Ekspert nadzoru wewnętrznego i compliance

Cenimy różnorodność – dbamy o to, by nasze procesy były inkluzywne. Czerpiemy z szerokiego wachlarza cech, talentów i doświadczeń wszystkich osób w naszych zespołach. Jesteśmy zorganizowani – prowadzimy Fundację, która wspiera dzieci w młodzież w nauce matematyki i gramy razem z WOŚP! Tworzymy know how – w 2020 przeprowadziliśmy 150 warsztatów i szkoleń na uczelniach, dzieląc się wiedzą i inspirując do innowacji. Dajemy więcej możliwości – prawie 2500 pracowników jest z nami już ponad 10 lat. I zupełnie nas to nie dziwi. Wciąż znajdują nowe możliwości rozwoju i pracy w Grupie mBanku. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

Ekspert nadzoru wewnętrznego i compliance

 

Twój zakres obowiązków:

 • Prowadzenie kontroli wewnętrznych oraz wykonywanie mechanizmów kontrolnych/testowań w związku z prowadzoną przez Bank działalnością maklerską (w szczególności przepisy pakietu MIFID II/MIFIR)
 • Udział w tworzeniu planów kontroli i nadzorowanie procesu prowadzenia kontroli wewnętrznych w Biurze maklerskim
 • Udział w tworzeniu oceny ryzyka Compliance Biura maklerskiego wraz z programem monitorowania
 • Identyfikację, monitorowanie oraz raportowanie ryzyk regulacyjnych w ramach prowadzonych kontroli wewnętrznych
 • Nadzór nad terminowością oraz merytoryczna weryfikacja wykonywania zaleceń pokontrolnych przez jednostki kontrolowane
 • Przygotowywanie informacji zarządczej z zakresu compliance Biura maklerskiego
 • Współpraca i raportowanie do podmiotu dominującego Banku
 • Sporządzanie, opiniowanie lub weryfikowanie procedur wewnętrznych dot. działalności maklerskiej i przepisów z nią powiązanych, w szczególności z zakresu kontroli wewnętrznej
 • Bieżąca współpraca z jednostkami wewnętrznymi Biura maklerskiego
 • Aktywny udział w praktycznym wdrażaniu wymogów i wytycznych określanych przez przepisy prawa, organy nadzoru i jednostki mBanku, w szczególności z zakresu kontroli wewnętrznej

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz wykształcenie wyższe (preferowany kierunek prawo)
 • Masz minimum 3 lata doświadczenia w pracy w instytucji finansowej (preferowane firmy inwestycyjne lub działalność inwestycyjna w Banku na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) (warunek konieczny)
 • Masz doświadczenie w charakterze kontrolera lub audytora
 • Znasz regulacje rynku kapitałowego, w tym w szczególności dyrektywy MIFID II, Rozporządzenia UE 565/2016 oraz ustawy o obrocie instrumentami w zakresie prowadzenia działalności maklerskiej (warunek konieczny)
 • Twoja znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwala na swobodną komunikacje (warunek konieczny)
 • Znasz otocze prawne regulujące działalność banku
 • Masz umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawa/regulacji wewnętrznych
 • Cechuje Cię skrupulatność, dokładność i odpowiedzialność
 • Jesteś osobą nastawioną na rozwój i poszerzenie swojej wiedzy i kompetencji
 • Cechuje Cię samodzielność i inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Mile widziane studia podyplomowe z zakresu compliance lub prawa rynku kapitałowego lub tytuł radcy prawnego/adwokata

Oferujemy:

 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów
 • Ubezpieczenie na życie
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Elastyczny czas pracy
 • Zniżki na firmowe produkty i usługi
 • Brak dress code’u
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Program rekomendacji
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę rekrutacji mBank, gdzie należy złożyć swoje CV.