Ekspert Walidacji Modeli

Departament Zarządzania Ryzykiem Modeli i Walidacji jest jednostką współtworzącą i aktywnie kształtującą procesy związane z zarządzaniem ryzykiem modeli w banku. Jednostka zajmuje się zarówno techniczną, jak i funkcjonalną oceną jakości działania modeli, na każdym z etapów cyklu życia modelu. Obok implementacyjnej i cyklicznej walidacji modeli do zadań Departamentu należy nadzór nad procesem bieżącego monitorowania jakości modeli oraz kształtowanie zasad i reguł związanych z walidacją, monitoringiem oraz szeroko pojętym pomiarem ryzyka modelu, jak również formułowaniem i weryfikacją rekomendacji i planów naprawczych związanych z modelami i procesami, w których model jest wykorzystywany. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Ekspert Walidacji Modeli

 

Twój zakres obowiązków:

 • Niezależna walidacja modeli ryzyka rynkowego, kontrahenta oraz modeli wycen instrumentów finansowych
 • Przygotowanie raportów z walidacji wdrożeniowej i okresowej
 • Tworzenie, utrzymywanie i rozwój kodów programistycznych i narzędzi analitycznych/baz danych zapewniających efektywny proces walidacji
 • Ocena ryzyka modelu, identyfikowanie i śledzenie ograniczeń modelu, inicjowanie planów naprawczych i formułowanie zaleceń
 • Ocena zmian do modeli, weryfikacja poprawności implementacji modelu w systemie produkcyjnym, niezależna ocena procesu monitoring modeli
 • Ocena i weryfikacja planów naprawczych
 • Przygotowywanie prezentacji z wynikami walidacji dla Szefa Sektora Zarządzania Ryzykiem oraz stosownych Komitetów oraz przekazywanie innych informacji z zakresu zarządzania ryzykiem modeli Banku
 • Efektywna współpraca z jednostkami organizacyjnymi Banku będącymi właścicielami modeli w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do oceny modelu oraz uzgadnianie planów naprawczych
 • Komunikacja z lokalnym nadzorcą oraz audytorem w obszarze związanym z walidacją modeli oraz zarządzaniem ryzykiem modeli

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z kierunków ścisłych jak np. matematyka, statystyka, fizyka, ekonometria, inżynieria finansowa
 • Umiejętność obsługi i programowania w Python na poziomie zaawansowanym
 • Minimum czteroletnie doświadczenie przy budowie lub walidacji modeli wycen instrumentów finansowych lub modeli ryzyka rynkowego, kontrahenta
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalającej na komunikację ustną i pisemną
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel, Access, Power Point)
 • Praktyczna umiejętność stosowania metod matematycznych, znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki
 • Mile widziane programowanie w SAS/SQL

Oferujemy:

 • Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)
 • Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego
 • Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej
 • Możliwość poznania specyfiki funkcjonowania różnorodnych modeli obejmujących wszystkie obszary zarządzania ryzykiem w banku
 • Możliwość zdobywania różnorodnych doświadczeń w pracy przy zróżnicowanych projektach, również wdrożeniowych, z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego i korporacyjnego, kalkulacji rezerw kredytowych wg standardów IFRS9, kalkulacji korekt do wyceny (CVA), a także w innych obszarach takich jak ryzyko rynkowe, płynności, ALM, wyceny instrumentów finansowych itp.
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )