Ekspert Regulacji w Obszarze Ryzyka Finansowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Ekspert Regulacji w Obszarze Ryzyka Finansowego

 

Zakres Twoich zadań:

 • Monitorowanie i analizowanie przepisów prawnych w obszarze zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej, w tym m.in. CRD, CRR, rozporządzeń KE, wytycznych EBA, regulacji krajowych
 • Proponowanie i wdrażanie rozwiązań w celu zmiany procesów związanych z implementacją przepisów prawnych
 • Opracowywanie zmian Strategii zarządzania ryzykiem oraz okresowy przegląd systemu zarządzania ryzykiem
 • Analizowanie, raportowanie i opiniowanie zmian w prawie
 • Współpraca z innymi bankami, w tym bankami rozwoju w obszarze zarządzania ryzykiem
 • Rozwój metod wykorzystywanych w zarządzaniu adekwatnością kapitałową, ryzykiem dźwigni i ryzykiem płynności
 • Uczestnictwo w procesie ICAAP i ILAAP
 • Aktualizowanie i tworzenie regulacji wewnętrznych dot. zarządzania ryzykiem finansowym
 • Uczestniczenie w procesie przygotowania raportu III Filar dotyczącego zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej
 • Przygotowywanie symulacji i analiz dotyczących zmian w zakresie miar adekwatności kapitałowej, ryzyka dźwigni i ryzyka płynności

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, matematyka, prawo, statystyka, ekonometria lub pokrewne
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem lub adekwatności kapitałowej
 • Biegła znajomość przepisów zewnętrznych z zakresu zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej (w szczególności CRD/CRR) oraz zagadnień związanych z procesem ICAAP
 • Umiejętność tworzenia miar i modeli wykorzystywanych w zarządzaniu ryzykiem finansowym
 • Znajomość zagadnień z zakresu MSSF w obszarze zarządzania adekwatnością kapitałową, wiedza w zakresie instrumentów finansowych
 • Dobra znajomość MS Excel (w tym VBA)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiająca pracę z regulacjami, artykułami oraz literaturą z zakresu zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej
 • Dobrze rozwinięte zdolności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność i zaangażowanie
 • Posiadanie certyfikatów z zakresu ryzyka i inwestycji (np. PRM, FRM, CFA) będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w trybie hybrydowym (8 dni zdalnych w miesiącu)
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Komfortowe biuro w doskonałej lokalizacji
 • Przyjazna atmosfera pracy
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )