Ekspert Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi w Biurze Maklerskim

Bank Pekao został założony w 1929 r. i jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych i posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w Polsce. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w kraju. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek będących liderami w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Od 1998 roku obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

Ekspert Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi w Biurze Maklerskim

 

Twój zakres obowiązków:

 • Koordynowanie działań mających na celu wdrażanie nowych koncepcji produktowych w obszarze usługi zarządzania portfelami inwestycyjnym
 • Proces zarządzania portfelami inwestycyjnymi klientów
 • Wspieranie procesu inwestycyjnego poprzez realizację zleconych analiz instrumentów finansowych oraz analiz danych inwestycyjnych
 • Wspieranie usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi poprzez uczestnictwo w rozwoju i obsłudze kluczowych narzędzi i procesów dla usługi
 • Wsparcie eksperckie dla klientów i bankierów w trakcie oferowania usługi
 • Tworzenie i aktualizację materiałów dla klientów i bankierów oraz prowadzenie szkoleń z zakresu usługi
 • Analiza rynku asset management oraz funduszy inwestycyjnych

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:

 • Posiadasz licencję Doradcy Inwestycyjnego
 • Posiadasz co najmniej 5 lat doświadczenia w obszarze zarządzania portfelami inwestycyjnymi lub funduszami inwestycyjnymi; w szczególności portfelami/funduszami dłużnymi
 • Posiadasz szeroką wiedzę ekonomiczną i praktyczną w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego oraz rynku funduszy inwestycyjnych; w tym w szczególności rynku długu
 • Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia, doświadczenie w przetwarzaniu oraz interpretacji danych i informacji
 • Znasz BIEGLE systemy /aplikacje Access, VBA, Bloomberg, Power BI będzie dodatkowym atutem
 • Posiadasz praktyczną wiedzę z zakresu programowania
 • Biegle znasz język angielski
 • Masz wykształcenie wyższe

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
 • Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
 • System szkoleń i programów rozwojowych
 • Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy
 • Przyjazną atmosferę w pracy
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę rekrutacji Bank Pekao, gdzie należy złożyć swoje CV.