Specjalista Zarządzania Strukturą Bilansu

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów. BGK jest pracodawcą dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista Zarządzania Strukturą Bilansu

 

Twój zakres obowiązków:

 • Wsparcie w procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej (IRRBB)
 • Wsparcie w procesie zarządzania płynnością strukturalną średnio- i długoterminową
 • Wsparcie w utrzymywania rachunkowości zabezpieczeń
 • Udział w procesie kształtowania struktury bilansu banku (modelowanie pozycji bilansowych)
 • Pozyskiwanie i analiza danych z funkcjonujących w banku źródeł informacji (hurtownia danych, system skarbowy)
 • Wsparcie w przygotowaniu raportów i analiz (w tym na żądanie) na potrzeby wewnętrzne oraz materiałów na posiedzeniach komitetów oraz zarządu banku w zakresie realizowanych zadań
 • Wsparcie we współpracy z Komitetem ALM przy ZBP oraz w pracach NGR oraz innych podobnych ciał, grup lub organizacji powołanych w rozwoju procesu zarządzania aktywami i pasywami

Wymagania:

 • Minimum 1 rok doświadczenia w pracy w bankowości w zarządzaniu aktywami i pasywami i/lub ryzyku rynkowym
 • Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania rynku pieniężnego, walutowego, papierów dłużnych oraz wykorzystywanych na tych rynkach instrumentów finansowych
 • Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, bankowość lub matematyka)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Podstawowa znajomość SQLi VBA
 • Samodzielność w realizacji zadań
 • Dobra komunikatywność i współpraca w zespole
 • Mile widziana podstawowa znajomość Refinitiv/ Bloomberg/ Kondor+

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w trybie hybrydowym (8 dni zdalnych w miesiącu)
 • Możliwość pracy zdalnej okazjonalnej (do 24 dni w roku)
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Komfortowe biuro w doskonałej lokalizacji
 • Przyjazna atmosfera pracy
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )