Depozytariusz

NWAI Dom Maklerski S.A. specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług i rozwiązań rynku kapitałowego dla firm i jednostek samorządowych. Naszym Klientom oferujemy usługi w zakresie przygotowania i realizacji transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych), hybrydowych (obligacje zamienne na akcje), instrumentów kapitałowych (akcji), jak i certyfikatów inwestycyjnych (fundusze). W szczególności koncentrujemy się na obsłudze prywatnych i publicznych emisji papierów wartościowych, dla których pełnimy rolę oferującego, jak również zapewniamy kompleksową obsługę około- oraz po-emisyjną. Poszukujemy kandydatów/tek na stanowisko:

Depozytariusz

 

Zakres Twoich zadań:

 • Realizacja powierzonych zadań związanych z weryfikacją modeli wyceny aktywów netto funduszy inwestycyjnych;
 • Kontrola czynności faktycznych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie ich zgodności z dokumentami funduszu;
 • Ocena i weryfikacja polityki rachunkowości oraz metodologii wycen przyjętych dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
 • Dokonywanie bieżącej oceny zgodności działań funduszy w zakresie wyceny aktywów z ww. dokumentami.

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

 • Znajomość modeli wyceny instrumentów finansowych;
 • Zaawansowane umiejętności obsługi MS Excel;
 • Zdolności analityczne;
 • Podstawowa znajomość rachunkowości, w tym rachunkowości funduszy inwestycyjnych;
 • Podstawowa znajomość Bloomberg;
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość);
 • Zainteresowanie rynkami finansowymi i chęć rozwoju w tym obszarze;
 • Dokładność i skrupulatność;
 • Pożądane 1 – 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Spotkania integracyjne
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )