Specjalista w Departamencie Compliance

Skarbiec TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jest licencjonowaną instytucją finansową, która zarządza funduszami inwestycyjnymi i portfelami przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Oferują fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Obecnie zarządzają funduszami i subfunduszami, w których zgromadzono aktywa o wartości 6 mld złotych. Zostali, także,  wielokrotnie wyróżnieni prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy.

Specjalista w Departamencie Compliance

 

Twój zakres obowiązków:

 • bieżące wsparcie i współpraca z Inspektorem Nadzoru i jego Z-cą w zakresie realizacji nadzoru zgodności działalności z prawem Towarzystwa, zgodnie z przepisami prawa;
 • kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, procedur i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Towarzystwie,
 • wsparcie Inspektora Nadzoru i jego Z-cy w zakresie przeprowadzania kontroli planowanych i doraźnych;
 • wsparcie w przygotowywaniu raportów na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej oraz organów nadzoru;
 • opiniowanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych;
 • nadzorowanie przepływu informacji poufnych i przeciwdziałanie konfliktom interesów;
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa;
 • realizowanie obowiązków informacyjnych Towarzystwa i funduszy inwestycyjnych względem UKNF.

Nasze wymagania:

 • minimum 2 -letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku – wskazane w spółkach typu: towarzystwo funduszy inwestycyjnych, dom maklerski;
 • znajomości rynku kapitałowego i przepisów prawa regulujących działalność funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych z uwzględnieniem przepisów unijnych;
 • umiejętności analizy i wyciągania wniosków;
 • wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym lub prawniczym;
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dokładności, samodzielności i terminowości w wykonywaniu zadań;
 • dobrej organizacji pracy;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • otwartości i komunikatywności;
 • praktycznej znajomości MS Office, obsługi urządzeń biurowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w topowym i dynamicznie się rozwijającym towarzystwie funduszy inwestycyjnych;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną i pakiet świadczeń socjalnych;
 • rozwój kompetencyjny i osobowy;
 • pracę w zmotywowanym, otwartym i lubiącym swoją profesję zespole.
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Wysyłając swoją aplikację przez formularz poniżej zarejestrujesz się jako kandydat/kandydatka w serwisie Związku Maklerów i Doradców (dalej: „ZMID”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 93.2, 00-815 Warszawa. ZMID jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )