Specjalista Usług Powierniczych

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. działa od 1992 roku. W swojej działalności łączy funkcje banku zrzeszającego i banku komercyjnego. Tworzy jedno z największych zrzeszeń banków spółdzielczych w Polsce, co daje mu czołową pozycję wśród instytucji finansowych w kraju. Dla banków spółdzielczych pełni role: dostawcy usług, partnera biznesowego i reprezentanta w środowiskach opiniotwórczych. W ramach działalności komercyjnej Bank BPS S.A. specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki. Świadczy usługi dla klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Aktualnie poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisku:

Specjalista Usług Powierniczych

 

Twój zakres obowiązków:

 • Prowadzenie ewidencji papierów wartościowych, w tym analiza i uzgadnianie ich kont oraz sporządzanie bilansów
 • Obsługa zdarzeń korporacyjnych oraz pożytków z instrumentów finansowych
 • Obsługa finansowa rachunków papierów wartościowych klientów w systemie ewidencyjnym oraz bankowym
 • Prowadzenie i obsługa depozytu papierów wartościowych, w tym obsługa świadczeń
 • Współpraca z innymi komórkami Banku, podmiotami rynku finansowego, emitentami, klientami
 • Sporządzanie wymaganych prawem i regulacjami Banku raportów i sprawozdań
 • Śledzenie zmian w regulacjach
 • Udział we wdrażaniu nowych wersji oprogramowania systemów operacyjnych
 • Przygotowywanie i aktualizacja lub udział w tworzeniu procedur wewnętrznych obowiązujących w ramach zespołu lub w ramach firm
 • Wykonywanie innych prac finansowo-ewidencyjnych, zleconych przez przełożonych

Wymagania:

 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy przy operacjach na papierach wartościowych w firmach inwestycyjnych lub bankach świadczących usługi powiernicze
 • Status specjalisty ewidencji papierów wartościowych potwierdzony zaświadczeniem KDPW
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, bankowość, rynek kapitałowy

Oferujemy:

 • Możliwość pracy zdalnej
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Dofinansowanie działań szkoleniowych
 • Możliwość korzystania z pakietów sportowych
 • Dostęp do platformy e-learningowej języków obcych: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski
 • Pracowniczy Program Emerytalny
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę rekrutacji Bank Polskiej Spółdzielczości, gdzie należy złożyć swoje CV.