Dyrektor Finansowy

Firma WIALAN Langer i Wiatr Spółka Jawna funkcjonuje w obsłudze sektora rolniczego i ogrodniczego od 1992 roku. Obecnie firma zatrudnia ponad 450-osobową, dynamiczną i kompetentną załogę. Firma WIALAN działa w wielu segmentach zaopatrzenia ogrodnictwa i rolnictwa, dostarczając środki produkcji. Nasi specjaliści służą kompleksowym doradztwem w zakresie stosowania i wykorzystania oferowanego asortymentu. Nasz model biznesowy oparty jest na dwóch filarach współpraca z punktami handlowymi oraz współpraca z producentami rolnymi. Firma WIALAN to partner kooperacyjny z wieloma dostawcami zarówno krajowymi jak też koncernami międzynarodowymi. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Dyrektor Finansowy

 

Zadania, które będziesz realizować:

 • Wsparcie Właścicieli w rozwijaniu strategii rozwoju Firmy oraz zarządzaniu ryzykiem finansowym. Ocena projektów inwestycyjnych Firmy pod względem rentowności i wykonalności
 • Regularne monitorowanie bieżącej kondycji finansowej Firmy i ocena wyników Firmy na tle branży
 • Opracowywanie modeli finansowych wykorzystywanych do agregowania i analizy danych z Firmy oraz branży
 • Prognozowanie wyników firmy (sporządzanie sprawozdań finansowych pro forma) i wsparcie Właścicieli i Dyrekcji Firmy w zarządzaniu źródłami przychodów i planowaniu wydatków (budżetowanie)
 • Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym, w tym wsparcie sprzedaży w zakresie planowania zakupów i płatności zobowiązań oraz wyznaczanie limitów kredytowych i terminów płatności
 • Reprezentowanie Firmy w relacjach z bankami, instytucjami administracji państwowej, oraz klientami i partnerami biznesowymi w zakresie wymagającym szczegółowej znajomości kondycji finansowej Firmy, danych rynkowych oraz trendów makroekonomicznych
 • Nadzorowanie obowiązków sprawozdawczych Firmy, w tym przygotowania sprawozdań finansowych w zgodzie z harmonogramem i zasadami ustalonymi przez regulacje, a także monitorowanie podatków i opłat płaconych przez Firmę

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w kierunkach finansowych (w tym rachunkowości), ekonomicznych. Preferowane posiadanie kwalifikacji zawodowych takich jak licencja doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych, uprawnienia biegłego rewidenta
 • Doświadczenie na stanowisku finansowym, doradczym (w konsultingu) oraz posiadanie doświadczenia w zarządzaniu zespołem lub pracy w zespole
 • Znajomość narzędzi analizy finansowej (w tym analizy sprawozdań finansowych), metod oceny wartości firmy oraz metod oceny projektów inwestycyjnych
 • Doświadczenie z narzędziami zarządzania sprzedażą i monitorowania zasobów typu ERP, takimi jak system WMS, SAP lub jego ekwiwalentami, przygotowanymi do potrzeb konkretnych branż/firm
 • Biegłość w komunikacji, w tym umiejętność opracowywania i dostarczania złożonych komunikatów i technicznych informacji w praktyczny sposób
 • Zrozumienie trendów związanych z ochroną środowiska (szerzej ESG), w tym nowych technologii, regulacji, schematów dopłat unijnych, oraz obowiązków sprawozdawczych firm
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie z branżą, w której działa Firma lub przynajmniej ogólna wiedza na temat branży

Oferujemy:

 • Dużo pracy pełnej wyzwań
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Wsparcie oraz rzetelne wprowadzenie na stanowisko
 • Niezbędne narzędzia do realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem
 • Pracę w fantastycznym zespole
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )