Komisja Rewizyjna

Emil Łobodziński
Emil Łobodziński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 247 oraz tytuł Chartered Financial Analyst. Prowadzi szkolenia na kursach przygotowujących do egzaminu na maklera papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. Doświadczenie w zakresie analiz i zarządzania aktywami funduszy zamkniętych zdobywał między innymi w Investors TFI, Eques TFI, DI Investors (obecnie Vestor DM) oraz Saturn TFI. Aktualnie pracuje jako doradca inwestycyjny w DM PKO BP.

Bogdan_Kornacki-pion2

Bogdan Kornacki  – Członek Komisji

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, makler papierów wartościowych (licencja nr 180). Od 1992 roku pracował w biurach maklerskich na stanowiskach związanych z inwestycjami własnymi, pełnił funkcję animatora oraz nadzorował działalność animatorów. Od 2007 r. pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Dziale Instrumentów Pochodnych, a następnie w Dziale Rozwoju Rynku w zespole odpowiedzialnym m.in. za produkty strukturyzowane, ETFy i instrumenty pochodne. Członek komisji rewizyjnej ZMiD (wcześniej również członek zarządu ZMiD). Posiada wieloletnie doświadczenie, jako wykładowca i szkoleniowiec w zakresie instrumentów pochodnych, produktów strukturyzowanych i zasad obrotu na GPW kierowanych do inwestorów indywidualnych oraz pracowników domów maklerskich.

Dominka Orzeł

Dominika Jochymek – Członek Komisji

Dominika Jochymek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Rachunkowość. W latach 2010 –2011 związana zawodowo z Accenture Sp. z o. o., a następnie w roku 2014 z domem maklerskim Q Securities S.A. na stanowisku Maklera Papierów Wartościowych oraz Dyrektora Departamentu Emisji. Obecnie zatrudniona na stanowisku Młodszy Zarządzający Funduszami w OPTI TFI S.A.. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 485 oraz maklera papierów wartościowych nr 2833. Od 2014 roku zasiada w organach Związku Maklerów i Doradców kolejno jako Sędzia Dyscyplinarny a następnie członek Komisji Rewizyjnej.