Specjalista ds. nadzoru

Jesteśmy nowym domem maklerskim na rynku usług finansowych, zatrudniającym ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizujemy się w usługach depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Szukamy osób otwartych i chcących uczestniczyć w tworzeniu firmy od początku. Chcielibyśmy przedstawić siebie oraz naszą firmę i zaprosić na spotkanie rekrutacyjne. Oferujemy pracę na stanowisku:

Specjalista ds. nadzoru

 

Twoja praca będzie polegała na wspieraniu Inspektora Nadzoru w wykonywaniu jego obowiązków w zakresie:

 • Stałego monitorowania i identyfikowania ryzyka braku zgodności działalności z prawem („Ryzyko Braku Zgodności”), w szczególności przez analizę przepisów prawa, regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego, standardów rynkowych, regulacji rynków, na których działa Dom Maklerski, regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, regulacji innych izb rozliczeniowych oraz izb rozrachunkowych, których uczestnikiem jest Dom Maklerski, regulacji izby gospodarczej, do której należy Dom Maklerski, oraz wyników przeprowadzanych kontroli wewnętrznych
 • Oceny Ryzyka Braku Zgodności przez pomiar lub ocenę tego ryzyka
 • Projektowania i wprowadzania, bazujących na ocenie Ryzyka Braku Zgodności, mechanizmów kontroli Ryzyka Braku Zgodności
 • Monitorowania wielkości i profilu Ryzyka Braku Zgodności, po zastosowaniu mechanizmów kontroli Ryzyka Braku Zgodności
 • Sporządzania okresowych raportów w zakresie Ryzyka Braku Zgodności, zawierających w szczególności opis środków podejmowanych w przypadkach stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa
 • Wykonywania czynności określonych powyżej na podstawie Regulaminu, procedur i metodyk oraz ich należyte dokumentowanie
 • Wykonywania planu kontroli, sporządzanie raportów z kontroli i sprawozdań oraz wydawanie zaleceń wynikających z czynności podejmowanych w ramach kontroli, a następnie nadzór nad ich wykonaniem
 • Nadzoru nad przepływem informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz zabezpieczenie dostępu do nich
 • Monitorowania funkcjonowania procesu rozpatrywania skarg i reklamacji oraz nadzór nad ich rozpatrywaniem
 • Prowadzenia rejestru skarg i reklamacji
 • Podejmowania działań zaradczych celem ograniczenia sytuacji powodujących występowanie skarg i reklamacji
 • Badania działalności Domu Maklerskiego i czynności wykonywanych w ramach tej działalności przez Osoby zaangażowane pod kątem zgodności z regulacjami rynków, na których działa Dom Maklerski, regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, regulacjami innych izb rozliczeniowych oraz izb rozrachunkowych, których uczestnikiem jest Dom Maklerski, oraz regulacjami izby gospodarczej, do której należy Dom Maklerski
 • Wypełniania obligatoryjnych obowiązków informacyjnych względem KNFu
 • Obsłudze kontroli przeprowadzanych przez KNF w Investment Funds Depositary Services S.A.
 • Nadzoru nad przepływem informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz zabezpieczenia dostępu do nich

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Udokumentowane wykształcenie kierunkowe (ekonomiczne lub prawnicze)
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucji nadzorowanej
 • Znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej komunikatywnym)
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, zaangażowanie
 • Wysoki poziom kultury osobistej i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w Departamencie Nadzoru w siedzibie Spółki w Warszawie,
 • Szkolenia pogłębiające posiadaną wiedzę oraz rozwój nowych kompetencji,
 • Umowę o pracę oraz system premii,
 • Pakiet opieki medycznej dla Ciebie i najbliższych,
 • Możliwość pogłębienia doświadczenia w obszarze nadzoru w instytucji finansowej.
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )