Analityk inwestycyjny

Rolą Polskiej Grupy Uzdrowisk sp. z o.o. jest pełnienie funkcji spółki zarządzającej (holdingowej) odpowiedzialnej za wspomaganie rozwoju spółek zależnych a także świadczenie dla w/w spółek usług jako centrum usług wspólnych. Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Analityk inwestycyjny

 

Twój zakres obowiązków:

 • Sporządzanie analiz ekonomicznych i inwestycyjnych oraz sporządzanie wszelkich innych analiz dotyczących podmiotów zależnych kapitałowo, w tym ich praw udziałowych lub innych instrumentów emitowanych przez spółki zależne stanowiących lub mogących stanowić inwestycje (tzw. analiz due diligence).
 • Współudział w przygotowaniu wniosków inwestycyjnych celem podjęcia określonej decyzji w sprawie projektów inwestycyjnych realizowanych przez spółkę oraz w spółkach zależnych i przedstawienia rekomendacji dla Zarządu.
 • Prowadzenie bieżącego monitoringu wyników finansowych spółek zależnych, w tym w zakresie identyfikacji i wyjaśniania odchyleń od przyjętego budżetu.
 • Udział w tworzeniu wieloletnich projekcji finansowych spółek zależnych, w tym współudział w tworzeniu modeli finansowych oraz biznesplanów dla projektów inwestycyjnych.
 • Współpraca z pracownikami i innymi podmiotami w wyznaczonym zakresie w kwestii dokonywania wycen spółek zależnych oraz przeprowadzani testów na utratę ich wartości zgodnie z MSR/MSSF, w tym w szczególności dostarczaniu wymaganych informacji dla takiej wyceny oraz weryfikacji poprawności ich tworzenia.
 • Przygotowywanie raportów na potrzeby sprawozdawczości zarządczej i sprawozdawczości korporacyjnej w ramach jednej z największych polskich grup kapitałowych.
 • Wypełnianie innych zadań operacyjnych, zleconych przez Zarząd Spółki np. przygotowanie analiz rynkowych dotyczących branży uzdrowiskowej i hotelowej.
 • Dbałość o godne reprezentowanie spółki na zewnątrz, wykonywanie obowiązków służbowych z poszanowaniem wewnętrznych procedur i regulaminów oraz obowiązujących aktów prawnych, w tym zachowanie tajemnicy zawodowej.
 • Doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji i znajomości przepisów prawa, niezbędnych do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków, związanych z zajmowanym stanowiskiem.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomia, finanse, rachunkowość, rynki finansowe, zarządzanie.
 • Minimum 2-3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub ze zbliżonym zakresem obowiązków w zakresie prowadzenie analiz finansowych i inwestycyjnych.
 • Umiejętność analizy i interpretacji informacji finansowych z rynku oraz dotyczących konkretnych podmiotów.
 • Doświadczenie w analizowaniu i prognozowaniu wyników finansowych, w tym znajomość zasad modelowania finansowego.
 • Znajomość zasad rachunkowości finansowej w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz rachunkowości zarządczej.
 • Umiejętność czytelnej prezentacji danych, formułowania wniosków i rekomendacji w przedmiocie inwestycji, prognozowania finansowego i budżetowania.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość narzędzi informatycznych adekwatnych do zakresu realizowanych obowiązków (w szczególności MS Excel, MS Word oraz MS PowerPoint).
 • Umiejętności interpersonalne oraz współpracy w zespole.
 • Dodatkowymi atutami będą licencja maklerska, licencja doradcy inwestycyjnego lub certyfikaty finansowe np. CFA

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • Stacjonarny model pracy w biurze w centrum miasta
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Narzędzia niezbędne do pracy – telefon oraz laptop służbowy
 • Pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, karta Multisport, prywatne ubezpieczenie na życie
 • Pracę w kreatywnym i przyjaznym zespole
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )