Specjalista ds. modeli wyceny i weryfikacji wyceny instrumentów finansowych

Dom Maklerski INC S.A. jest niezależną firmą inwestycyjną, specjalizującym się w ofertach publicznych akcji innowacyjnych spółek z sektora tzw. nowej gospodarki. Jako następny krok w rozwoju planujemy rozpoczęcie działalności w obszarze pełnienia funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych i w związku z tym poszukujemy doświadczonych osób do nowopowstającego zespołu na stanowisko:

Specjalista ds. modeli wyceny i weryfikacji wyceny instrumentów finansowych

 

Główne zadania:

 • weryfikowanie adekwatności metod i modeli wycen aktywów funduszy inwestycyjnych oraz ich zgodności z przepisami prawa i statutami funduszy,
 • kontrola wycen aktywów funduszy inwestycyjnych pod kątem zastosowanych modeli i metod, danych źródłowych i prawidłowości obliczeń,
 • wycena i pomiar ryzyka rynkowego oraz ryzyka kredytowego emitentów, w tym w oparciu o samodzielnie rozwijane narzędzia,
 • budowanie własnych modeli wycen,
 • analizowanie i ocena odpisów na utratę wartości,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami wyceniającymi, z towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz z audytorami w zakresie weryfikacji metod wyceny oraz odpisów na utratę wartości,
 • przygotowywanie wymaganych raportów i sprawozdań oraz śledzenie zmian w regulacjach prawnych w obszarze wykonywanej pracy,
 • opracowywanie wewnętrznych procedur w zakresie prowadzenia oraz procedur operacyjnych we współpracy z klientami,
 • wdrażanie i rozwój oprogramowania wykorzystywanego przez biuro maklerskie.

Nasze wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, matematyka,
 • 2-letnie doświadczenie w pracy w zakresie wycen przedsiębiorstw, budowy modeli wycen instrumentów finansowych i analizy ryzyka emitentów zdobyte w biurze maklerskim, banku, w zewnętrznych podmiotach wyceniających,
 • wiedza z zakresu wyceny spółek, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych oraz pakietów wierzytelności,
 • znajomość analizy finansowej i modelowania finansowego,
 • znajomość zasad wyceny składników lokat funduszy inwestycyjnych,
 • doskonała znajomość serwisu informacyjnego Bloomberg,
 • bardzo dobra znajomość Ms Excel,
 • bardzo dobre umiejętności analityczne,
 • doskonała organizacja pracy,
 • Mile widziana:
  • licencja maklera papierów wartościowych

Oferujemy:

 • zdobycie doświadczenia w firmie inwestycyjnej,
 • możliwość uczestniczenia od początku w budowaniu nowego działu depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
 • pokrycie kosztów kursu i egzaminu na maklera papierów wartościowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • umowę o pracę lub współpracę na B2B, w tym w niepełnym wymiarze godzin,
 • pracę w systemie hybrydowym.
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )