Menedżer ds. operacyjnych

PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem funduszy inwestycyjnych, zarządzaniem nimi, reprezentowaniem ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniem zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Działalność Spółki koncentruje się na trzech obszarach: pracowniczych planach kapitałowych, ekspansji zagranicznej oraz zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisku:

Menedżer ds. operacyjnych

 

Twój zakres obowiązków:

 • Współpraca z: Inwestorami / Uczestnikami Funduszy i Zarządzającymi, depozytariuszami, bankami i biurami maklerskimi wykonującymi usługi na rzecz Funduszy, podmiotami świadczącymi usługi wyceny składników aktywów Funduszy, innymi podmiotami, wykonującymi usługi na rzecz Funduszy, w zakresie obejmującym działalność operacyjną oraz departamentami w zakresie działalności operacyjnej funduszy oraz realizacji projektów prowadzonych w Towarzystwie
 • Obsługa procesów: nowych emisji certyfikatów inwestycyjnych („CI”), wykupów CI, dopłat do CI, wypłat dochodów funduszy oraz przychodów ze zbycia lokat, tworzenia nowych funduszy, łączenia funduszy, likwidacji funduszy itp. poprzez ich koordynowanie oraz przedstawianie rekomendacji rozwiązań
 • Wsparcie procesu wyceny nienotowanych składników aktywów funduszy poprzez współpracę z uczestniczącymi w procesie podmiotami i jednostkami organizacyjnymi; udział w inicjonowaniu procesu wyboru nowych podmiotów wyceniających aktywa funduszy oraz w podpisaniu umów z podmiotami wyceniającymi
 • Rozliczanie kosztów działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych poprzez realizację prac usprawniających procesy rozliczeniowe oraz potwierdzanie kosztów z podmiotami zewnętrznymi i jednostkami w ramach TFI, w tym realizacja płatności z tytułu uruchomień inwestycyjnych oraz pokrywania kosztów działalności funduszy, zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Wsparcie procesu zmian regulacji i dokumentów, m. in. statutów funduszy, umów o współpracy, umów o zarządzanie oraz innych regulacji odpowiednich dla działalności departamentu poprzez ich analizę i rekomendację rozwiązań w ramach standardowej pracy i działań projektowych
 • Organizacja i moderowanie zgromadzeń inwestorów przy wsparciu odpowiednich jednostek merytorycznych

Wymagania:

 • Co najmniej 8 – letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, w szczególności przy obsłudze funduszy inwestycyjnych zamkniętych
 • Zaznajomienie z regulacjami prawnymi rynku kapitałowego (w szczególności z ustawą o funduszach inwestycyjnych), teoretycznej i praktycznej znajomość procesów oraz struktur funkcjonowania TFI
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej
 • Precyzja i szybkość w działaniu w warunkach presji czasowej i dużej liczby informacji
 • Odporność na stres i umiejętność zarządzania priorytetami
 • Systematyczna praca, łatwość przyswajania nowej wiedzy

Oferujemy:

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego
 • System premiowy
 • Wpłatę pracodawcy do PPK 4 %
 • Opiekę medyczną
 • Ubezpieczenie grupowe
 • System kafeteryjny myBenefit
 • Pracę w modelu hybrydowym
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )