie zleceń telefonicznych na rynku zagranicznym i polskim w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego;
 • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją obrotu papierami wartościowymi niedopuszczonymi do publicznego obrotu;
 • Przyjmowanie dyspozycji zapisu na instrumenty finansowe dostępne w ramach ofert na rynku pierwotnym;
 • Współpraca z instytucjami rynku kapitałowego w zakresie działalności Biura Maklerskiego, w ramach udzielonych pełnomocnictw;
 • Wsparcie doradców z segmentu Wealth Management i segmentu Premium odnośnie usług świadczonych przez Zespół Maklerów;
 • Prowadzenie szkoleń dla doradców z segmentu Wealth Management i segmentu Premium w zakresie rachunku maklerskiego;
 • Przekazywanie rekomendacji w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego;
 • Negocjowanie prowizji maklerskich.

Masz jak w Banku:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • System motywacyjny oparty na ocenie indywidualnych osiągnięć oraz wyniku zespołu;
 • Wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonego;
 • Możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
 • Lokalizację: ul. Twarda 18, Warszawa (krok od Metra Rondo ONZ).
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Wysyłając swoją aplikację przez formularz poniżej zarejestrujesz się jako kandydat/kandydatka w serwisie Związku Maklerów i Doradców (dalej: „ZMID”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 93.2, 00-815 Warszawa. ZMID jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )