Główny Specjalista w Zespole Kontroli

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzoruje instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego, sektor kas spółdzielczych oraz pośredników kredytu hipotecznego i ich agentów. Do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

Główny Specjalista w Zespole Kontroli

 

Zakres Twoich zadań:

 • Prowadzenie kontroli w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, depozytariuszach, zarządzających sekurytyzowanymi wierzytelnościami, powszechnych towarzystwach emerytalnych oraz innych podmiotach funkcjonujących w sektorze funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
 • Analiza i ocena zgodności działalności ww. podmiotów z przepisami prawa, regulaminami oraz zasadami uczciwego obrotu
 • Opracowywanie dokumentacji z kontroli
 • Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych
 • Współpraca z instytucjami nadzorującymi rynek kapitałowy w UE
 • Przygotowywanie założeń do projektów aktów prawnych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie finansów, ekonomii, prawa i/lub pokrewne
 • Dobra znajomość zagadnień prawnych i praktycznych funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego
 • Zdolność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie
 • Komunikatywność i łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie
 • Inicjatywa i odpowiedzialność w działaniu
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Terminowość realizacji zadań
 • Zdolność szybkiego uczenia się i chęć rozwoju
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (poziom B2)
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z procesami kontroli, zarządzania ryzykiem nadużyć, audytu wewnętrznego lub procesach due diligence, a także w zakresie szacowania ryzyka, inwestowania oraz wyceny instrumentów finansowych

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Pracę hybrydową
 • Świetną atmosferę pracy
 • Zdobycie i wymianę doświadczeń w środowisku ekspertów
 • Dostęp do licznych szkoleń, dofinansowanie kosztów studiów, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, kafeteryjny system benefitów, miejsce lub stojaki na rowery, dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie wakacji dzieci, owoce, PPK 4%)
 • Pracę w atrakcyjnej lokalizacji
 • Nowoczesne, ergonomiczne miejsce pracy
 • Elastyczny czas rozpoczęcia i kończenia dnia pracy pozwalający zachować work-life balance
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )