Specjalista ds. wycen – analityk finansowy

Dom Maklerski INC S.A. jest niezależną firmą inwestycyjną, specjalizującym się w ofertach publicznych akcji innowacyjnych spółek z sektora tzw. nowej gospodarki. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. wycen – analityk finansowy

 

Zakres Twoich zadań:

 • Weryfikowanie adekwatności metod i modeli wycen aktywów funduszy inwestycyjnych oraz ich zgodności z przepisami prawa i statutami funduszy
 • Pozyskiwanie danych źródłowych oraz danych rynkowych
 • Kontrola wycen aktywów funduszy inwestycyjnych pod kątem zastosowanych modeli i metod, danych źródłowych i prawidłowości obliczeń
 • Wycena i pomiar ryzyka rynkowego oraz ryzyka kredytowego emitentów, w tym w oparciu o samodzielnie rozwijane narzędzia analityczne (Excel, opcjonalnie VBA i Python)
 • Analiza danych i budowanie własnych modeli wycen, sporządzanie wycen przedsiębiorstw, obligacji i instrumentów finansowych
 • Przygotowywanie analiz rynkowych
 • Analizowanie i ocena odpisów na utratę wartości
 • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami wyceniającymi, z towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz z audytorami w zakresie weryfikacji metod wyceny oraz odpisów na utratę wartości
 • Przygotowywanie wymaganych raportów i sprawozdań oraz śledzenie zmian w regulacjach prawnych w obszarze wykonywanej pracy
 • Opracowywanie wewnętrznych procedur w zakresie prowadzenia oraz procedur operacyjnych we współpracy z klientami

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, matematyka
 • Min. 2-letnie doświadczenie w pracy w zakresie wycen przedsiębiorstw, budowy modeli wycen instrumentów finansowych i analizy ryzyka emitentów zdobyte w domu maklerskim, banku lub w zewnętrznych podmiotach wyceniających – warunek absolutnie konieczny,
 • Wiedza z zakresu wyceny spółek, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych oraz pakietów wierzytelności
 • Znajomość analizy finansowej i modelowania finansowego
 • Znajomość zasad wyceny składników lokat funduszy inwestycyjnych
 • Doskonała znajomość serwisu informacyjnego Bloomberg
 • Bardzo dobra znajomość Ms Excel
 • Doskonałe umiejętności analityczne

Mile widziane:

 • Praktyczne kwalifikacje w zakresie VBA i Python
 • Licencja maklera papierów wartościowych, CFA, CIIA, DI 

Oferujemy:

 • Zdobycie różnorodnego doświadczenia w firmie inwestycyjnej, zarówno w zakresie uczestnictwa w procesie walidacji modeli i potwierdzania wycen składników lokat funduszy inwestycyjnych od strony depozytariusza, jak również w zakresie przygotowywania analiz rynkowych i wycen dla potrzeb innych klientów domu maklerskiego
 • Współfinansowanie kosztów kursu i egzaminów na maklera papierów wartościowych, CFA, CIIA, DI
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Umowę o pracę, w tym w niepełnym wymiarze godzin
 • Pracę w systemie hybrydowym
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )