Dyrektor Biura Rynków Kapitałowych

Bank Pekao został założony w 1929 r. i jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych i posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w Polsce. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w kraju. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek będących liderami w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Od 1998 roku obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

Dyrektor Biura Rynków Kapitałowych

 

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

 • Utrzymywanie relacji z emitentami na rynku długu, aktywne poszukiwanie podmiotów zainteresowanych pozyskiwaniem finansowania w formie emisji papierów dłużnych na rynku krajowym oraz za granicą oraz podnoszenie poziomu satysfakcji Klientów,
 • Nadzór i koordynowanie prac związanych z emisją obligacji od momentu jej zainicjowania, po jej rozliczenie oraz notowanie na rynku oraz obsługę po transakcyjną, w tym związaną z agentem kalkulacyjnym i dokumentacyjnym,
 • Wspieranie agenta emisji w realizowaniu jego zadań przy plasowaniu emisji obligacji,
 • Nadzór nad działalnością syndykatu oraz przestrzegania polityki alokacji Banku w zakresie emisji papierów dłużnych,
 • Planowanie, organizowanie i zarządzanie pracą Biura oraz realizacja budżetu,
 • Negocjowanie struktury finansowania dłużnego oraz warunków ekonomicznych transakcji,
 • Organizowanie spotkań z inwestorami rynku kapitałowego dłużnego,
 • Realizacja polityki ESG banku w obszarze DCM poprzez aktywną współpracę z emitentami oraz jednostkami wewnętrznymi w tym obszarze,
 • Prezentowanie transakcji na odpowiednim szczeblu decyzyjnym Banku oraz aktywna współpraca z analitykami oraz jednostkami biznesowymi prowadzącymi relacje z danym emitentem,
 • Udział w opracowywaniu założeń polityki inwestycyjnej w obszarze DCM oraz wypracowywaniu procedur bankowych związanych z działalnością Biura,
 • Reprezentowanie Banku na konferencjach, seminariach, warsztatach dotyczących szeroko rozumianej tematyki obszaru rynku kapitałowego dłużnego.

Nasze wymagania:

 • Masz doświadczenie i sukcesy na stanowisku sprzedażowym w pracy z emitentami papierów dłużnych oraz doskonale znasz zasady funkcjonowania rynków kapitałowych, w szczególności mechanizmy determinujące wyceny instrumentów finansowych oraz ramy prawne, w jakich ten rynek funkcjonuje w kraju i za granicą,
 • Masz umiejętności zarządzania ludźmi i motywowania ich w wymagającym, zmiennym środowisku rynkowym,
 • Jesteś odpowiedzialny i potrafisz podejmować decyzje w dynamicznym otoczeniu,
 • Posiadasz dużą znajomość inwestorów na rynku krajowym i zagranicznym oraz ich motywy inwestycyjne,
 • Twój angielski jest przynajmniej na poziomie C1,
 • Masz doświadczenie w pracy na rynku finansowym za granicą,
 • Potrafisz planować strategicznie i pracować z budżetem,
 • Stawiasz klienta na pierwszym miejscu,
 • Efektywnie współpracujesz z ludźmi, nawet w przypadków odmiennych opinii i celów.

Oferujemy:

 • Prestiżowe stanowisko pracy o charakterze hybrydowym, z przewagą pracy stacjonarnej, w wyjątkowym i perspektywicznym obszarze bankowości inwestycyjnej,
 • Mnóstwo wyzwań na stanowisku i duże możliwości rozwoju,
 • Współpracę z najlepszymi emitentami, menedżerami, ekspertami i doradcami na rynku,
 • Bonus roczny w wysokości uzależnionej od stopnia realizacji celów,
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach,
 • Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach,
 • System szkoleń i programów rozwojowych.
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )