Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem/Risk Manager w Domu Maklerskim

PGE Dom Maklerski S.A. świadczy usługi pośrednictwa w zawieraniu transakcji na rynku: Towarów giełdowych (energia elektryczna, gaz, prawa majątkowe), Towarowych instrumentów finansowych (rynek uprawnień do emisji CO2, rynek terminowy praw majątkowych), Towarów rolno-spożywczych, Papierów wartościowych GPW. Spółka oferuje dostęp do Platformy Obrotu Obowiązkami Mocowymi (POOM) oraz Platformy Deklaracji Energii (PDE). PGE Dom Maklerski S.A. świadczy również usługi prowadzenia Rachunku pieniężnego, Rejestru towarów giełdowych, Rachunku instrumentów finansowych a także prowadzi Rejestr Akcjonariuszy oraz świadczy usługę raportowania w reżimie EMIR i REMIT. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem/Risk Manager w Domu Maklerskim

 

Twój zakres obowiązków:

 • Monitorowanie stosowania standardów zarządzania ryzykiem, pomiar i ocena obszarów ryzyka
 • Koordynacja i wykonywanie zadań w ramach procesów ICAAP i ILAAP w oparciu o przyjęty System Zarządzania Ryzykiem oraz regulacje unijne, krajowe oraz standardy międzynarodowe (IFD/IFR)
 • Wyliczanie wymogów kapitałowych, monitorowanie adekwatności kapitałowej
 • Raportowanie regulacyjne, sprawozdawczość wewnętrzna, opracowania, weryfikacja i aktualizacja bieżących procedur, dostosowywanie do potrzeb i wymagań
 • Sporządzanie Planów Kapitałowych i procedur sytuacji awaryjnych z zakresu ryzyka, współpraca z Zarządem, audytem wewnętrznym i Radą Nadzorczą Domu Maklerskiego
 • Monitoring oraz kontrola nad przyjętymi poziomami limitów wewnętrznych, stopniami materializacji ryzyka oraz poziomu wdrożenia działań następczych i planów postępowania z ryzykiem
 • Opiniowanie, prace oraz wdrażanie TWS
 • Analityka bieżąca, opracowania wewnętrzne na potrzeby organizacji, współpraca z jednostkami finansowymi
 • Udział w pracach Zespołu AML i innych grupach roboczych
 • Wprowadzanie, koordynacja oraz nadzór nad procesami związanymi z funkcjonowaniem systemu informacji zarządczej
 • Raportowanie i sporządzanie dokumentów i analiz, w tym zakresie przewidzianym co do wymogów czynników zrównoważonego rozwoju

Wymagania:

 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego o podobnym profilu specjalizacji (pożądane 5 lat)
 • Wykształcenie wyższe, preferowane: zarządzanie lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Wiedza z zakresu projektowania, wdrażania i prowadzenia systemu zarządzania ryzykiem
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz obowiązujących w tym obszarze regulacji
 • Wiedza w zakresie zarządzania ciągłością działania oraz reagowania awaryjnego
 • Znajomość przepisów dot. manipulacji na rynku oraz ram regulacyjnych
 • Znajomość obszarów regulacyjnych dot. ESG w firmach inwestycyjnych
 • Dobra znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2)
 • Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę
 • Rozwój własny (udział w projektach, transfer wiedzy od zespołu, szkolenia)
 • Pakiet świadczeń (opieka medyczna, program emerytalny, sport)
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka (14 sierpień)
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )