Pracownik w Wydziale Rynków i Instrumentów Finansowych

Do podstawowych zadań Departamentu Stabilności Finansowej należy prowadzenie analiz i badań dotyczących stabilności i rozwoju systemu finansowego i jego związków z otoczeniem gospodarczym. Natomiast do zadań Wydziału należy identyfikacja i ocena ryzyka dla stabilności finansowej generowanego przez rynki finansowe. Do naszego zespołu poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisku:

Pracownik w Wydziale Rynków i Instrumentów Finansowych

 

Twój zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie materiałów analitycznych w zakresie problematyki systemu finansowego, w tym materiałów dla przedstawicieli NBP w organizacjach krajowych i instytucjach międzynarodowych
 • Opiniowanie projektów ustaw oraz wykonawczych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie krajowych rynków finansowych, domów maklerskich oraz infrastruktury systemu finansowego
 • Monitorowanie inicjatyw europejskich w zakresie systemu finansowego oraz opiniowanie projektów aktów prawnych UE i materiałów analitycznych dotyczących tej tematyki
 • Identyfikacja oraz monitorowanie zjawisk i tendencji na krajowych i światowych rynkach finansowych, mogących stanowić ryzyko dla stabilności systemu finansowego
 • Współudział w tworzeniu raportów i innych publikacji analitycznych NBP

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie finansów, ekonomii lub dziedzin pokrewnych
 • Płynna znajomość języka angielskiego (w tym terminologii biznesowo-finansowej) w mowie i piśmie
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office

Mile widziane:

 • Wiedza na temat funkcjonowania rynków finansowych
 • Znajomość krajowych i europejskich aktów prawnych dotyczących rynków finansowych
 • Znajomość zasad świadczenia usług inwestycyjnych na rynku kapitałowym
 • Doświadczenie zawodowe w pracy analitycznej, w szczególności wymagającej komunikacji pisemnej
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji, w tym pochodzących z różnych źródeł
 • Łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie, w tym umiejętność konstruowania logicznych i spójnych tekstów w języku polskim i angielskim
 • Samodzielność, odpowiedzialność i zdolność do pracy pod presją czasu
 • Certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Prywatną opiekę medyczną
 • Program emerytalny
 • Dodatkowe  świadczenia socjalne
 • Firmową bibliotekę
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )