Przyszłość bez finansistów czy finansiści bez przyszłości?

Każda z dotychczasowych rewolucji przemysłowych kompletnie zmieniała sposób ludzkiego postrzegania rzeczywistości i trybu pracy. Obecnie pojawiająca się czwarta rewolucja skupiona wokół systemów cyberfizycznych, czy rozwoju sztucznej inteligencji również przekłada się na zupełnie nowe możliwości rozwoju gospodarczego. To właśnie jej efektem są stosunkowo niedawno powstałe firmy takie jak Airbnb – największy dostawca usług hotelowych nie posiadający żadnej nieruchomości, czy Uber – największy na świecie przewoźnik miejski nie posiadający żadnego samochodu. Marcin Kieszczyński z polskiego oddziału ACCA o tym co dalej kształtować będzie przyszłość mówi:
Bazując na raporcie, który ACCA przygotował we wrześniu 2016 roku wspólnie z PwC zidentyfikowano 5 najważniejszych trendów, które będą kształtowały świat do 2030 roku. Pierwszy związany jest ze zmianami w układzie sił geopolitycznych – 7 spośród 12 największych gospodarek będzie pochodziło z krajów rozwijających się. Drugi związany jest z przemianami społecznymi – do 2030 połowa wzrostu ludności na świecie będzie generowana przez Afrykę. Trzeci wynika z przemian technologicznych – obecnie dynamika dostępu do technologii jest o wiele większa niż kiedyś. Czwartym czynnikiem jest gwałtowna urbanizacja – do 2030 roku połowa światowego PKB będzie kreowana przez 300 największych aglomeracji świata. I w końcu jako piąty czynnik zidentyfikowano zmianę klimatu i wyczerpywanie się zasobów – do tego czasu o ponad 30% wzrośnie zapotrzebowanie na żywność, co będzie musiało zostać wzięte pod uwagę w kontekście dalszego rozwoju gospodarczego – Marcin Kieszczyński.
Tak daleko posunięte globalne zmiany muszą odcisnąć swoje piętno w każdej branży, również finansowej. Dlaczego finanse nie będą już nigdy takie same? We wspomnianym raporcie przeprowadzono również badanie na grupie ponad 2000 osób, w którym zidentyfikowano 23 wektory zmian, które będą kształtować przyszłość zawodu finansisty. Które z nich są najistotniejsze?
Szczególnie istotne okazują się 4 wektory. Zwiększony poziom regulacji i nadzoru, rozwój cyfrowych technologii, zmiany oczekiwań wobec zawodu oraz globalizacja – Marcin Kieszczyński.
Jak w takiej rzeczywistości powinny odnaleźć się osoby, które swoją karierę wiążą z finansami? Czy tak wyrysowana przyszłość ma szanse istnieć bez finansistów, a może to dla finansistów nie ma już miejsca w przyszłości? Zobacz pełne wystąpienie Marcina podczas Konferencji i dowiedz się więcej o przyszłości zawodów finansowych.
Zobacz pełne wystąpienie Marcina podczas Konferencji

ACCA to największa i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości doceniana przed pracodawców na całym świecie. Obecnie liczy 162 000 członków oraz 428 000 studentów w 175 krajach.

Przejdź do podsumowania całej Konferencji o Pracy i Edukacji w Finansach i zobacz pozostałe wystąpienia!

Dowiedz się więcej o tym jak wyglądają różne ścieżki Kariery w Finansach. Obejrzyj nasz najnowszy cykl i dowiedz się między innymi: