ZWIĄZEK MAKLERÓW I DORADCÓW MA JUŻ 25 LAT!

Początki ZMID

Związek Maklerów i Doradców (a początkowo Związek Maklerów Papierów Wartościowych) powołano do życia w sierpniu 1991 roku. Pierwszy w historii zjazd założycielski odbył się po przeprowadzeniu przez Komisję Papierów Wartościowych trzech pierwszych egzaminów maklerskich, 24 sierpnia 1991. Początkowo ZMID był organizacją obowiązkowego samorządu zawodowego – to znaczy przynależność w nim była obowiązkowa.
W roku 1994, po wprowadzeniu przez Komisję Papierów Wartościowych pierwszego egzaminu dla doradców inwestycyjnych i przyznaniu pierwszych licencji doradcy inwestycyjnego, Związek przyjął obecną nazwę i stał się organizacją skupiającą maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych. W wyniku zmian ustawowych w 1998 ZMID przestał był organizacją przymusową, a stał się dobrowolnym stowarzyszeniem, w którym członkostwo mogli uzyskać wszyscy posiadający licencje Maklerskie lub Doradcy Inwestycyjnego.
Większe zmiany przyniósł 2002 rok, kiedy to podczas XV Zjazdu ZMID do członkostwa dopuszczono również maklerów giełd towarowych. Od tamtej pory utrzymujemy bliską współpracę z Towarową Giełdą Energii, czego ostatnim efektem jest współorganizacja procesu certyfikacji zawodowej maklerów działających na rynku towarowym. Po tym jak w 2015 roku, w związku ze zmianami ustawowymi zniesiono licencję Maklera Giełd Towarowych, Związek dopuścił do członkostwa osoby posiadające certyfikaty zawodowe wydawane przez TGE – licencję Maklera Giełdowego na Rynku Towarów Giełdowych oraz licencję Maklera Giełdowego na Rynku Instrumentów Finansowych
Dziś do Związku mogą przystępować posiadacze licencji Maklera lub Doradcy (Członkowie Zwyczajni) oraz osoby bez licencji chcące rozwijać swoją karierę na rynku finansowym (Członkowie Wspierający). Potrzeba chęci do działania i wypełnienia deklaracji! 🙂

Konsekwentnie realizujemy nasze cele

Konsekwentnie realizując nasze nadrzędne cele od samego początku istnienia aktywnie uczestniczymy w tworzeniu regulacji prawnych i standardów zawodowych dla polskiego rynku kapitałowego. Uczestnicząc w pracach Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Papierów Wartościowych), Rady Rozwoju Rynku Finansowego, pracach komisji sejmowych i senackich staramy się wpływać na proces legislacyjny i jego efekty tak aby były one jak najkorzystniejsze dla całego społeczeństwa. Dbając o właściwy rozwój rynku kapitałowego tworzyliśmy i egzekwowaliśmy zasady etyki zawodowej maklerów i doradców – pierwsze z nich uchwalono już w roku 1994!
Intensywnie angażujemy się również w działalność szkoleniową i edukacyjną w obszarze rynku kapitałowego. Oprócz kursów dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych prowadzonych od ponad 17 lat oraz kursów dla doradców inwestycyjnych z równie długą historią, ZMiD prowadzi szkolenia dla wszystkich zainteresowanych rynkami kapitałowymi! W naszych kursach uczestniczyli analitycy inwestycyjni i finansowi, dyrektorzy finansowi i inwestycyjni, studenci i profesorowie, profesjonaliści rynku i jego hobbyści – łącznie ponad 8000 osób przekroczyła nasze progi zdobywając nową i uzupełniając dotychczasową wiedzę.
Równie duży nacisk ZMID przykłada na integrację całego środowiska rynków finansowych. Coroczne Dni Maklera i Doradcy organizowane od 2005 roku przyciągały na jedną imprezę nawet 1000 osób! W 2014 roku idąc z duchem czasu i coraz większej popularności wydarzeń sportowych zdecydowaliśmy się rozszerzyć coroczną wieczorną imprezę integracyjną o Igrzyska Maklerów i Doradców, które okazały się strzałem w dziesiątkę! Ponad 400 uczestników pierwszej edycji i tyle samo drugiej w 2015 roku udowodniły nam, że świat finansów i sportu mają jeszcze więcej wspólnych mianowników niż myśleliśmy!
Nie zapominamy jednak o tym, co najważniejsze i regularnie angażujemy się w działalność charytatywną. Szczególnie wspieramy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachowane podziękowania z poprzednich lat to prawdziwe unikaty, które codziennie przypominają nam, że warto pomagać!

ZMID dla WOŚP
ZMID dla WOSP

W roku 2001, z okazji X-lecia odrodzenia rynku kapitałowego Polsce za nasze aktywne działania na rzecz rozwoju rynku kapitałowego niektórzy z naszych członków zostali uhonorowani wysokimi odznaczeniami państwowymi przez Prezydenta RP.

Wszystkie nasze działania nie byłyby możliwe bez odpowiednich osób, które poświęcały swój czas na tworzenie i wspieranie rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Wśród naszych Członków Zwyczajnych oraz Honorowych znajdują się liczne osobistości polskiego rynku finansowego wśród, których wymienić można takie postacie jak:

Maciej Bombol, Igor Chalupec, Maria Dobrowolska, Tomasz Korab, Alicja Kornasiewicz, Rafał Lis, Ireneusz Łazor, Grzegorz Mielcarek, Marek Mikuć, Mirosław Panek, Radosław Olszewski, Piotr Osiecki, Wiesław Rozłucki, Piotr Sieradzan, Jacek Socha, Andrzej Stec, Witold Stępień, Paweł Tamborski

Chcesz dołączyć do tego grona? Już dziś zapisz się do Związku!
Zostań Członkiem wypełniając odpowiednią deklarację!

Na szczególną uwagę zasługują również kolejni Prezesi Zarządu ZMID:

Paweł Cymcyk – Prezes ZMID 2014 – …

Pawel-Cymcyk

Paweł Cymcyk (Prezes ZMID w latach 2014 – … ) to prelegent wielu konferencji poświęconych inwestycjom, a także trener prowadzący szkolenia z zarządzania portfelem inwestycyjnym, rynków kapitałowych, papierów wartościowych, makroekonomii, matematyki finansowej oraz aspektów psychologicznych inwestycji. W 2007 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego, a w 2013 roku międzynarodowy tytuł Chartered Financial Analyst przyznawany przez CFA Institute. Z wykształcenia informatyk i matematyk, a z pasji przewodnik po rynkach finansowych, który na szkoleniach dla maklerów, analityków oraz doradców zgromadził już ponad 10 tysięcy osób.

dr Grzegorz Łętocha – Prezes ZMID 2012 – 2014

Grzegorz Łętocha

dr Grzegorz Łętocha (Prezes ZMID w latach 2012 – 2014) to obecnie Członek Zarządu Nationale-Nederlanden PTE. Wcześniejszy Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH, a z rynkiem kapitałowym związany od 2000 roku. Prelegent licznych konferencji, a także były członkiem komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych.

Magdalena Zajączkowska-Ejsymont – Prezes ZMID 2008 – 2012

EJSYMONT ZAJACZKOWSKA MAGDALENA

Magdalena Zajączkowska-Ejsymont (Prezes ZMID w latach 2008 – 2012) to obecnie Partner Zarządzający w firmie inwestycyjnej TDJ, a poprzednio Członek Zarządu i CFO spółki PKP Intercity. W poprzednich latach zarządzała funduszami akcyjnymi PKO TFI uzyskując jedne z najlepszych wyników inwestycyjnych w poszczególnych kategoriach.

Adam Ruciński – Prezes ZMID 2006 – 2008

adam ruciński zmid

Adam Ruciński (Prezes ZMID w latach 2006 – 2008) to obecnie Prezes Zarządu BTFG Audit. Wcześniej zasiadał w Komitecie Doradczym NewConnect przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Był Członkiem Rady Nadzorczej Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. przy Giełdzie Papierów Wartościowych. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych oraz był Prezesem Krajowego Funduszu Kapitałowego, a w wolnym czasie – zdobył Mount Everest!

Jacek Maciejewicz – Prezes ZMID 2004 – 2006

Jacek Maciejewicz (Prezes ZMID w latach 2004 – 2006) to były Prezes Zarządu SovereignFund TFI (dziś Saturn TFI), które początkowo skupiało się wyłącznie na finansowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego.

dr Krzysztof Grabowski – Prezes ZMID 1998 – 2004

Krzysztof Grabowski ZMID

dr Krzysztof Grabowski (Prezes ZMID w latach 1998 – 2004) to obecnie jeden z największych ekspertów rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego. Doradca ds. Ładu Korporacyjnego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Członek Consultative Working Group of the Corporate Finance Standing Committee przy ESMA (European Securities and Markets Authority) oraz uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego. Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF. Uczestnik prac legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek na poziomie krajowym i unijnym. Za wszystkie dokonania odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

dr Sebastian Buczek – Prezes ZMID 1997 – 1998

sebastian buczek zmid

dr Sebastian Buczek (Prezes ZMID w latach 1997 – 1998) to obecnie Prezes Zarządu i założyciel Quercus TFI. Wcześniej związany z  ING Investment Management (Polska) S.A., gdzie od czerwca 2002 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 roku Prezesa Zarządu. Był również Prezesem Zarządu ING TFI.

Andrzej Chabłowski – Prezes ZMID 1995 – 1997

Andrzej Chabłowski (Prezes ZMID w latach 1995 – 1997) to były Członek Zarządu HFT Brokers, a wcześniej jeden z pierwszych Maklerów Papierów Wartościowych na polskim rynku kapitałowym pracujący w Banku Gdańskim, jeszcze przed zmianą w Millennium.

Marcin Raszkowski – Prezes ZMID 1993 – 1995

Marcin Raszkowski (Prezes ZMID w latach 1993 – 1995) to Makler Papierów Wartościowych od 1992 roku. Brał udział w budowaniu polskiego rynku kapitałowego w latach 90-tych między innymi jako członek Komisji Papierów Wartościowych. Obecnie od 2007, czyli od samego początku powstania związany jest z rynkiem NewConnect .

Justyn Konieczny – Prezes ZMID 1992 – 1993

Justyn Konieczny ZMID

Justyn Konieczny (Prezes ZMID w latach 1992 – 1993) to obecnie Członek Zarządu BZ WBK. Od 1991 roku pracował w Banku Śląskim jako zastępca dyrektora Domu Maklerskiego, a następnie był doradcą prezesa. Później doradzał przyszłemu prezesem WBK. W marcu 1997 roku został dyrektorem banku kierującym pionem bankowości inwestycyjnej WBK. 

.

Krzysztof Oppenheim – Prezes ZMID 1991 – 1992

oppenheim krzysztof ZMID

Krzysztof Oppenheim (Prezes ZMID w latach 1991 – 1992) to obecnie jeden z największych ekspertów w Polsce w dziedzinie kredytów hipotecznych. Stały współpracownik mediów takich jak TVP 1, TVP 2, TVP INFO, Polsat, TVN 24, TVN CNBC Biznes, autor publikacji i ekspertyz m.in. dla NBPortal, Rzeczpospolitej. Gazety Wyborczej, Gazety Prawnej, “Parkietu”, “Home & Market”, a także autor programów zamian nieruchomości pod nazwą „Mieszkanie w Rozliczeniu” oraz „Z Większego na Mniejsze”.