Sąd Dyscyplinarny

Krzysztof-Grabowski (1)
 dr Krzysztof Grabowski – Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego

Makler papierów wartościowych, dr nauk prawnych, ekspert rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego. Doradca ds. Ładu Korporacyjnego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wykładowca ładu korporacyjnego w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda oraz Towarzystwa Naukowego Prakseologii, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Członek Consultative Working Group of the Corporate Finance Standing Committee przy ESMA (European Securities and Markets Authority), uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego. Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Członek kapituły konkursu „The Best Annual Report” oraz kapituły konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu „Verba Veritatis”. Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF. Były członek Rady Giełdy, były prezes Związku Maklerów i Doradców. Uczestnik prac legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek na poziomie krajowym i unijnym. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, wykładowca na seminariach i warsztatach na temat rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 

Michał_Rabiej (1)

Michał Rabiej – Sędzia

Michał Rabiej – Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Bankowość, a także podyplomowych studiów z zakresu metod ilościowych na SGH. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 2008 roku. Pracował jako makler papierów wartościowych, analityk akcji oraz zarządzający funduszami akcji i absolutnej stopy zwrotu. Doświadczenie zdobywał kolejno w City Index Ltd (obecnie CMC Markets), BPH TFI, Raiffeisen Bank Polska, AXA TFI, IPOPEMA TFI. Od maja 2015 roku zarządzający autorskimi funduszami Global Bond FIZ oraz Macro FIZ. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego nr 315 oraz licencji maklera papierów wartościowych nr 2042. Jest także posiadaczem tytułów Chartered Financial Analyst oraz Certified International Investment Analyst (CIIA). Od 2008 roku zasiada w organach Związku Maklerów i Doradców. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. 

Sobiesław Kozłowski2

 Sobiesław Kozłowski – Sędzia

Posiadający ponad 18-letnie praktyczne doświadczenie na rynku kapitałowym dotyczące inwestowania, opracowywania rekomendacji i portfeli inwestycyjnych, aktualnie zatrudniony w Raiffeisen Polbank, gdzie odpowiada za opracowywanie portfeli i strategii inwestycyjnych dla klientów. Uczestnik Miliona w Portfelu. 

Monika-Franczak-1000x1210 (2)

Monika Franczak Sędzia

Licencjonowany makler papierów wartościowych nr 2877. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość oraz metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Dodatkowo ukończyła matematykę finansową na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach. Obecnie pracuje na stanowisku analityka w domu maklerskim. Specjalizuje się w emisjach obligacji korporacyjnych. Od 2016 r. zasiada w organach Związku Maklerów i Doradców jako Sędzia Dyscyplinarny. 

Tomasz Tabadzinski

Tomasz Tabadziński – Sędzia

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, kierunek Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. Posiada licencję maklera giełd towarowych nr: 213. W latach 2006-2009 pracownik Związku Maklerów i Doradców. W latach 2009-2011 pracował jako Asystent Inżyniera w firmie SAFEGE Oddział w Polsce. Od sierpnia 2011 do sierpnia 2012 pracował na stanowisku Specjalisty ds. Obrotu w CEZ Trade Polska Sp. z o.o. Obecnie pracuje jako Makler Giełd Towarowych w TRIGON Dom Maklerski S.A. 

Michał Ficenes

Michał Ficenes – Sędzia

Absolwent kierunku Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 547), Maklera Papierów Wartościowych (nr 2988) oraz certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA). Karierę rozpoczął od pracy w Getin Noble Bank S.A., następnie wykonywał obowiązki Młodszego Analityka w Citibank International PLC. Od 2014 roku zatrudniony w Skarbiec TFI S.A. gdzie obecnie zajmuje stanowisko Analityka Akcji.  

Paulina Rudolf

Paulina Rudolf – Sędzia

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, obroniła pracę magisterską w Zakładzie Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania z dziedziny funduszy inwestycyjnych. Studiowała również na Uniwersytecie w Aalborgu w Danii na kierunku International Business Economics. Od 2006 roku pracowała w Domu Maklerskim Millennium, początkowo w obsłudze klientów indywidualnych, a od marca 2010 w Departamencie Klientów Instytucjonalnych. W lutym 2012 rozpoczęła pracę w nowo otwartym Biurze Maklerskim BNP Paribas Polska. Posiada licencję maklera papierów wartościowych o numerze 2183.

Michał Melon1
Melon Michał – Sędzia

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu sprawozdawczości finansowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych (nr 2824) oraz analogicznych uprawnień do wykonywania zawodu w Republice Czeskiej. Obecnie zatrudniony w Domu Maklerskim mBanku na stanowisku Specjalisty ds. Rynków Kapitałowych.

dr Piotr Jaworski – Sędzia

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem studiów magisterskich Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania UW. Studiował także na Universita degli Studi di Trieste. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego o numerze 446.Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z bankowością inwestycyjną. Od 2007 roku pracował jako dealer w departamencie skarbu PKO BP S.A., gdzie współpracował ze strategicznymi klientami Banku. Następnie od 2010 pracował Departamencie Instytucji Finansowych, gdzie współpracował głównie z niebankowymi instytucjami finansowymi. Od września 2015 rozpoczął pracę w Bank of China Luxembourg Poland Branch S.A. gdzie odpowiada za współpracę z wszystkimi instytucjami finansowymi, aktywność skarbową oraz zadania z zakresu bankowości inwestycyjnej.