Starszy analityk wycen aktywów funduszy inwestycyjnych

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna to podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzający funduszami inwestycyjnymi od 2010 roku. Towarzystwo jest częścią grupy Banku Polskiej Spółdzielczości – największego w Polsce zrzeszenia Banków Spółdzielczych. BPS TFI specjalizuje się w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi otwartymi, funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, a także prowadzi pracownicze plany kapitałowe. Do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Starszy analityk wycen aktywów funduszy inwestycyjnych

 

Twój zakres obowiązków:

 • weryfikacja wycen aktywów funduszy inwestycyjnych, dokonywanych przez podmioty zewnętrzne, w szczególności dotyczących aktywów nienotowanych na aktywnym rynku (spółki niepubliczne, instrumenty dłużne, wierzytelności), budowa własnych modeli finansowych na potrzeby weryfikacji wycen,
 • współpraca z działem prawnym, zarządzającymi w TFI, biegłym rewidentem, depozytariuszem funduszy inwestycyjnych w zakresie zagadnień wyceny aktywów,
 • zapewnienie zgodności wycen lokat funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo z przepisami prawa, statutami funduszy, polityką rachunkowości,
 • przygotowywanie materiałów z zakresu wycen aktywów funduszy inwestycyjnych dla Komitetu ds. Wycen,
 • okresowa aktualizacja dokumentów związanych z wyceną lokat funduszy inwestycyjnych (polityka rachunkowości, statuty, metodyki wyceny lokat niepublicznych, procedury weryfikacji wycen lokat, przeglądy wycen i modeli),
 • monitorowanie i implementacja zmian wynikających z przepisów prawa, rekomendacji nadzorczych oraz innych regulacji, w zakresie wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w kierunku Matematyka/Finanse/Rachunkowość/Ekonomia,
 • Doświadczenie w pracy o podobnych charakterze, w szczególności w instytucji rynku finansowego lub w organach instytucji rynku finansowego,
 • Znajomość modeli i zasad wyceny aktywów (przedsiębiorstw, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych, wierzytelności),
 • Znajomość przepisów prawa (polskich i europejskich) oraz standardów rachunkowości w zakresie wycen instrumentów finansowych,
 • Umiejętności analityczne, w tym dobra znajomość analizy i matematyki finansowej,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność łączenia pracy zespołowej z samodzielnym wykonywaniem zadań.
 • Dodatkowym atutem będą zaliczone etapy (bądź chęć przystąpienia) egzaminów z finansów/ryzyka (CFA, MPW, DI/CIIA/biegły rewident) lub pokrewnych

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia zawodowego
 • Możliwość rozwoju oraz zdobycie bogatego doświadczenia zawodowego
 • Pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta sportowa, udział w Pracowniczym Programie Emerytalnym), dofinansowanie do szkoleń
 • Atrakcyjną lokalizację (Rondo Daszyńskiego)
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy – wspólne wyjścia firmowe, aktywności sportowe
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )