Specjalista – Analityk ds. wyceny instrumentów finansowych

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o. to niezależny, profesjonalny doradca, którego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dla średniej wielkości przedsiębiorców działających w Polsce, obejmującego najistotniejsze decyzje finansowe, zwłaszcza dotyczące pozyskiwania środków na rozwój działalności. W związku z dynamicznym rozwojem usług dedykowanych dla czołowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Zakres obowiązków:

 • udział w wycenie składników lokat funduszu na potrzeby statutowe Funduszy Inwestycyjnych;
 • nadzór nad procesem wyceny oraz wycena instrumentów finansowych;
 • przygotowywanie oraz modyfikowanie modeli finansowych;
 • wybór sposobu wyceny instrumentów finansowych;
 • pozyskiwanie danych finansowych niezbędnych do oszacowania wartości godziwej;
 • bieżąca współpraca i komunikacja z Klientami, bankami depozytariuszami oraz audytorami.

Wymagania:

 • absolwenci studiów I stopnia na kierunkach matematyka lub ekonometria;
 • minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z wyceną instrumentów finansowych, w szczególności instrumentów dłużnych;
 • zaawansowana znajomość arkusza Excel (w tym VBA);
 • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości i matematyki finansowej;
 • wysokie zdolności analityczne, w szczególności interpretowanie danych;
 • wiedza z zakresu modelowania rynków finansowych, matematyki finansowej/aktuarialnej, teorii ryzyka, analizy statystycznej, modelowania ekonometrycznego, metod symulacyjnych oraz optymalizacji;
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne poruszanie się w literaturze z dziedziny metod ilościowych i finansów;
 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • pomysłowość i zaradność;
 • mile widziane uczestnictwo w programie CFA/ posiadanie licencji na Doradcę Inwestycyjnego/ Maklera papierów wartościowych (lub w trakcie ich pozyskiwania).

Oferujemy:

 • udział w ciekawych i bardzo różnorodnych projektach z zakresu wycen instrumentów finansowych, w szczególności obligacji;
 • pracę w młodym, kompetentnym i doświadczonym zespole;
 • pracę w ścisłym centrum Warszawy;
 • przyjazne środowisko pracy i kultura organizacyjna;
 • możliwość pracy w modelu hybrydowym;
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Wysyłając swoją aplikację przez formularz poniżej zarejestrujesz się jako kandydat/kandydatka w serwisie Związku Maklerów i Doradców (dalej: „ZMID”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 93.2, 00-815 Warszawa. ZMID jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )