Dyrektor ds. ryzyka

PFR S.A. jest częścią grupy instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój. Pod naszymi skrzydłami integrujemy działalność ekosystemu wielopłaszczyznowo wspierającego rozwój polskiej gospodarki. Dynamicznie reagujemy na sytuację gospodarczą dzięki zaangażowanemu zespołowi profesjonalistów, którzy każdego dnia podejmują działania mające na celu skuteczną koordynację programów rozwojowych i wspierają zrównoważony rozwój kraju. Wspieramy proces modernizacji gospodarki. Pomagamy eksporterom, innowatorom, inwestujemy w rozwój przedsiębiorstw i infrastruktury oraz wypełniamy luki, z zasypaniem których nie radzi sobie wolny rynek. Aktualnie poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Dyrektor ds. ryzyka

 

Zadania, które będziesz realizować:

 • Opracowanie oraz wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Stworzenie transparentnych oraz efektywnych zasad zarządzania ryzykiem poprzez wdrożenie oraz aktualizację wymaganych regulacji wewnętrznych w zakresie monitorowania i raportowania ryzyk występujących w Spółce
 • Wdrożenie niezbędnych narzędzi pomiaru ryzyka, przeprowadzania szkoleń oraz podnoszenia świadomości w zakresie zasad zarządzania ryzykiem
 • Analiza bieżących ryzyk i identyfikacja potencjalnych ryzyk, które wpływają na organizację
 • Rekomendowanie metod przeciwdziałania ryzyku oraz monitorowanie procesu transferu lub przeciwdziałania ryzyku
 • Niezależne kierowanie zarządzaniem ryzykiem oraz sprawowanie funkcji kontrolnej w tym zakresie
 • Organizacja oraz przewodniczenie Komitetowi Ryzyka
 • Raportowanie poziomu ryzyka do Zarządu spółki oraz niezależnego Komitetu Audytu na poziomie Rady Nadzorczej
 • Budowanie świadomości oraz pełnienie roli edukacyjnej w organizacji
 • Prowadzenie rejestru zdarzeń operacyjnych oraz informowanie o najbardziej znaczących zagrożeniach
 • Współudział w tworzeniu planów ciągłości działania w celu ograniczenia ryzyka

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, matematyka, statystyka, ekonometria
 • Minimum 10 lat doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej
 • Bardzo dobra znajomość funkcjonowania rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych
 • Biegła znajomość przepisów i standardów związanych z zarządzaniem ryzykiem finansowym i operacyjnym
 • Wysokie zdolności strategicznego i koncepcyjnego myślenia
 • Zdolności interpersonalne oraz budowania silnego wizerunku
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Doświadczenie w projektach wdrażania kultury ryzyka
 • Znajomość języka angielskiego w stopni umożliwiającym swobodną komunikację

Mile widziane:

 • Posiadanie certyfikatów z zarządzania ryzykiem FRM lub PRM (lub zainteresowanie certyfikacją)
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresy ryzyka / bankowości / funduszy inwestycyjnych

Oferujemy:

 • Umowa o pracę
 • System premiowy
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej
 • System kafeteryjny mybenefit
 • Wpłata pracodawcy do PPK aż 4%
 • Profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR
 • Udział w ambitnych i innowacyjnych projektach
 • Przyjazne środowisko pracy
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )