Prawnik w Zespole Zarządzających ASI i Zawiadomień

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzoruje instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego, sektor kas spółdzielczych oraz pośredników kredytu hipotecznego i ich agentów. Do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

Prawnik w Zespole Zarządzających ASI i Zawiadomień

 

Twój zakres obowiązków:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dotyczących zawiadomień o zamiarze nabycia akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną (zarządzających ASI)
 • Przygotowywanie projektów opinii prawnych oraz projektów odpowiedzi i wyjaśnień związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • Opracowywanie projektów aktów prawnych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Roczne doświadczenie na stanowisku prawniczym w podmiotach prowadzących działalność w obszarze rynku finansowego
 • Bardzo dobra znajomość prawa administracyjnego, w tym przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych, w szczególności w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych oraz spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych
 • Znajomość przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Znajomość prawa unii europejskiej, zasad stosowania unijnych aktów prawnych (dyrektyw, rozporządzeń)
 • Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawnych oraz łatwość w formułowaniu stanowisk na piśmie
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę i sprawne posługiwanie się anglojęzycznymi wersjami regulacji prawnych Unii Europejskiej oraz dokumentami sporządzonymi w języku prawniczym (poziom min. B2)
 • Zdolność do jednoczesnej pracy na wielu dokumentach, z wieloma informacjami oraz wyciągania wniosków

Mile widziane:

 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zainteresowanie tą częścią gospodarki
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz podstaw analizy finansowej
 • Umiejętność analizy sprawozdań finansowych
 • Bardzo dobra użytkowa znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego (Word, Excel)
 • Znajomość ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych i ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
 • Znajomość regulacji unijnych dotyczących działalności alternatywnych funduszy inwestycyjnych
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Odbycie aplikacji prawniczej
 • Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem SAP
 • Znajomość nowych technologii, trendów na rynku kapitałowym

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Pracę hybrydową
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Zdobycie unikalnych doświadczeń w środowisku ekspertów
 • Dostęp do licznych szkoleń, dofinansowanie kosztów studiów, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, kafeteryjny system benefitów, miejsce lub stojaki na rowery, dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie wakacji dzieci, owoce, PPK 4%)
 • Pracę w atrakcyjnej lokalizacji
 • Nowoczesne, ergonomiczne miejsce pracy
 • Elastyczny czas rozpoczęcia i kończenia dnia pracy pozwalający zachować work-life balance
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę rekrutacji Urząd Komisji Nadzoru Finansowego gdzie należy złożyć swoje CV.