Starszy Analityk Ryzyka Finansowego

Do Zespołu Ryzyka Rynkowego poszukujemy osoby otwartej i komunikatywnej, zainteresowanej możliwością całościowego spojrzenia na rolę i obowiązki Zespołu. Osoby posiadającej silne umiejętności organizacji pracy, wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym, w tym wyceny instrumentów finansowych (głównie pochodnych) oraz kalkulacji, wyjaśniania i raportowania kluczowych miar ryzyka rynkowego na potrzeby raportowania do kierownictwa wyższego szczebla. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Starszy Analityk Ryzyka Finansowego

 

Twój zakres obowiązków:

 • Pełnienie ważnej roli w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym na księdze handlowej Santander Bank Polska
 • Skutecznie wspieranie kierownictwa oraz zespółu w osiąganiu celów, poprzez wysokopoziomową orientację na ogół sytuacji
 • Będziesz odpowiedzialny/a za prowadzenie projektów i przy tym odpowiednią koordynacje ich członków
 • Optymalizowanie istniejących rozwiązań w obszarze ryzyka rynkowego
 • Przeprowadzanie analiz typu ad-hoc w zakresie ryzyka na działalności handlowej, analiz portfelowych czy ryzyka nowych transakcji
 • Wspieranie departamentu w rozwoju środowiska raportowego (raporty, narzędzia, zakres, źródła danych, analityka) zespołu ryzyka rynkowego (np. miary VaR, DV01, Pozycja walutowa, P&L) oraz zapewniać regularną sprawozdawczość w obszarze ryzyka rynkowego na rzecz kierownictwa wyższego szczebla Banku
 • Identyfikowanie wpływu projektów (systemy, metryki, raporty, źródła danych) na stabilność i spójność istniejącego środowiska raportowego
 • Wspieranie kompleksowego procesu oceny oraz kontroli ekspozycji na ryzyko księgi handlowej
 • Bieżąca współpraca z szeregiem jednostek wsparcia obszaru działalności skarbowej Banku zarówno po stronie Banku jak i Grupy Kapitałowej Santander w zakresie projektów oraz bieżących zadań i obowiązków zespołu

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:

 • Cechuje cię samodzielność
 • Swoim zaangażowaniem i pozytywną energią potrafisz inspirować innych do osiągania wspólnych celów
 • Jesteś otwarty/a i komunikatywny/a, potrafisz komunikować się w sposób jasny i zrozumiały oraz swobodnie posługujesz się językiem angielskim zarówno w mowie, jak i piśmie
 • Jesteś nastawiony/a na budowanie pozytywnych relacji z zespołem, biznesem oraz jednostkami wsparcia
 • Potrafisz efektywnie zarządzać powierzonymi zadaniami i masz doskonałą organizację pracy
 • Doskonale rozumiesz to, że wynik twojej pracy jest zależny od efektywnej współpracy z całym zespołem oraz jednostkami powiązanymi
 • Wiesz czym jest Problem Solving, rozumiesz potrzebę jego stosowania, potrafisz sam/a wyłapywać nieścisłości i odpowiednio na nie reagować wykorzystując całościowe, wysokopoziomowe spojrzenie na zagadnienia oraz aktywnie poszukujesz rozwiązań napotkanych problemów
 • Lubisz dzielić się swoimi pomysłami, wdrażać je w życie i usprawniać istniejące rozwiązania
 • Cechują cię silne zdolności analityczne poparte spojrzeniem na szerszą perspektywę działania organizacji
 • Posiadasz wiedzę w zakresie metod identyfikacji, pomiaru i raportowania miar w obszarze ryzyka rynkowego (np. BPV, VaR, Pozycja walutowa, P&L)
 • Biegle posługujesz się narzędziami SQL, Excel, Power Point
 • Potrafisz stosować w praktyce podstawowe metody wyceny instrumentów pochodnych np. DCF, model B-S oraz znasz alternatywne metody wyceny np. symulacyjne typu Monte Carlo, drzewa dwumianowe
 • Posiadasz wykształcenie wyższe na kierunku ścisłym
 • Masz co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w obszarze ryzyka finansowego / skarbu

Dodatkowymi atutami będą:

 • Posiadanie certyfikatu FRM/PRM/CQF
 • Znajomość systemu Murex
 • Doświadczenie w używaniu serwisów Eikon(Reuters)/Bloomberg
 • Dobra znajomość pojęć z obszaru market risk (FRTB, Initial Margin, Variation Margin, CVA/DVA itp.)
 • Doświadczenie w programowaniu w VBA oraz Python w tym znajomość bibliotek ilościowych NumPy, Pandas, QuantLib
 • Znajomość języka hiszpańskiego
 • Zainteresowania w obszarze rynków finansowych, gospodarki, ekonomii

Oferujemy:

 • Ciekawe wyzwania
 • Możliwość pogłębiania wiedzy merytorycznej z obszaru ryzyka finansowego
 • Pracę w trybie hybrydowym (2 dni w tygodniu w biurze, 3 dni w domu)
 • Pracę i możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowym środowisku grupy Santander
 • Zatrudnienie na umowę o pracę, jasno określone cele i atrakcyjny system motywacyjny
 • Wewnętrzne programy rozwojowe, szkolenia, projekty
 • Prywatną opiekę zdrowotną
 • Ofertę produktową banku na atrakcyjnych warunkach
 • Możliwość wyboru spośród bogatej oferty świadczeń pozapłacowych w ramach systemu MyBenefit
 • Nasza oferta benefitowa zawiera również rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę rekrutacji Santander Bank Polska, gdzie należy złożyć swoje CV.