Analityk w Zespole ds. zarządzania ryzykiem

Jesteśmy częścią Grupy BPS – największego w Polsce zrzeszenia Banków Spółdzielczych. Naszym 100% udziałowcem jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., a swoją działalność prowadzimy od 2010 roku. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Analityk w Zespole ds. zarządzania ryzykiem

 

Zadania, które będziesz realizować:

 • Udział w procesie zarządzania ryzykiem funduszy,portfeli klientów oraz Towarzystw
 • Bieżące monitorowanie poziomu ryzyka z wykorzystaniem dedykowanego systemu oraz narzędzi wewnętrznych
 • Optymalizacja funkcjonalności dedykowanego systemu do zarządzania ryzykiem
 • Tworzenie i optymalizacja narzędzi wspomagających pomiar i raportowanie ryzyka oraz wyników funduszy/portfeli klientów
 • Udział w przygotowywaniu materiałów z zakresu zarządzania ryzykiem dla Komitetu Inwestycyjnego lub Komitetu ds. Wycen
 • Udział w tworzeniu okresowych raportów na potrzeby wewnętrzne (Zarząd, Rada Nadzorcza) i zewnętrzne (właściciel, KNF)
 • Monitorowanie i implementacja zmian wynikających z przepisów prawa, rekomendacji nadzorczych oraz innych regulacji w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Udział w tworzeniu i modyfikacji dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem funduszy i Towarzystwa (polityka, procedury, regulaminy)
 • Udział w tworzeniu dokumentacji związanej z wyceną lokat funduszy inwestycyjnych (polityka rachunkowości, statuty, metodyki wyceny lokat niepublicznych, procedury weryfikacji wycen lokat)
 • Współpraca z biegłym rewidentem dokonującym oceny
 • Udział w zapewnieniu zgodności działalności Towarzystwa ze zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w kierunku Matematyka/Finanse/Rachunkowość/Ekonomia
 • 3-letnie doświadczenie w instytucji rynku finansowego lub w organach instytucji rynku finansowego – w szczególności w jednostkach odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem
 • Znajomość przepisów prawa (polskich i europejskich) oraz rekomendacji nadzorczych regulujących proces zarządzaniem ryzykiem w Towarzystwie w zakresie FIO i AFI
 • Umiejętności analityczne, w tym dobra znajomość analizy finansowej
 • Znajomość rynku kapitałowego oraz podstawowych instrumentów finansowych
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Zaliczone etapy egzaminów z finansów/ryzyka (np. CFA, FRM) lub pokrewnych
 • Umiejętność programowania lub analizy danych w VBA/Python/SQL

Oferujemy:

 • Możliwość zdobywania umiejętności i doświadczenia w szybko rozwijającej się dziedzinie finansów
 • Bezpośredni kontakt i wsparcie ze strony osób o wysokich kwalifikacjach
 • Szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne lub wewnątrz TFI
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, udział w Pracowniczym Programie Emerytalnym)
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )