Ekspert Zarządzania Ryzykiem

Jesteśmy jednym z największych i najstarszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce oraz częścią największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Pomagamy budować i zarządzać kapitałem Klientom indywidualnym i instytucjonalnym. Stworzyliśmy i cały czas rozwijamy nowoczesną platformę inwestycyjną inPZU, która umożliwia wygodne inwestowanie online. Naszą pasją są rynki finansowe i generowanie zysków dla naszych Klientów. Jako inwestor bezpośredni uczestniczymy w finansowaniu projektów Zielonej Energii. Aktualnie do swojego zespołu poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Ekspert Zarządzania Ryzykiem

 

Twój zakres obowiązków:

 • Identyfikacje ryzyka, analizy jego konsekwencji oraz rekomendowanie miar i poziomów granicznych służące jego monitorowaniu
 • Analizy i monitoring ryzyka oraz rekomendowanie działań mających na celu utrzymanie ryzyka w ramach akceptowalnych poziomów
 • Sporządzanie opinii na temat ryzyka
 • Przygotowanie raportów, materiałów informacyjnych i sprawozdań wynikających z Polityki zarządzania ryzykiem oraz przepisów prawa
 • Realizacja szkoleń dla innych jednostek TFI PZU SA
 • Rozwój systemu zarządzania ryzykiem w TFI PZU SA

Wymagania:

 • Doświadczenie w budowaniu systemu zarządzania ryzykiem i tworzeniu dokumentów dotyczących zarządzania ryzykiem
 • Znajomość przepisów prawna z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, a w szczególności TFI
 • Znajomość i rozumienie miar ryzyka wymaganych przepisami prawa
 • Znajomość zagadnień i technik z obszaru ryzyka m.in.: umiejętność identyfikacji ryzyka, pomiaru ryzyka, obniżania poziomu ryzyka
 • Wiedza z zakresu instrumentów finansowych ich cech, specyfikacji, ryzyk z nimi związanych, a także kosztów i opłat oraz różnic w inwestowaniu i wpływu wydarzeń oraz danych na ich wycenę
 • Znajomość zasad wyceny instrumentów finansowych
 • Znajomość zasad zarządzania portfelem instrumentów finansowych
 • Znajomość matematyki finansowej oraz inżynierii finansowej
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność programowania

Oferujemy:

 • Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami rozpoczęcia
 • Umowa o pracę
 • Motywujący system wynagrodzeń
 • Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 7% opłacany przez pracodawcę
 • Opieka medyczna w PZU Zdrowie
 • Zniżka pracownicza do 50% na ubezpieczenia (m. in. PZU DOM, PZU AUTO)
 • Elastyczna oferta grupowego ubezpieczenie na życie w wielu wariantach
 • Dostęp do bazy szkoleń cyfrowych oraz nowoczesnych platform edukacyjnych
 • Szkolenia i programy rozwojowe dla pracowników i menedżerów
 • Coroczne konferencje i inicjatywy promujące rozwój kompetencji przyszłości, z udziałem uznanych prelegentów
 • Programy i działania wellbeingowe dla pracowników
 • 2 dni w roku na wolontariat pracowniczy (możesz zrealizować autorski projekt wolontariacki lub wziąć udział w akcji zorganizowanej przez Fundację PZU)
 • Możliwość rozwoju pasji sportowych w ramach 15 sekcji PZU Sport Team (od Badmintona – po Żeglarstwo)
 • Najbardziej zielone biuro w Warszawie (PZU Park) ze strefami relaksu i siłownią
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę rekrutacji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie , gdzie należy złożyć swoje CV.