Ekspert Metodologii i Narzędzi w Obszarze Zarządzania Aktywami i Pasywami

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów. BGK jest pracodawcą dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Ekspert Metodologii i Narzędzi w Obszarze Zarządzania Aktywami i Pasywami

 

Twój zakres obowiązków:

 • Rozwój metodologii, procesów oraz narzędzi w obszarze zarządzania aktywami i pasywami
 • Ocena stawek referencyjnych oraz określanie zasad ich stosowania w banku
 • Przygotowywanie planów awaryjnych na wypadek czasowego lub trwałego zaprzestania opracowywania stawek referencyjnych lub zmiany metody ich obliczania
 • Rozwój aplikacji wspierających dystrybucję stawek referencyjnych wewnątrz banku
 • Dostosowanie systemów centralnych banku, aplikacji wspierających oraz produktów bankowych do stosowania stawek typu Risk Free Rate (RFR) oraz stóp składanych
 • Określanie zasad stosowania stałej stopy procentowej w umowach kredytowych oraz indywidualne kwotowanie (FTP) takich transakcji
 • Analiza oraz opiniowanie dokumentacji opracowywanej przez administratorów stawek referencyjnych
 • Udział w pracach NGR oraz innych podobnych ciał, grup lub organizacji powołanych w celu wskazania zamiennika dla stawki referencyjnej

Wymagania:

 • Minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami i pasywami lub ryzyku rynkowym
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia/bankowość/finanse/matematyka/informatyka w finansach)
 • Biegła znajomość zasad funkcjonowania rynku pieniężnego, walutowego, papierów dłużnych, wykorzystywanych na tych rynkach instrumentów finansowych, zasad ich wyceny oraz matematyki finansowej niezbędnej w tym obszarze
 • Znajomość zasad funkcjonowania systemu wewnętrznych stóp transferowych (FTP)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (B2)
 • Biegła znajomość MS Excel
 • Dobra znajomość Refinitiv/ Bloomberg/ Kondor+
 • Dobra znajomość SQL

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w trybie hybrydowym (8 dni zdalnych w miesiącu)
 • Możliwość pracy zdalnej okazjonalnej (do 24 dni w roku)
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Komfortowe biuro w doskonałej lokalizacji
 • Przyjazna atmosfera pracy
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę rekrutacji Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie należy złożyć swoje CV.