Dyrektor Finansowy

Imperial Capital jest spółką inwestycyjną, kompleksowo realizującą projekty deweloperskie na krakowskim rynku mieszkaniowym i biurowym. Aktualnie prowadzi budowę 484 mieszkań o powierzchni około 27 000 m2 PUM. Spółka dynamicznie się rozwija, pozyskała grunty, na których przygotowuję inwestycje o łącznej powierzchni ponad 100 000 m2 PUM (ponad 2000 mieszkań ) w klasycznym segmencie deweloperskim oraz segmencie PRS (mieszkania pod wynajem ). Celem jest przygotowanie i realizacja już nabytych inwestycji oraz nabywanie kolejnych nowych projektów inwestycyjnych. Ambicją spółki jest permanentny, dynamiczny rozwój, poprzez zwiększanie skali działania i stanie się wiodącą firmą inwestycyjną na polskim rynku nieruchomości. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Dyrektor Finansowy

 

Twój zakres obowiązków:

 • Współtworzenie segmentu finansowo-prawnego grupy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru finansów, kontrolingu, sprawozdawczości, podatków, księgowości i kadr oraz IT i administracji, w tym budowa zespołów oraz rozwijanie kompetencji pracowników
 • Współtworzenie strategii finansowej grupy, w tym odpowiedzialność za monitoring oraz optymalizację rentowność kapitału własnego oraz rentowności operacyjnej na poziomie grupy, poszczególnych segmentów operacyjnych oraz projektów deweloperskich
 • Zarządzanie bieżącą oraz średnioterminową płynnością grupy, a także zarządzanie strukturą zadłużenia oraz optymalizację kosztów finansowania
 • Odpowiedzialność za tworzenie i aktualizację prognoz, modeli finansowych, zestawień płynnościowych oraz budżetów okresowych, sekcyjnych i projektowych
 • Odpowiedzialność za obszar sprawozdawczości oraz realizację formalnych obowiązków informacyjnych, w tym za konsolidację sprawozdań finansowych i budowę schematów rozliczeń intercompany
 • Odpowiedzialność za budowę polityki rachunkowości, strukturyzację planów kont oraz weryfikację poprawność schematów księgowych i księgowań. Odpowiedzialność za budowę stosownych standardów, schematów i procedur oraz nadzór nad ich przestrzeganiem
 • Odpowiedzialność za poprawności rozliczeń podatkowych (w tym w szczególności CIT / VAT / PCC), odpowiedzialność za przygotowywanie dokumentacji i raportowanie cen transferowych oraz schematów podatkowych. Wsparcie w zakresie optymalizacji struktury kapitałowej oraz w zakresie optymalizacji podatkowej
 • Obsługę procesów finansowania przedsięwzięć deweloperskich i spółek operacyjnych, w tym w szczególności w zakresie finansowania realizacji projektów deweloperskich (dominujący model: project finance) oraz finansowania działalności obszaru OPCO (obszar land developmentu, obszar wykonawstwa, obszar sprzedaży i komercjalizacji)
 • Obsługę poszczególnych projektów deweloperskich i grupy w zakresie obowiązków informacyjnych względem dawców finansowania, w tym w zakresie sprawozdawczości i kontrolingu, a także procesów uruchamiania transz finansowania oraz spłat i rozliczenia finansowania
 • Tworzenie modeli, analiz opłacalności, biznes planów i memorandów, w tym udział w tworzeniu i aktualizacji budżetów kosztowych i przychodowych dla poszczególnych projektów deweloperskich
 • Monitoring projektów, w tym kontrolę poprawności dokonywanych rozliczeń finansowych i płatności oraz kontrolę kompletności i zgodności dokumentacji formalno-prawnej
 • Agregację i aktualizację danych projektowych, w tym prowadzenie tabeli inwestycyjnej oraz pozostałych tabel informacyjnych
 • Sporządzanie pozostałych raportów, analiz i zestawień związanych z projektami inwestycyjnym i działalnością grupy
 • Rozwój narzędzi do zbierania, analizy i raportowania danych, w tym wsparcie budowy i rozwoju systemów centralnych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: finanse, rachunkowość lub kierunki pokrewne
 • Minimum 10 lat doświadczenia na podobnym stanowisku (preferowane doświadczenie w segmencie deweloperskim, budowlanym lub w obszarze private equity), w tym doświadczenie w budowie struktur oraz zarządzaniu zespołem w powyższym obszarze
 • Dobra znajomość prawa podatkowego i zasad rachunkowości oraz doświadczenie w obszarze sprawozdawczości zarządczej i kontrolingu, a także wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i ukierunkowanie na standaryzację i optymalizację procesów operacyjnych
 • Dobra znajomość procesów transakcyjnych w obszarze equity deal i asset deal, doświadczenie w finansowaniu przedsięwzięć deweloperskich oraz w realizacji procesów due diligence i sporządzaniu modeli finansowych
 • Dobra znajomość procesu inwestycyjnego, w tym procesu budżetowania projektów deweloperskich oraz dobra znajomość procesu kontraktacji i rozliczenia inwestycji
 • Umiejętność pracy zarówno z dokumentacją o charakterze finansowo-księgowym, jak i formalno-prawnym
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii branżowej
 • Mile widziane jedno z powyższych: uprawnienia doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, certyfikat ACCA / CFA
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )