Specjalista w Dziale Zarządzania Aktywami – Zespół back office

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) i izba rozliczeniowa KDPW_CCP tworzą grupę kapitałową, która stanowi infrastrukturę krytyczną rynku kapitałowego w Polsce.Grupa KDPW jest kluczowym dostawcą takich usług jak rejestrowanie, przechowywanie, rozliczanie i rozrachunek papierów wartościowych. Naszymi klientami są przede wszystkim banki, domy maklerskie oraz emitenci papierów wartościowych. Usługi świadczymy na terenie całej Unii Europejskiej. Jesteśmy spółką technologiczną zapewniającą bezpieczeństwo i stabilną organizację rynku kapitałowego, ale również nowoczesne rozwiązania wspierające funkcjonowanie i rozwój tego rynku.Obsługę naszej podstawowej działalności zapewnia system informatyczny, który podobnie jak większość systemów informatycznych obsługujących nasze usługi, został stworzony i jest rozwijany siłami naszego wewnętrznego IT. Do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Dziale Zarządzania Aktywami – Zespół back office

 

Twój zakres obowiązków:

 • Obsługa transakcji inwestycyjnych, w tym: rozrachunek transakcji, monitorowanie oraz kontrola rozliczeń finansowych; sporządzanie dokumentacji do zawartych transakcji; raportowanie transakcji do repozytorium transakcji; wycena instrumentów finansowych
 • Obsługa zarządzanych funduszy w GK KDPW, w tym: realizacja aktualizacji poziomu wpłat do funduszy; podział przychodów oraz prowadzenie rozliczeń z uczestnikami funduszy; naliczanie opłat i wystawianie faktur; obliczanie i pobieranie podatku WHT
 • Raportowanie i sprawozdawczość na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne
 • Współpraca z kontrahentami na rynku kapitałowym, uczestnikami zarządzanych funduszy oraz zarządzającymi aktywami
 • Okresowy przegląd regulacji wewnętrznych, obsługa umów z bankami prowadzącymi rachunki bankowe GK KDPW
 • Opracowywanie założeń do zmian w systemach informatycznych oraz testy nowych funkcjonalności.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, finansowe lub matematyczne
 • Min. 3 letnie doświadczenie w instytucji finansowej
 • Znajomość instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego oraz metod ich wyceny
 • Znajomość zasad funkcjonowania systemów rozrachunku, systemów płatniczych oraz regulacji dotyczących rozrachunku transakcji
 • Znajomość regulacji z zakresu: funkcjonowania rynku kapitałowego, raportowania
 • Transakcji do repozytorium transakcji
 • Znajomość podstawowych zasad rachunkowości
 • Rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność wnioskowania i krytycznego myślenia
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Ukierunkowanie na dążenie do realizacji celu
 • Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Staranność, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na komunikację
 • Mile widziana znajomość systemów SAP, Swift

Oferujemy:

 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Program emerytalny
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Dofinansowanie dojazdów do pracy
 • Dofinansowanie wakacji dzieci
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )