Ekspert ds. ryzyk finansowych

Budimex SA to największa i najbardziej dynamiczna spółka giełdowa działająca w branży budowlanej w Polsce nieprzerwanie od 1968r.Naszym głównym udziałowcem jest Ferrovial – światowy lider w infrastrukturze transportowej zatrudniający ponad 70 000 pracowników i działający w ponad 15 krajach na świecie. Mając status generalnego wykonawcy realizujemy inwestycje w sektorach budownictwa: kubaturowego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego. Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

Ekspert ds. ryzyk finansowych

 

Twój zakres obowiązków:

 • Analiza ryzyk finansowych (ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności) i ryzyk cen wybranych surowców
 • Zarządzanie ekspozycją na ryzyko kursowe i ryzyko stopy ‎procentowej, znajomość różnych metod i sposobów zarzadzania ryzykiem
 • Opiniowanie umów z klientami i podwykonawcami w zakresie kwestii związanych z ryzykiem kursowym; proponowanie strategii zabezpieczających
 • Tworzenie prognoz płynności i analiz cash flow w krótkim i długim horyzoncie ‎czasu
 • Zawieranie transakcji na rynku finansowym
 • Przygotowywanie wycen instrumentów pochodnych (FX FORWARD, ‎FX OPTION, IRS, CIRS), tworzenie modeli wycen
 • Odpowiedzialność za bankową dokumentację kredytową dotyczącą instrumentów ‎pochodnych (ISDA) oraz instrumentów rynku pieniężnego (depozyty, transakcje ‎FX SPOT)‎

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, najlepiej o specjalności: finanse ‎przedsiębiorstw lub bankowość lub finanse międzynarodowe
 • Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym powyżej 2 lat pracy na podobnym stanowisku, najlepiej w dziale skarbu lub innym dziale odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykami finansowymi (w szczególności ryzykiem kursowym) w dużym przedsiębiorstwie lub w dziale skarbu banku komercyjnego. Przydatne również doświadczenie w pracy w otoczeniu międzynarodowym
 • Doskonała znajomość stosowania rynkowych instrumentów finansowych służących ‎zabezpieczaniu ryzyk finansowych
 • Doskonała znajomość finansowych serwisów informacyjnych ‎‎(Reuters lub Bloomberg)
 • Zaawansowany warsztat analityczny; praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel na poziomie zaawansowanym
 • Bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania lokalnego rynku finansowego i jego ‎instytucji finansowych
 • Biegłe posługiwanie się kategoriami bilansowymi, rachunku wyników oraz ‎cash flow
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Oferujemy:

 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie nauki języków
 • Ubezpieczenie na życie
 • Opieka stomatologiczna
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
 • Program rekomendacji pracowników
 • Inicjatywy dobroczynne
 • System premiowy
 • Wymiany międzynarodowe
 • Dzień wolny w urodziny
 • Ciekawy program szkoleń
 • Program rozwojowy dla kobiet
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )