„Market Masters – zainteresuj się inwestycjami”

Studenckie Koło Naukowe Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej startuje z nowym projektem dotyczącym tematyki inwestycji o nazwie Market Masters. Wydarzenie to jest skierowane nie tylko do studentów, ale do wszystkich zainteresowanych światem inwestycji.

Podczas trzech spotkań uczestnicy będą mogli poznać wybrane zagadnienia dotyczące inwestycji od strony praktycznej, bowiem wykłady poprowadzą specjaliści z różnych instytucji finansowych. Pierwszy wykład odbył się 14 maja, natomiast kolejne będą miały miejsce 20 i 28 maja. Wszystkie spotkania będą odbywać się w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Partnerami strategicznymi Projektu są ING Bank Śląski, Eques Investment TFI oraz Opoka TFI, natomiast partnerami merytorycznymi są BGŻ BNP Paribas TFI oraz X-Trade Brokers DM.

Pierwszym gościem tegorocznego Market Masters będzie Pan Tomasz Tarczyński, Prezes Zarządu – Opoka TFI. Podczas pierwszego spotkania przedstawi on temat związany z problematyką baniek spekulacyjnych. W kolejnych tygodniach prelegenci będą omawiać m.in. budowę portfela funduszu inwestycyjnego lokującego aktywa w instrumenty typu ETF i fundusze indeksowe, a także zagadnienie funduszy sekurytyzacyjnych w praktyce.

Wszelkie aktualności dotyczące wydarzenia będą się pojawiać na stronie Projektu na Facebooku – Market Masters.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *