Członek zarządu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „REJENT-LIFE” z siedzibą w Poznaniu powstało w 1995 roku. Działalność ubezpieczeniowa adresowana jest wyłącznie do notariuszy oraz ich małżonków. Ograniczenie skali działalności do grupy zawodowej stanowiło przesłankę uznania TUW „REJENT-LIFE” za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Jak do tej pory jest to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych o statusie małego towarzystwa, prowadzące działalność w dziale I ( gr 1,4,5 )- ubezpieczenia na życie, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Głównym celem powołania Towarzystwa było stworzenie notariuszom możliwości uzyskania dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia życia na korzystnych, niekomercyjnych warunkach. Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Członek zarządu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

 

Twój zakres obowiązków:

 • Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń na życie

Kandydat/kandydatka na stanowisko Członka Zarządu powinien:

 • Spełniać łącznie poniższe warunki:
  • posiadać wykształcenie wyższe z zakresu finansów/ubezpieczeń/ekonometrii
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie być karany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe
  • posiadać nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami
  • posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w zawodowe w zarządach zakładu ubezpieczeń lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie nadzorowania kluczowej funkcji zarządzanie ryzykiem
  • wykazanie doświadczenia jest niezbędne dla uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie przez kandydata funkcji nadzorującego system zarzadzania ryzykiem
 • Nie podlegać wskazanym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska w organie zarządzającym w zakładach ubezpieczeń oraz spełniać co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków:
  • posiadać uprawnienia aktuariusza
  • posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych specj. Finanse
  • posiadać ukończone studia Master of Business Administration /MBA/, lub certyfikat Chartered Financial Anallyst/CFA/
  • posiadać tytuł zawodowy doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych

Oferujemy:

 • Pracę w firmie z długoletnią tradycją na rynku ubezpieczeń wzajemnych na życie
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę rekrutacji Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „REJENT-LIFE”, gdzie należy złożyć swoje CV.