Makler

Fundamentem naszych działań są wartości, którymi chcemy się kierować podejmując decyzje zarówno operacyjne, jak i długofalowo. Zależy nam na działaniu w sposób transparentny i z odwagą, upraszczając nasze procesy. Chcemy by każdy z nas czuł empowerment. Wierzymy, że tylko współpraca da nam możliwość osiągania celów w sposób efektywny i skuteczny. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć założone cele strategiczne i spełnić nasze obietnice wobec Klientów. Do naszego zespołu poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisku:

Makler

 

Twój zakres obowiązków:

 • Nabywanie lub zbywanie na rachunek Klienta instrumentów finansowych
 • Wykonywanie lub wspieranie czynności dotyczących oferowania instrumentów finansowych
 • Realizowanie dyspozycji Klientów na rynkach regulowanych i w alternatywnym systemie obrotu
 • Obsługiwanie Klientów indywidualnych (przyjmowanie zleceń telefonicznych, obsługa zleceń internetowych, przyjmowanie dyspozycji przelewów, zgłoszeń na walne zgromadzenia akcjonariuszy, przyjmowanie innych dyspozycji i zgłoszeń klientów dotyczących rachunku maklerskiego)
 • Pełnienie kontroli formalnej, rachunkowej, merytorycznej zleceń
 • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją obrotu papierami wartościowymi niedopuszczonymi do publicznego obrotu
 • Przyjmowanie dyspozycji zapisu na instrumenty finansowe dostępne w ramach ofert na rynku pierwotnym
 • Branie udziału w wykonywaniu testów systemu transakcyjnego
 • Współpracowanie z instytucjami rynku kapitałowego w zakresie działalności Biura Maklerskiego, w ramach udzielonych pełnomocnictw
 • Wspieranie doradców bankowych linii detalicznych i korporacyjnych odnośnie usług świadczonych przez Zespół Maklerów
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników sieci sprzedaży Banku BNP Paribas (w tym Wealth Management) odnośnie usług Biura Maklerskiego
 • Przekazywanie rekomendacji w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego
 • Pełnienie indywidualnej obsługi najważniejszych Klientów Biura Maklerskiego
 • Negocjowanie prowizji maklerskich
 • Branie udziału w projektach rozwojowych (współpraca z siecią sprzedaży Banku BNP Paribas)
 • Pracowanie nad rozwojem aplikacji i systemów Banku BNP Paribas – testowanie, rekomendowanie usprawnień
 • Pracowanie nad rozwojem portfela Klientów poprzez aktywną współpracę z siecią sprzedaży nastawioną na wzrost liczby aktywnych/nowych Klientów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku maklera papierów wartościowych
 • Wiedza z zakresu obrotu instrumentami finansowymi
 • Podstawowa wiedza z zakresu analizy fundamentalnej i technicznej
 • Umiejętności sprzedażowe
 • Umiejętność pracy pod presją
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych (w trakcie pracy będziesz dzielić się wiedzą z pracownikami sieci sprzedaży)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1

Oferujemy:

 • Dołączenie do banku o globalnym zasięgu, który jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 65 krajach z 200-letnią tradycją
 • Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą niezależnie od swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, koloru skóry, pochodzenia czy poziomu sprawności
 • Rozwój w Banku Zielonych Zmian, w którym możesz mieć wpływ na naszą planetę i otaczający nas świat
 • Dużą autonomię w działaniu przy jednoczesnym wsparciu przełożonego
 • Możliwość podejmowania własnych decyzji, eksperymentowania i tworzenia swojej unikalnej ścieżki doświadczeń
 • Korzystanie z możliwości rozwoju zarówno w banku jak i spółkach w ramach Grupy BNP Paribas w kraju i zagranicą
 • Pracę w środowisku agile’owym, które wspiera elastyczność i innowacyjność organizacji, w końcu jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )