Ekspert Organizacji Finansowania

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów. BGK jest pracodawcą dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Ekspert Organizacji Finansowania

 

Twój zakres obowiązków:

 • Uczestnictwo w procesie emitowania obligacji na rynkach międzynarodowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji emisyjnej
 • Obsługa operacyjna emisji obligacji przeprowadzanych przez bank w formatach Reg S, 144A, Samurai, inne
 • Przygotowywanie spotkań z inwestorami oraz innymi podmiotami współpracującymi z Bankiem przy organizacji emisji obligacji – np. prezentacje inwestorskie, due dilligence transakcyjne, itp.
 • Wsparcie pozostałych jednostek banku w procesie aktualizacji oceny ratingowej ESG
 • Wypełnianie obligatoryjnych obowiązków informacyjnych i regulacyjnych wynikających z wprowadzenia emitowanych przez bank obligacji do obrotu na rynku regulowanym
 • Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o bieżącej sytuacji na rynkach dłużnych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub finansów i bankowości
 • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze pozyskiwania finansowania, w szczególności emisji obligacji
 • Znajomość przepisów prawa i innych regulacji w zakresie instrumentów dłużnych
 • Znajomość rynku finansowego i zasad funkcjonowania instrumentów dłużnych
 • Doświadczenie w zakresie emisji obligacji na rynkach międzynarodowych, w tym w ramach programów typu Medium Term Notes i podobnych
 • Znajomość standardów ESG, w szczególności w zakresie kryteriów stosowanych do oceny ratingowej ESG i dostawców tego typu usług
 • Dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. B1/B2)
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w trybie hybrydowym (8 dni zdalnych w miesiącu)
 • Możliwość pracy zdalnej okazjonalnej (do 24 dni w roku)
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Komfortowe biuro w doskonałej lokalizacji
 • Przyjazna atmosfera pracy
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )