Specjalista w Zespole Inwestycyjnym

Polski Fundusz Rozwoju to grupa ludzi, tworząca innowacyjne projekty mające pozytywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Pracują w atmosferze profesjonalizmu i wsparcia, z wykorzystaniem naszych doświadczeń w gronie najlepszych ekspertów. Tworzą lepsze jutro. Dbają o zrównoważony rozwój. Rozwijają siebie nawzajem.

Specjalista w zespole inwestycyjnym

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach inwestycji własnych przedsiębiorstw, w formule project finance lub w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP),
 • dla projektów PPP: wsparcie analityczne podmiotów publicznych w określaniu parametrów projektu, strukturyzacji transakcji,
 • przygotowywanie modeli finansowych na potrzeby ww. analiz,
 • uczestniczenie w procesach inwestycyjnych Funduszu (wsparcie analityczne przy prowadzeniu procesów due diligence, sporządzaniu wniosków inwestycyjnych, negocjacji umów inwestycyjnych i monitorowaniu realizacji projektów inwestycyjnych i lokat Funduszu),
 • wspieranie bieżącej pracy zespołu transakcyjnego w poszukiwaniu nowych celów inwestycyjnych,
 • przygotowywanie analiz rynkowych i regulacyjnych.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (kierunek studiów: finanse przedsiębiorstw, bankowość, metody statystyczne i ilościowe/ekonometria, ekonomia),
 • 3-letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej (w banku w dziale finansowania przedsiębiorstw, biurze maklerskim, funduszu typu private equity, itp.) lub w spółce doradczej (doradztwo transakcyjne, corporate finance),
 • bardzo dobra znajomość zasad modelowania finansowego w MS Excel (mile widziana znajomość VBA) i analizy efektywności projektów inwestycyjnych,
 • biegła znajomość Excel i PowerPoint,
 • znajomość zasad rachunkowości w stopniu pozwalającym przeprowadzić biegle analizy historyczne sprawozdań finansowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • tytuł CFA, ACCA, CIMA, Doradcy Inwestycyjnego lub pokrewny.
 • doświadczenie zdobyte przy strukturyzacji projektów PPP/pozyskaniu finansowania dla projektów PPP,

Oferowane jest:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • system premiowy
 • dofinansowanie na przejazdy do pracy
 • opieka medyczna
 • wspólne wydarzenia
 • profesjonalny system szkoleń
 • ubezpieczenie na życie
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )