Ekspert w Biurze Rynków Kapitałowych

Bank Pekao został założony w 1929 r. i jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych i posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w Polsce. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w kraju. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek będących liderami w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Od 1998 roku obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

Ekspert w Biurze Rynków Kapitałowych

 

Twój zakres obowiązków:

 • Poszukiwanie podmiotów zainteresowanych pozyskaniem finansowania w formie emisji papierów dłużnych
 • Organizowanie spotkań i utrzymywanie relacji z emitentami rynku kapitałowego w kontekście emisji obligacji
 • Analizowanie danych finansowych, ocenę i monitorowanie zdolności kredytowej emitentów
 • Strukturyzacja emisji papierów dłużnych
 • Prowadzenie procesu obsługi emisji papierów dłużnych, w tym koordynowanie prac i współpraca z innymi jednostkami Banku oraz podmiotami zewnętrznymi przy przygotowaniu i realizacji emisji, w szczególności przygotowanie dokumentacji transakcji lub koordynacji jej przygotowania z podmiotami zewnętrznymi
 • Udział w spotkaniach konsorcjalnych organizatorów emisji
 • Współpraca z Syndykatem oraz zespołami sprzedażowymi w kontekście cyklicznej komunikacji warunków rynkowych dla emitentów

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie i sukcesy na stanowisku eksperckim w pracy z emitentami i innymi uczestnikami rynku nieskarbowych papierów dłużnych oraz znasz zasady funkcjonowania rynków kapitałowych, w szczególności ramy prawne, w jakich ten rynek funkcjonuje w kraju i za granicą
 • Cenisz pracę przy użyciu narzędzi MS Office, w tym analityczną pracę z danymi finansowymi
 • Posługujesz się językiem angielskim w słowie i piśmie
 • Potrafisz planować strategicznie i pracować z budżetem
 • Stawiasz klienta na pierwszym miejscu
 • Efektywnie współpracujesz z ludźmi, nawet w przypadków odmiennych opinii i celów

Oferujemy:

 • Prestiżowe stanowisko w wyjątkowym obszarze bankowości inwestycyjnej
 • Mnóstwo wyzwań na stanowisku i duże możliwości rozwoju
 • Współpracę z kluczowymi emitentami, menedżerami, ekspertami i doradcami na rynku
 • Bonus roczny w wysokości uzależnionej od stopnia realizacji celów
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
 • Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
 • System szkoleń i programów rozwojowych
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę rekrutacji Bank Pekao, gdzie należy złożyć swoje CV.