Analityk Zarządzania Ryzykiem

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powołane zostało do życia w połowie 1997 r. przez PKO Bank Polski i szwajcarską grupę finansową Credit Suisse. Jednostki funduszu inwestycyjnego PKO TFI pojawiły się w sprzedaży po raz pierwszy 9 października 1997 roku. Dziś PKO TFI zarządza środkami powierzonymi przez ponad 1,7 miliona Klientów. Obecnie Towarzystwo oferuje ponad 60 różnorodnych typów funduszy i programów inwestycyjnych. PKO TFI zajmuje czołowe miejsce pod względem wartości zarządzanych aktywów na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. PKO TFI SA jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, która nieustannie rozwija swoją ofertę produktów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwań inwestorów i trendów rynkowych. Do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Analityk Zarządzania Ryzykiem

 

Zakres Twoich zadań:

 • Kalkulacja wskaźników ryzyka rynkowego, kredytowego, kontrahenta, walutowego, płynności w oparciu o dane finansowe zgromadzone w hurtowni danych
 • Udział w procesie walidacji wyceny instrumentów finansowych
 • Monitorowanie zgodności portfeli funduszy z ustawowymi, statutowymi i wewnętrznymi limitami ryzyka
 • Komunikacja rezultatów procesu kontroli limitów wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Przygotowywanie raportów dla Zarządu, Komitetu Inwestycyjnego
 • Przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych regulacji związanych z zarządzaniem ryzykiem
 • Przygotowywanie analiz na potrzeby zarządzania ryzykiem
 • Współudział w procesach kontrolnych wewnątrz departamentu ryzyka

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

 • Ukończone studia wyższe (finanse, ekonomia, ekonometria, metody ilościowe, matematyka)
 • Bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych (w tym instrumentów pochodnych)
 • Wiedza z zakresu analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem: metody pomiaru ryzyka, budowa modeli, zabezpieczanie ryzyka, wycena instrumentów finansowych, limity ryzyka
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Excel
 • Programowanie w zakresie budowy narzędzi automatyzujących pracę (SQL, R, VBA, znajomość innych narzędzi programowania mile widziana)
 • Chęć nauki i zdobywania lub posiadanie już uprawnień lub tytułu zawodowego: Doradca Inwestycyjny, CIIA, CFA, CAIA, CQF, FRM, PRM lub równoważne

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w jednej z największych Grup Kapitałowych
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Pakiet socjalny
 • Możliwość osobistego rozwoju
 • Podnoszenie kwalifikacji
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )